Tilbake til kurs

Innføringskurs for nye ansatte innen kirkelig undervisning og diakoni

Sted: IKO

21.10.2019-23.10.2019 | 0 plasser, 0 pƄmeldt

 

IKO og KA inviterer til kurs for nye ansatte 21.-23.oktober!

 

Dag 1 og dag 2 er for ansatte både innenfor diakoni og kirkelig undervisning.
De to første dagene gir en god innføring i kirken som organisasjon og arbeidsplass, rammer og regler for arbeidsforholdet, m.m. Andre tema er samarbeid i stab, råd, frivillige medarbeidere og sammenhengen mellom diakoni og trosopplæring.

Dag 3 har tema Barnet i trosopplæringen – innhold og metode, og er særlig tiltenkt ansatte innen kirkelig undervisning.
Mange diakoner arbeider også med trosopplæring, barn og unge, så dagen er selvsagt åpen for begge yrkesgruppene.

 

Innføringskurset holdes i Oslo og er et samarbeid mellom IKO - Kirkelig pedagogisk senter og KA. Påmelding gjøres på IKOs hjemmesider. 
Her finner du mer informasjon og påmeldingsskjema.