Tilbake til kurs

KAs arbeidsrettsdag 2023

Sted: Ingeniørenes Hus Møtesenter

13.02.2023-13.02.2023 | 69 plasser, 69 påmeldt

 

KAs jurister og advokater inviterer våre medlemmer til årets dagssamling med aktuelle temaer fra arbeidsretten! 

KA avholdt arbeidsrettsdagen for første gang i 2019. Samlingen var en suksess, med svært gode tilbakemeldinger fra deltakerne. Arbeidsrettsdagen kunne dessverre ikke avholdes i 2020-2022 grunnet pandemien, men nå ønsker vi at dette skal bli et årlig arrangement slik det opprinnelig var tenkt.

I tillegg til den faglige oppdateringen, håper vi arbeidsrettsdagen også kan fungere som en god møteplass for alle som jobber med arbeidsgiver- og personalspørsmål i Den norske kirke og i kirkelige organisasjoner. 

 

Program

09.30 Ankomst, registrering og kaffe

10.00 Nye dommer, lover og regelverk på arbeidsrettens område v/advokat og direktør Ingrid B. Tenfjord

12.00 Lunsj

13.00 Skillet mellom oppdragstaker og arbeidstaker v/advokat Bente Vangdal Espenes og spesialrådgiver Marianne Brekke

13.25 Case 1 – arbeid i grupper

13.55 Pause

14.10 Nedbemanning – utvalgte problemstillinger v/advokat Mona Sjødal

14.50 Pause m/ servering

15.10 Varsling fra arbeidstaker v/advokat Bente Espenes

15.30 Case 2 – arbeid i grupper

16.00 Pause

16.15 Tilrettelegging for sykmeldte – hvor mye må arbeidsgiver tilpasse stillingen? v/advokat Nora Hallén

16.45 Oppsummering og spørsmål fra salen

17.00 Slutt for dagen

 

Med forbehold om endringer.

 

Målgruppe: 
Kirkeverger, generalsekretærer, stiftsdirektører, proster, personalsjefer, daglige ledere og andre med personalansvar eller som jobber med arbeidsrettslige problemstillinger. 

 

Tid: 
Mandag 13.februar kl. 10.00–17.00. 
Det er ankomst, registrering og kaffe fra kl. 09.30. 

 

Sted: 
Ingeniørenes Hus Møtesenter, Kronprinsensgate 17, Oslo 

Lokalene er universelt utformet og strategisk plassert i Vika, i gangavstand fra Nationaltheateret med god tilgjengelighet for alle som kommer med fly, tog eller bil. Nærmeste parkering er Europark Vestre Vika parkeringshus, med innkjøring fra Munkedamsveien.  Vi oppfordrer til å reise kollektivt når det er mulig. 

Du finner kursstedets hjemmesider med kart og mer informasjon her.

 

Pris: 
Deltakeravgiften er kr. 2650,- eks. mva. 
Deltakeravgiften inkluderer lunsj og pauseservering.  

Avmelding etter påmeldingsfristens utløp faktureres med kr. 500,-  
Ved avmelding siste 5 dager før kurset, faktureres deltakeravgiften i sin helhet.  

Vi tilbyr ikke overnatting ifm. kurset.   

  

Påmeldingsfrist:  Fredag 13.januar 2022 

Påmeldingsfristen er utløpt og den elektroniske påmeldingen er stengt. Dersom du ønsker å delta, kan du sende en e-post til kurskoordinator Anja Høiby-Nikolaisen

Personvern: Les mer på vår personvernerklæring.