Lederprat med KA: Forholdet mellom valgt leder og ansatt leder