Tilbake til kurs

Nettkurs: Istandsetting og vedlikehold av steinkirker

03.06.2021-03.06.2021 | 1000 plasser, 21 påmeldt

 

På dette kurset vil vi se nærmere på hvordan man kan forberede et istandsettingsprosjekt for middelalderkirker i stein. Kurset gjennomføres i samarbeid med Riksantikvaren.

Følgende temaer vil bli berørt:

  • Hvordan gjøre arkivundersøkelser i foto- og saksarkiv for å få fram informasjon om kirkens bygningshistorie?
  • Hvordan kan man ta prøver og gjøre analyse av kalkpuss og kalkmørtel inne i murveggene for å avklare murveggenes mørtelsammensetning og mørtelens egenskaper, samt tilstand mht til fuktinnhold, salter, nedbryting mm.?
  • Kartlegging av hvilke materialer som er brukt som puss og maling de siste hundreårene på alle fasadene
  • Utprøving av metoder for kjemisk/fysisk skånsom fjerning av sementpuss og -fuger
  • Utprøving av fugereparasjoner med kalkmørtel
  • Utprøving av kalkpuss i prøvefelter på fasadene
  • Prøvetaking av eldre puss og fugemørtel inne i kirken, på loft og murkroner
     

Dato og tid: Torsdag 3.juni kl. 12.30 - 13.30

Varighet: 1 time

Målgruppe: Kurset er spesielt egnet for de som skal i gang med forprosjekter for istandsetting av middelalderkirker i stein.

Pris: 
Deltakeravgiften for KA-medlemmer er kr. 300,-
For ikke-medlemmer er deltakeravgiften kr. 600,-

Dersom man er 2-5 deltakere fra samme arbeidsgiver, er totalprisen for gruppen kr. 600,- for KA-medlemmer og kr. 1200,- for ikke-medlemmer. Alle personer som skal delta må meldes på, slik at alle får tilgang til kurset. Deltakeravgiften blir justert før fakturering.
Alle priser er eks.mva.

For avmelding etter påmeldingsfristens utløp, faktureres kursavgift. 

 

Påmeldingsfrist: Onsdag 2.juni kl. 9.00
Vennligst benytt elektronisk påmeldingsskjema ved å trykke på påmeldingsknappen nederst på siden (eller på hovedsiden for kurs).  

Nettkurset foregår gjennom verktøyet Crowdcast. Du trenger ingen spesiell programvare, kun en oppdatert nettleser, som f.eks. Chrome. Det sendes ut e-post med informasjon og tilgang til kurset når påmeldingsfristen utløper.

Personvern: Les mer på vår personvernerklæring.