Tilbake til kurs

Nettkurs: Ledelse av tilsatte i fagstillinger

03.12.2020-03.12.2020 | 1000 plasser, 8 påmeldt

 

I tjenesteordningene for menighetsprest, diakon, kateket og kantor står det at disse leder det aktuelle tjenesteområdet. Mange erfarer usikkerhet om bruken av begrepet ledelse i tjenesteordningene for medarbeidere uten personal- og økonomiansvar.

Hvordan kan vi sikre godt samspill og avklarte forventninger mellom ulike lederroller i menigheten (sokneprestens ledelse, fagstillingers ledelse og daglig ledelse/kirkeverge)? Hvordan skal arbeidsgiver håndtere forholdet mellom menighetsrådets virksomhetsansvar og tjenesteordningenes omtale av det selvstendige ansvaret for den faglige utførelsen?

 

Dato og tid: Torsdag 3.desember kl. 12.30-13.30   

Varighet: 1 time   

Målgruppe: Kirkeverger, proster, sokneprester, daglig leder i menighet, tilsatte i kirkelige fagstillinger og medlemmer i menighetsråd og kirkelig fellesråd.

Kursholdere: Fagdirektør Harald Askeland (KA), direktør Øystein Dahle (KA) og seniorrådgiver Eldbjørg Leinebø Ekre (KA).

 

Pris: 
Deltakeravgiften for KA-medlemmer er kr. 300,-
For ikke-medlemmer er deltakeravgiften kr. 600,-

Dersom man er 2-5 deltakere fra samme arbeidsgiver, er totalprisen for gruppen kr. 600,- for KA-medlemmer og kr. 1200,- for ikke-medlemmer. Alle personer som skal delta må meldes på, slik at alle får tilgang til kurset. Deltakeravgiften blir justert før fakturering.
Alle priser er eks.mva.

For avmelding etter påmeldingsfristens utløp, faktureres kursavgift. 

 

Påmeldingsfrist: Onsdag 2. desember kl. 9.00
Vennligst benytt elektronisk påmeldingsskjema ved å trykke på påmeldingsknappen nederst på siden (eller på hovedsiden for kurs).  

Nettkurset foregår gjennom verktøyet Crowdcast. Du trenger ingen spesiell programvare, kun en oppdatert nettleser, som f.eks. Chrome. Det sendes ut e-post med informasjon og tilgang til kurset når påmeldingsfristen utløper.

Personvern: Les mer på vår personvernerklæring.