Tilbake til kurs

Nye kommuner - Nye fellesråd. Dagsseminar for ledere av kirkelige fellesnemnder

Sted: Kirkens hus

23.01.2019-23.01.2019 | 40 plasser, 15 påmeldt

Målet med seminaret er å fokusere på tema som er av særlig viktighet for arbeidet i den kirkelige fellesnemnda, samt bidra til nettverksbygging og erfaringsdeling mellom fellesnemndsledere.

 

Aktuelle tema på seminaret vil være:

 • Fellesnemndas mandat, handlingsrom og beslutningsmyndighet
 • Fellesnemndas rolle i prosjektet, og relasjonen til partssammensatt utvalg og prosjektleder
 • Å være leder av fellesnemnda
 • Prosess fram mot 2020:
  • Er vi i rute? Prosjektbeskrivelsen og fremdrift
  • Forholdet til og samhandling med kommunens fellesnemnd, dagens fellesråd og menighetsråd
  • Tjenesteytingsavtaler med kommunen, avtaler
  • Organisering
  • Arbeidsrettslige problemstillinger (f.eks. ansettelse av ny kirkeverge, innplassering av ansatte, virksomhetsoverdragelse, arbeidsgivers styringsrett mm)
  • Budsjett og økonomiplan for 2020

 

Samlingen legges opp med foredrag, diskusjoner og erfaringsdelinger.

Tid og sted:

Onsdag 23.januar 2019 klokken 09:30-16:30 (frokost serveres fra 09:00), Kirkens Hus, Rådhusgaten 1-3, Oslo

Pris:

kr 1250,- eks MVA

 

Påmeldingsfrist: 20. januar 2019