Tilbake til kurs

Kurs i kirkebyggdatabasen

Avdeling for kirke og samfunn kan tilby lokale kurs i bruk av Kirkebyggdatabasen. Forutsetningen er at man lokalt samler 10-15 deltagere og sørger for at det finnes lokaler, trådløst nettverk, bevertning, projektor, pcer etc.
 

Kursene legges opp som en kombinasjon av faglige foredrag og en veiledning av hvordan man bruker Kirkebyggdatabasen. Vi kan tilby ulike faglige vinklinger, og kursene kan utformes etter behov:

  • kirkebyggforvaltning
  • sikring av kirkebygg
  • kirken som kulturminne
  • energiøkonomisering

 

Målgruppe:
Målgruppen for kurset er kirkeverger, kirketjenere, kontoransatte og frivillige som skal jobbe med registrering i Kirkebyggdatabasen.
 

Pris:

Etter avtale (subsidiert fra kirkebyggmidlene).


 

Kontaktinformasjon: 
For mer informasjon, kan seniorrådgiver Cathrine Lillo-Stenberg kontaktes på e-post (Cathrine.lillo-stenberg@ka.no) eller telefon (993 09 260).