Tilbake til kurs

Rammer og regler for arbeidsforholdet (Møre)

Sted: Thon Hotel Kristiansund

04.09.2019-05.09.2019 | 22 plasser, 21 pƄmeldt

 

Det sentrale OU-styret for rettssubjektet Den norske kirke skal holde to-dagers kurs om arbeidsforholdets rammer og regler i alle bispedømmene i løpet av høsten 2019 og våren 2020. Det vil også bli holdt et eget kurs for Kirkerådet. I Møre bispedømme holdes det kurs 4.-5.september 2019. Kurset i Møre er lagt opp med avslutning til klokken 11 dag 2, slik at det er mulig å kombinere med deltakelse på Fagdag om vold og seksuelle overgrep som finner sted på samme hotell fra klokken 11 5. september. For de som ikke skal på fagdagen vil det sannsynligvis bli en ekstra case/oppgave frem til lunsj klokken 12, eller eventuelt lunsj allerede klokken 11.

Kurset er felles for arbeidsgiverrepresentanter og tillitsvalgte, og blir holdt av KA og arbeidstakerorganisasjonene i fellesskap. Det vil bli variert mellom forelesninger, gruppearbeid, case etc. Vi vil ta opp sentrale temaer fra både tariff og lovverk for felles gjennomgang, diskusjon og forståelse.

De første 1,5 dagene av kurset er felles for alle deltakerne. I Møre blir det som ellers er en separat del for hhv. tillitsvalgte/arbeidstakerrepresentanter og arbeidsgiverrepresentanter etter lunsj dag 2, erstattet med muligheten til å delta på fagdag, jf. over.


Kursdeltakelse, inkludert måltider og overnatting, er betalt av OU-midler og er derfor gratis for deltakerne. Vi bestiller middag og overnatting til alle deltakere, dersom annen beskjed ikke gis ved påmelding.

 

Målgruppe:
Arbeidsgiverrepresentanter, tillitsvalgte og verneombud i rettssubjektet Den norske kirke.

Ved interesse utover antall plasser vil plassene fordeles forholdsmessig mellom fagforeningene.

 

Program:

Onsdag 4.september

10:00-10:15    Velkommen, presentasjon, informasjon

10:15-12:00    Medbestemmelse og styringsrett – Hovedavtalen m.m.

12:00-12:15    Pause

12:15-13:00    Arbeidsmiljø og HMS

13:00-14:00    Lunsj

14:00-16:00    Ansettelser mm. inkludert case

16:00-16:15    Pause

16:15-18:00    Lønn: Systemer, fastsettelse, justeringer etc.

18:00               Slutt for dagen

 

19:00               Middag

           

 

Dag 2:

 

08:30-09:30    Case: Konflikt på tvers av arbeidsgiverlinjer

09:30-09:45    Pause

09:45-11:00    Arbeidstid og arbeidsplaner, ferie, permisjoner etc.

11:00               Kursslutt

11:15               Fagdag begynner

11:15-12:00    Pause/lunsj for de som ikke skal på fagdag

12:00               Lunsj

 

Tid:
4. – 5. september 2019.

Det er oppstart onsdag 4. september kl. 10.00.
Kurset avsluttes torsdag 5.september kl. 11/12.00 (lunsj klokken 12). 

 

Sted:
Thon Hotel Kristiansund, Fiskergata 12, Kristiansund.
Her finner du kursstedets hjemmesider med kart.  

 

Pris:
Kurset er gratis.

Avmelding etter påmeldingsfristens utløp faktureres med kr. 500,- 

Det er standard i påmeldingsskjemaet at fakturainformasjon er obligatoriske felter. Disse feltene må derfor fylles inn, men informasjonen vil ikke benyttes dersom det ikke skal sendes avmeldingsgebyr. 

 

Mer informasjon:
Spørsmål om kurset kan rettes til KA v/ direktør Ingrid B. Tenfjord eller Presteforeningen v/ forhandlingssjef Kristian Mollestad.

Praktiske spørsmål kan rettes til kurskoordinator Anja Høiby-Nikolaisen.

 

Påmeldingsfrist: Fredag 9.august 2019.
Påmeldingsfristen er utgått og den elektroniske påmeldingen er stengt. Dersom du ikke har meldt deg på og ønsker å delta, vennligst ta kontakt med KA på e-post: kurs@ka.no. 

Personvern: Les mer på vår personvernerklæring.