Tilbake til kurs

Strategikonferanse Tunsberg bispedømme - Drammen

Sted: Scandic Ambassadeur Drammen

02.04.2019-02.04.2019 | 50 plasser, 38 pƄmeldt

 

KAs strategikonferanser 2019

Som tidligere år vil KA arrangere strategi- og arbeidsgiverkonferanser flere steder i landet i vår. Her vil vi ta opp aktuelle temaer til opplysning og debatt. Konferansene vil i år komme rett før og rett etter Kirkemøtet, og status på ny kirkeordning vil være et viktig tema. Videre kommer aktuelle kirkebyggtemaer, tariffoppgjøret 2019 og kirkelig ledelseskultur. Kortere bolker om blant annet endringer i lover på arbeidsrettsområdet, aktuelt fra KA og forberedelser til kirkevalget får også plass. Konferansene er dessuten en viktig møteplass for KAs medlemmer.

Det avholdes konferanser i de fleste bispedømmer, samt noen for to bispedømmer felles. Det er selvsagt anledning til å dra på konferansen i et annet bispedømme enn man tilhører om ønskelig. For KAs organisasjonsmedlemmer avholdes en egen konferanse i Oslo med litt avvikende program.

I Tunsberg bispedømme arrangeres strategikonferansen på Scandic Ambassadur tirsdag 2. april klokken 09:30-16:00. I forlengelsen av strategikonferansen, frem til klokken 17:00, arrangeres regionalt kontaktmøte for 1-3 representanter (rådsmedlem, gjerne leder og/eller nestleder) fra hvert fellesråd. Se nærmere om kontaktmøtet nedenfor.

Målgruppe: Ledere og nestledere i kirkelige råd; kirkeverger, stiftsdirektører og andre ansatte ledere.

 

Pris:     Rådsmedlemmer (folkevalgte): 700 kroner eks mva

            Ansatte: 1200 kroner eks mva

 

Strategikonferanse Tunsberg bispedømme - Drammen

 

Sted: Scandic Ambassadeur Drammen (Kart) Strømsø torg 7 Drammen

 

Program

09:00-09:30:   Ankomst, kaffe & enkel servering

09:30-09:45:   Velkommen, presentasjon

09:45-10:45:   Forenkling følger

Oppdatering på status og felles drøfting av veien videre i kirkeordningssaken

10:45-11:00:   Pause

11:00-12:00:   Hvordan tenke strategisk om kirkebygget i lokalsamfunnet

                       Innledning og samtale om bruk og vern av kirkebygget i en ny tid

12:00-13:00:   Lunsj

13:00-14:00   Tariff 2019 og arbeidsrett

Økonomiske utsikter og prioriteringer, status i tariffavtalene og pensjonsordningene

14:00:   Pause

14:15-14:50:   Samhandling og handlekraft i kirkelig ledelse

Et oppspill til felles drøfting

14:50-15:00:   Pause

15:00-16:00:   Aktuelle saker

1) Erfaringer fra arbeidet med informasjon og kommunikasjon i det nye fellesrådet i Færder
2) Aktuelt fra KA, kirkevalget mm.

KONFERANSEN AVSLUTTER 16:00

16:00-16:10:   Pause

16:10-17:00:   Regionalt kontaktmøte for delegater/representanter*

                       Valg av nominasjonskomité

 

Med forbehold om endringer i innhold og tidsangivelser

 

*Regionalt kontaktmøte

Kontaktmøter 2018/2019 skal velge nominasjonskomite. Etter fastlagte regler kan 1-3 representanter (rådsmedlem, gjerne leder og/eller nestleder) fra hvert fellesråd møte på kontaktmøtet.

For mer informasjon om kontaktmøter se her

 

Påmeldingsfrist: 28. februar 2019

 

Personvern: les mer på vår personvernerklæring