Tilbake til kurs

Fagdag om konflikthåndtering

Sted: Oslo Kongressenter Folkets Hus

13.11.2019-13.11.2019 | 41 plasser, 40 påmeldt

 

KA og arbeidstakerorganisasjonene inviterer i fellesskap ledere og tillitsvalgte/arbeidstaker til fagdag om konflikthåndtering. 
Målsettingen for fagdagen er å styrke kompetansen og samhandlingen i forhold til konflikter og konflikthåndtering. 

Fagdagen er subsidiert av OU-midlene, og er åpen for deltakere fra begge arbeidsgiverlinjer i Dnk, samt organisasjonsmedlemmene. 

 

Program: 

09.00 Registrering og kaffe

09.30 Velkommen v/ OU-styret

09.35 Konflikter – hvordan oppstår og utvikler de seg v/ spesialpsykolog og førsteamanuensis Gry Stålsett (MF)

11.15 Juridiske rammer for konflikthåndtering v/ spesialrådgiver/advokat Mona Charlotte Sjødal (KA)

11.45 Tillitsvalgt/vernetjenestens rolle i konflikter v/ rådgiver Tom Espen Johansen (Fagforbundet) og generalsekretær Leiv Sigmund Hope (Diakonforbundet)

12.15 Lunsj

13.15 Best-Practise Horten

13.35 Konflikter mellom arbeidsgiverlinjene i Dnk - Samordning av HMS-arbeidet v/ Dag Tormod Milje

14.05 Konflikter – særlige utfordringer i kirkelig sektor? v/ Frank Grimstad, tidl. adm.dir. i KA

15.00 Panelsamtale med prost Marit Bunkholt, tidl. kirkeverge Svein Beksrud, tidl. adm.dir i KA Frank Grimstad og tillitsvalgt i Nedre Eiker Kirkelige fellesråd Alexander Glestad. 
          Ledes av kommunikasjonssjef Trygve W. Jordheim i KA.

16.00 Slutt

 

Målgruppe: 

Arbeidsgiver og tillitsvalgte i det enkelte fellesråd/menighetsråd/prosti/bispedømme. Dersom virksomheten ikke har tillitsvalgte eller tillitsvalgte ikke har anledning til å delta, kan også arbeidstakere delta på kurset. 

Det er en forutsetning for deltakelse at både arbeidsgiver/arbeidstaker fra den enkelte virksomhet deltar.  

  

Tid: 

Onsdag 13.november 2019 kl. 09.30 - 16.00.  

 

Sted:  

Oslo kongressenter, Youngs gate 21, Oslo.  
Her finner du kursstedets hjemmesider med mer informasjon.  

 

Pris: 

Deltakeravgiften er kr. 250,- eks. mva.  

Avmelding etter påmeldingsfristens utløp faktureres med kr. 500,-   
Vi tilbyr ikke overnatting ifm. kurset. OU dekker ikke reise og eventuell overnatting. 

 

Påmeldingsfrist: Fredag 11.oktober 

Påmeldingsfristen er utløpt og den elektroniske påmeldingen er stengt. Dersom du ikke har meldt deg på og ønsker å delta, vennligst ta kontakt med Anja Høiby-Nikolaisen (anja@ka.no). Vi garanterer ikke kapasitet. 

Personvern: Les mer på vår personvernerklæring.