Tilbake til kurs

Høstkonferansen 2018

Sted: Oslo Kongressenter Folkets Hus

12.11.2018-13.11.2018 | 200 plasser, 187 påmeldt

KAs høstkonferanse arrangeres annethvert år som den viktigste møteplassen for KAs medlemmer. Vi samler kirkeledere fra begge arbeidsgiverlinjer og fra organisasjonene til Høstkonferansen 2018.

Tidsramme: Mandag 12. november: kl 10:00-17:00. Tirsdag 13. november kl 08:45-15:30.

Konferansen finner sted på Møtesal B på Oslo Kongressenter, Youngsgate 21 ved Youngstorget i Oslo. 

Program:  

                                                     

Mandag 12. november

Fra 09:00 Velkommen

           Registreringog mingling. KA-standen er åpen.

10:00  Konferanseåpning

            Musikalsk åpning ved fiolinist Sara Øvinge

            Åpning ved Marit Halvorsen Hougsnæs, adm. dir. i KA

Inspirasjon og ettertanke

10:15  «Korledelse – Kulturledelse – Kirkeledelse»

            Domkantor Gro Bergrabb, Bodø

11:00  «Same procedure as last year»
Hvorfor det er vanskelig for organisasjoner å endre seg – og hva man kan gjøre med det. Steinar Bjartveit, forfatter, organisasjonspsykolog og BI-foreleser

11:50  «Å lede er å skape»        

             Kristin Gunleiksrud Raaum, leder i Kirkerådet
             Petter Fiskum Myhr, direktør for Olavsfestdagene

12:30 Lunsj

13:30 Valgfrie fagseminarer (3 parallelle seminar – velg 1 seminar i hver bolk, varighet 40 min hver)

Bolk 1 Seminarer:

          1.Presentasjon av nytt tilstandsanalyseverktøy for kirkebygg

             v/ seniorrådgiver Harald Ringstad og spesialrådgiver Kjersti Kambestad

             KA har utviklet et verktøy for gjennomføringen av periodisk tilstandsanalyse av kirkebygg. Verktøyet skal gi fellesrådene en oversikt over kirkebyggets tilstand og samtidig gi et kostnadsestimat over kirkenes vedlikeholdsbehov de neste fem årene.       

          2.Arbeidstid - de 10 mest stilte spørsmålene til KA - med svar!

             v/ forhandlingsleder/advokatfullmektig Marianne Liaklev og rådgiver Silje L. Hjeldsbakken

             3.Systematisk arbeid med arbeidsmiljø ved bruk av arbeidsmiljøundersøkelser

             v/seniorrådgiver i KA Linn Maria Kierulf 

På dette seminaret kan du lære mer om hvordan du som leder kan arbeide for et bedre arbeidsmiljø på din arbeidsplass. Hvordan kan arbeidsmiljø-undersøkelser være et nyttig verktøy i dette arbeidet? Kan arbeidsmiljø-undersøkelser brukes når ting er vanskelig i staben? Hvordan skal du forholde deg til dårlige eller i verste fall alarmerende resultater på en undersøkelse? Du vil få råd og tips i forhold til hvordan resultater fra undersøkelser kan brukes i etterkant som en del av et systematisk arbeidsmiljøarbeid.

 14:10 Bytte av seminar 10 min

 14.20 Bolk 2 Seminarer

           4.Utvidet bruk av kirker. Muligheter og utfordringer for kirker som endrer bruk

             v/ fagdirektør Oddbjørn Sørmoen

Et seminar om erfaringer på tvers av grenser om kreative og mindre kreative måter på å forvalte overskuddskirker på. Tøffere økonomi gjør at prioriteringene blir hardere. Det er ikke bare storbyene som har «for mange» kirker. Utvidet bruk og annerledes bruk har gjort at mange av disse kirkene har potensial til å bli overskuddskirker i positiv betydning.

           5.Arbeidstid - de 10 mest stilte spørsmålene til KA - med svar!

               v/ forhandlingsleder/advokatfullmektigMarianne Liaklev og rådgiver Silje L. Hjeldsbakken

          6.En mer synlig kirke

40 minutter om hvorfor synlighet og omdømme ikke bare er tomme moteord – krydret med praktiske tips for lokale kirkeledere.

v/ kommunikasjonssjef Trygve W. Jordheim, KA

15:00 Kaffepause med energipåfyll

Plenumsesjoner:

15:30 «Arbeidsmiljøet – det glemte gullet»

            v/ Pål Molander, direktør Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI)

15:50 Ny kirkeordning – opprydding og fornyelse eller trygghet i det bestående?

          Når kirkeloven erstattes med en felles trossamfunnslov, forsvinner en rekke paragrafer som regulerer interne forhold i Den norske kirke.              Kirkerådets forslag til ordning som skal erstatte disse paragrafene er ute på høring med frist 15. desember, og til våren skal Kirkemøtet gjøre endelig vedtak.
          Innleder: Ingrid Vad Nilsen, direktør i Kirkerådet

          Innlegg: Hege Hovland Malterud, styreleder i KA

           Paneldeltakere: Atle Sommerfeldt, biskop i Borg; Oddbjørn Eide, kirkeverge i Stjørdal, leder i Norges kirkevergelag; Karl Johan Kirkebø, medlem av Bjørgvin bispedømmeråd og Kirkemøtet; og Lars Kristian Stendahl Gjervik, leder i Bergen kirkelige fellesråd.
Samtalen ledes av Øystein Dahle, avdelingsdirektør i KA.

17:00 Slutt for dagen


 Tirsdag 13. november

08:45 Ord for dagen v/Carl Petter Opsahl, gateprest Bymisjonssenteret Tøyenkirken

08:55 Utdeling av Kirkesikringsprisen 2018

          Harde fakta: Kirker med lav bruk

KA har i høst undersøkt påstanden om «tomme kirker» gjennom en spørreundersøkelse blant kirkevergene.

v/ kommunikasjonssjef Trygve Jordheim og direktør Randi Moskvil Letmolie. 

09:10 40 år med likestillingslov – i mål eller fortsatt underveis? Stina Hansteen Solhøy, spesialrådgiver i KA                                          

10:00 Pause

10:15 50-årsfeiring og panelsamtale: Organisasjonene i kirken – ressurs og utfordring

           I 50 år har KFUK-KFUMs Tensing-bevegelse betydd mye for ungdomsarbeidet i Den norske kirke. Det ble feiret på festivalen Spekter (tidligere TT) i sommer, men vi markerer det på høstkonferansen også. Tensing-veteran Mari Tesdal Hinze hjelper oss med det.

I vinter gikk KFUK-KFUM og ti andre organisasjoner ut og ba om at alt barne- og ungdomsarbeid i Den norske kirke overlates til dem. Er dette «outsourcing» som gjør kirken mer sårbar og avhengig av andre, eller er organisasjonene en del av kirken? Har kirken råd til å «sette ut» alt barne- og ungdomsarbeid til andre? Og motsatt: Har kirken råd til å takke nei?

           I panelet: Øystein Magelssen, generalsekretær i KFUK-KFUM og tidligere prost; Marit Bunkholt, prost i Nordre Aker;  Espen Hasle, sokneprest i Manglerud og tidligere Acta-general; og Øystein Dahle, avdelingsdirektør i KA. Samtalen ledes av Trygve W. Jordheim, kommunikasjonssjef i KA

11:45 Lunsj

Et rekrutterende lederskap

12:45   Oppspill Barn fra orgelklubben Sofie

12:55   Fleip eller fakta?  Om den kirkelige rekrutteringssituasjon – Hva vet vi?

            Ivar Bjørnøy Lalim, statistikk- og analyserådgiver Kirkerådet

13:05   Godt lederskap – hva ser vi etter i en rekrutteringsprosess?

            Seniorrådgiver Randi Flugstad, Amrop Delphi

13:45   Pause med energipåfyll

14:00   Ledere som rekrutterer

Innledning ved prosjektleder Aleksander Garmann Gullaksen, Kirkerådet. Presentasjon av Kirkerådets rekrutteringsprosjekt.

 Påfølgende panelsamtale ledet av Elise Ottesen Søvik,  rådgiver Kirkerådet. 

 I panelet: Jorunn Kraft Vistnes, Stiftsdirektør Stavanger; Jørn Lemvik, leder av Kirkelig fellesråd i Oslo; Kjell Inge Nordgård, kirkeverge Kirkelig fellesråd i Trondheim; Olav Rune Ertzeid, prost Nord-Helgeland prosti

 14:45  «Skjerpings! Om ledere som ikke sutrer, men som finner nye veier»

Regissør Marit Moum Aune

 15:20   Avslutning av konferansen

med invitasjon til KAs Høstkonferanse 2020

v/Marit Halvorsen Hougsnæs, adm. dir. i KA

Ca 15:30: Slutt

Det er ingen påmelding til seminar, man møter opp på ønsket seminar.


Les mer om høstkonferansen 2018 her.

Stand

KA har stand i foajeen dag 1 kl. 9-10 og kl. 12.30-15.30 og dag 2 under lunsjen. Her finner du mange av våre flinke rådgivere, og vi informerer og er tilgjengelig til å snakke om ulike av våre fagområder, blant annet stadig bedre, ledelse, kommunesammenslåing, kirkebygg, tilstandsanalyse, arbeidsrett med mer. Her er det representanter både fra alle fagavdelinger.

Pris:

kr. 3200,- for medlemmer eks. MVA.

kr. 4200,- for ikke-medlemmer eks. MVA.

Avmelding/ no-show

For no-show eller avmelding siste fem dager faktureres konferansen i sin helhet.
For avmelding etter påmeldingsfristen 15. oktober, kommer et avmeldingsgebyr på kr 500. 

Fotograf tilstede

Tirsdag 13. november kommer det til å være to fotografer fra firmaet TK Filmproduksjon til stede. De jobber på oppdrag fra KA og skal levere bilder og video fra konferansen. Materialet vil bli brukt i profilering av høstkonferansen og andre fremtidige KA-arrangementer, og det vil også kunne bli delt med pressen. Ta kontakt med kommunikasjonssjef Trygve W. Jordheim (trygve.jordheim@ka.no) dersom du har spørsmål knyttet til dette.

Overnatting

Overnatting ordnes av den enkelte. Det er reservert 50 rom fra 12.-13. november på Clarion Collection hotell Folketeateret. Pris kr. 1460 inkl. frokost. Disse må bestilles innen 13. oktober, og betales direkte på hotellet. 

For bestilling av rom på Folketeateret ta kontakt på: 

cc.folketeateret@choice.no, tlf. 22 00 57 00.
Referanse booking: 1111GR006633

Det er mange overnattingsmuligheter i nærheten av Folkets hus/Youngstorget. For bestilling på  Scandic-hotell, vis til KNIF-avtalen for rabatt.