Tilbake til kurs

Seminar om tilgjengelighet til kirkebygg og gravplasser

Sted: Kirkens hus

06.11.2019-06.11.2019 | 30 plasser, 14 pƄmeldt

 

Kirken er åpen for alle, men ikke alle kommer inn og kan delta på lik linje med andre. Tilgjengelighet og universell utforming kan være utfordrende av mange grunner, selv om det sjelden skorter på god vilje.

Onsdag 6. november inviterer KA til seminar om tilgjengelighet til kirkebygg og gravplasser. Dette seminaret gir en innføring i hvordan man kan gjøre gamle og nye kirkebygg og utearealer mer tilgjengelige. Det tar opp relevante praktiske, arkitektoniske, juridiske og etiske problemstillinger. Det skal være en hjelp til å komme videre i menighetens arbeid med å finne gode løsninger og kompromisser på viktige, men av og til utfordrende spørsmål.

Foreleserne har lang erfaring fra ulike sider ved tilgjengelighetsarbeidet.

 

Program:

10.00 – 10.10     Velkommen!

10.10 – 10.40     «Betydningen av tilgjengelighet»
                           v/ fagdirektør Oddbjørn Sørmoen, KA

10.40 – 11.30    «Samspillet mellom mennesker og fysiske omgivelser. Om sanselige kvaliteter i arkitekturen»
                           v/ arkitekt/PhD Senior Researcher Camilla Ryhl, Statens Byggeforskningsinstitut, AAU CPH

11.30 – 12.00     «Hva sier lovverket om tilgjengelighet og universell utforming?»
                           v/ seniorrådgiver Karianne Rygh Hjortdahl, BUFDIR

12.00 – 12.45     Lunsj

12.45 – 13.30     «Hvordan skape bedre tilgjengelighet til kirker og gravplasser?»
                           v/ seniorrådgiver Ove Morten Berge, Kirkerådet

13.30 – 14.00     «Hvordan involvere brukerne i prosjektarbeidet»
                           v/ regionkontorleder Kristian Lian, Norges Handikapforbund

14.00 – 14.15     Pause

14.15 – 14.45     «Tilpasninger av historiske kirkebygg og gravplasser til gode for alle»
                           v/ seniorrådgiver Hege Sejnes Eilertsen, Riksantikvaren

14.45 – 15.15     «Tilgjengelighet til et nasjonalt kulturminne»
                           v/ overarkitekt Marianne Kristin Brenna, Forsvarsbygg

15.15 – 15.45     «Erfaringer fra tilrettelegging»
                           v/ senior utstillingsdesigner Ragna R. Jacobsen, Nasjonalmuseet

15.45 – 16.00     Oppsummering

 

Målgruppe:
Ansvarlige forvaltere av kirkebygg og gravplasser og andre som ønsker å bidra til å gjøre kirkebyggene og gudstjenestene mer åpne og tilgjengelige.

 

Tid:
Onsdag 6.november kl. 10.00 – 16.00.

 

Sted:
Kirkens hus, Rådhusgata 1-3, Oslo.
Her finner du kart til kursstedet.

Seminaret holdes i møterom «Agder og Bjørgvin».

 

Pris:
Deltakeravgift for KAs medlemmer er kr. 2450, - eks. mva.

Avmelding etter påmeldingsfristens utløp faktureres med kr. 500,- 
Ved avmelding siste 5 dager før kurset, faktureres deltakeravgiften i sin helhet. 

 

Påmeldingsfrist: Fredag 25.oktober 2019.
Vennligst benytt elektronisk påmeldingsskjema ved å trykke på påmeldingsknappen nederst på siden (eller på hovedsiden for kurs). Bekreftelse på deltakelse sendes på e-post til deltakerne etter at påmeldingsfristen har utløpt. 

Personvern: Les mer på vår personvernerklæring.