Tilbake til kurs

Samfunns- og myndighetskontakt - nettkurs

16.09.2021-16.09.2021 | 500 plasser, 1 påmeldt

Kurset er avlyst. Det vil bli lagt opp til et nytt kurs senere, mer informasjon kommer.

 

Kirken trenger gode rammebetingelser for å løse viktige oppdrag – over hele landet. Ny trossamfunnslov viderefører en delt finansieringsordning for Den norske kirke, og kommunene skal fortsatt ha et hovedansvar for kirkens økonomi. Loven gir samtidig kommunene større frihet til å fastsette nivået på bevilgningene til lokalkirken. Da er det viktig å jobbe systematisk for å sikre gode budsjettrammer og «vaksinere» mot kutt, både lokalt og nasjonalt. Formålet med kurset er å bidra til at folkevalgte og ansatte lykkes bedre med politisk påvirkning. Vi vil også dele noen maler, tips til gode politikermøter og forslag til medieutspill som kan bygge opp under budskapet.

Noen av temaene på kurset:  

·        Veien til politisk gjennomslag: slik jobber du strategisk
·        Formell og uformell kontakt med folkevalgte
·        Hvilke allianser kan være nyttige å ha?
·        Kontakt med lokalmedia

Dato og tid: Torsdag 16. september 2021 kl. 12.30-14.00   

Varighet: 90 min

Målgruppe: Folkevalgte og medarbeidere på alle nivå i Den norske kirke

Kursholdere: Marit Brandt Lågøyr, direktør for strategi og samfunnskontakt 

Kurssted: Nettkurset foregår på Teams. Du må ikke Teams installert for å delta, men vi anbefaler å laste ned programmet for best funksjonalitet. Teams er gratis, og du finner det her. Link til møtet sendes ut når påmeldingsfristen er utløpt.

Pris: 
Deltakeravgiften for KA-medlemmer er kr. 300,-
For ikke-medlemmer er deltakeravgiften kr. 600,-

Dersom man er 2-5 deltakere fra samme arbeidsgiver, er totalprisen for gruppen kr. 600,- for KA-medlemmer og kr. 1200,- for ikke-medlemmer. Alle personer som skal delta må meldes på, slik at alle får tilgang til kurset. Deltakeravgiften blir justert før fakturering.
Alle priser er eks.mva.

For avmelding etter påmeldingsfristens utløp, faktureres kursavgift. 

 

Påmeldingsfrist: Onsdag 14. september kl. 9.00

Personvern: Les mer på vår personvernerklæring.