Tilbake til kurs

Strategikonferanse Nord-Hålogaland - Tromsø

Sted: Scandic Ishavshotel

06.05.2019-06.05.2019 | 17 plasser, 17 pƄmeldt

 

KAs strategikonferanser 2019

Som tidligere år vil KA arrangere strategi- og arbeidsgiverkonferanser flere steder i landet i vår. Her vil vi ta opp aktuelle temaer til opplysning og debatt. Konferansene vil i år komme rett før og rett etter Kirkemøtet, og status på ny kirkeordning vil være et viktig tema. Videre kommer aktuelle kirkebyggtemaer, tariffoppgjøret 2019 og kirkelig ledelseskultur. Kortere bolker om blant annet endringer i lover på arbeidsrettsområdet og aktuelt fra KA får også plass. Konferansene er dessuten en viktig møteplass for KAs medlemmer.

Det avholdes konferanser i de fleste bispedømmer, samt noen for to bispedømmer felles. Det er selvsagt anledning til å dra på konferansen i et annet bispedømme enn man tilhører om ønskelig. For KAs organisasjonsmedlemmer avholdes en egen konferanse i Oslo med litt avvikende program. 

I Nord-Hålogaland bispedømme arrangeres strategikonferansen på Scandic Ishavshotel mandag 6.mai klokken 09:30-16:00.

Målgruppe: Ledere og nestledere i kirkelige råd; kirkeverger, stiftsdirektører og andre ansatte ledere.

 

Pris:     Rådsmedlemmer (folkevalgte): 700 kroner eks mva

            Ansatte: 1200 kroner eks mva

Avmelding etter påmeldingsfristen faktureres med kr. 500,-. 
For avmelding siste 5 dager før kurset eller no-show faktureres kurset i sin helhet.

 

Strategikonferanse Nord-Hålogaland - Tromsø

 

Sted: Scandic Ishavshotell (Kart) Fredrik Langesgate 2 Tromsø

 

Program

09:00-09:30:  Ankomst, kaffe & enkel servering

09:30-10:30:  Forenkling følger?

                       Oppdatering på status og felles drøfting av veien videre i kirkeordningssaken

10:30-10:45:   Pause

10:45-12:00:   Hvordan tenke strategisk om kirkebygget i lokalsamfunnet

                       Innledning og samtale om bruk og vern av kirkebygget i en ny tid

12:00-13:00:   Lunsj

13:00-13:45:  Samhandling og handlekraft i kirkelig ledelse

                       Et oppspill til felles drøfting

13:45-14:00:   Pause

14:00-14:45:  Tariff 2019

                       Økonomiske utsikter og prioriteringer, status i tariffavtalene og pensjonsordningene

14:45-15:00:   Pause

15:00-16:00:   Aktuelle saker 

                       1) Lovnytt arbeidsrett

                       2) Aktuelt fra KA

                       3) Kirkevalget 2019

                       4) Lokal sak

 

Med forbehold om endringer i innhold og tidsangivelser

 

Påmeldingsfrist: 4. april 2019

Påmeldingsfristen er utløpt og den elektroniske påmeldingen er stengt. Dersom du ikke har meldt deg på og ønsker å delta, vennligst ta kontakt med Anja Høiby-Nikolaisen (anja@ka.no). Vi garanterer ikke kapasitet.

 

Personvern: les mer på vår personvernerklæring