Tilbake til kurs

Strategikonferanse for organisasjonsmedlemmer

Sted: Kirkens hus

03.05.2019-03.05.2019 | 30 plasser, 9 pƄmeldt

Som tidligere år vil KA arrangere strategi- og arbeidsgiverkonferanser flere steder i landet i vår. Her vil vi ta opp aktuelle temaer til opplysning og debatt. Det arrangeres en egen konferanse for organisasjonsmedlemmer på Kirkens hus i Oslo fredag 3. mai.

Programmet for organisasjonsmedlemmene innledes med en bolk om tariffsituasjonen. Denne er mest relevant for de av våre medlemmer som er bundet av tariffavtalene, men er selvsagt åpen også for øvrige organisasjonsmedlemmer. Om ønskelig kan du også komme klokken 11 for å være med på resten av programmet for dagen.

 

Sted: Kirkens hus, Rådhusgata 1-3, Oslo. Kurset holdes i møterom Agder og Bjørgvin.

Tid: Fredag 3. mai klokken 10:00-14:30

Målgruppe: Daglige ledere og andre arbeidsgiverrepresentanter, styreledere og øvrige styremedlemmer

Pris: 400,- kr. eks.mva. 
For avmelding siste 2 dager før kurset eller no-show faktureres kurset i sin helhet.

 

Program (med forbehold om endringer)

10:00-10:45:      Tariff 2019 v/ direktør i arbeidsgiveravdelingen Ingrid B. Tenfjord

                           Status Hovedtariffavtalen og særavtalene, økonomisk handlingsrom til lønnsforhandlingene etc.

10:45-11:00:       Pause

11:00-11:50:       En dobbel identitet – dobbelt så bra eller et krevende tospann? v/ direktør i avdeling for sektorpolitikk og styring Øystein Dahle

Mange kirkelige grupper, lag og kor har en dobbel identitet: De anser seg som en del av menighetens arbeid og samtidig som en del av en frivillig organisasjon. Denne doble tilknytningen er et typisk kjennetegn ved Den norske kirke, men blir utfordret på ulike måter. KA har arbeidet med en veileder for samarbeid mellom menighet og organisasjon, og i sesjonen vil vi reflektere litt over de utfordringene som dette arbeidet har avdekket.

11:50-12:30:       Lunsj

12:30-13:30:       Hva slags ledere trenger vi? v/ spesialrådgiver Stina Hansteen Solhøy

                           Lederlegitimitet gjennom fagkompetanse, ledelseskompetanse eller personlige egenskaper?

13:30-14:00:       Pause med vafler

14:00-14:30:       OU-ordningene og øvrig aktuelt fra KA v/ administrerende direktør Marit Halvorsen Hougsnæs

 

Påmeldingsfrist: Fredag 26. april 2019

Påmeldingsfristen er utløpt og den elektroniske påmeldingen er stengt. Dersom du ikke har meldt deg på og ønsker å delta, vennligst ta kontakt med Anja Høiby-Nikolaisen (anja@ka.no). Vi garanterer ikke kapasitet.

Personvern: Les mer på vår personvernerklæring.