Tilbake til kurs

Kurs for utenlandske kirkemusikere

18.11.2019-07.01.2020 | 0 plasser, 0 pƄmeldt

 

Kirkemusikksenter Nord (KiN) og Kirkelig utdanningssenter nord, VID Tromsø (KUN) inviterer til kurs for utenlandske kirkemusikere over to samlinger 18.-19. november 2019 og 6.-7.januar 2020 i Tromsø. Formål med kurset er å gi en grunnleggende innføring i hva det innebærer å jobbe som kirkemusiker i Den norske kirke, samt å bidra til erfaringsdeling og refleksjon rundt egen praksis.

Kurset er et samarbeid mellom KiN, KUN, Fagutvalg for kirkemusikk, Nord-Hålogaland bispedømme og Ung kirkesang, og er delfinansiert av OU-midlene i KA-sektoren. 


Påmelding og mer informasjon finner du her.
Påmeldingsfrist er 13.oktober.