Tilbake til kurs

Grunnkurs for kirkeverger og daglige ledere i menighet 2020-2021

12.10.2020-17.03.2021 | 24 plasser, 23 påmeldt


Grunnkurs for kirkeverger og daglige ledere i menighet gir deg som ny kirkeverge eller daglig leder i menighet innføring i sentrale tema som personalledelse, saksbehandling, kirkeledelse, kirkebyggforvaltning, gravferdsforvaltning og økonomi.

 

«Som ny kirkeverge var det helt avgjørende å få en innføring i økonomi, personalansvar og organisasjonsstruktur. Stillingen omfatter utrolig mye, og kurset gav et innblikk i hvordan man skal ta fatt på jobben og utføre den på best mulig måte. Det er også en veldig viktig samlingsarena for kollegaer, hvor man kan få med seg erfaringer fra andre og knytte felleskap. Det mest verdifulle jeg tok med meg var hvor mye kunnskap de som jobber i KA sitter på og at de alltid kan hjelpe! Som kirkeverge er det umulig å kunne alt, så det er viktig å vite hvor man kan spørre.»

- Maria Nese Taxerås, kirkeverge i Vegårshei

 

Kurset går over seks dager og er fordelt på to samlinger. Det er en samling på høsten og en på våren. Førstkommende samling er 12.-14.oktober 2020. Dato for vårsamlingen er 15.-17.mars 2021.

 

Målgruppe: Kirkeverger og daglige ledere i menighet.

 

Program/tema for høstsamling 2020:

Høstsamlingen har oppstart mandag 12. oktober kl. 10.00 og avslutter onsdag 14. oktober kl. 15.15. Hovedtemaene for denne samlingen er:

 • Kirkebyggforvaltning; oppgaver, ansvar, saksbehandling og bruk av Kirkebyggdatabasen i forvaltningen av kirkebyggene
 • Fellesrådet som gravferdsmyndighet; Lov og forskrift, aktuelt, fellesrådets rolle, kirkevergens rolle, etikk og verdighet, tilrettelegging for livssynsmessig mangfold mv
 • Økonomiarbeid i menighetsråd og kirkelig fellesråd; Plan og budsjettarbeid, regnskap og årsoppgjør mv.
 • Saksbehandling, arkiv og IKT i Den norske kirke
 • Aktuelle kirkejuridiske temaer

 

Mandag 12.oktober 

10.00     Introduksjon og presentasjon av foredragsholdere og deltakere  
v/ direktør Randi Moskvil Letmolie  

11.00     Pause  

11.15     Hva slags organisasjon er Den norske kirke nå, og hva slags ledere er kirkeverger/daglig ledere i denne virksomheten? 
v/ direktør Øystein Dahle 

12.00     Lunsj  

13.00     Kirkelig lobbyarbeid. Hvordan arbeide for å ivareta soknets interesser og sikre gode rammer for den lokalkirkelige virksomhet. 
v/ direktør Øystein Dahle 

13.30   Synlighet og omdømme 
v/ kommunikasjonsdirektør Trygve W. Jordheim  

14.15     Pause 

14.30   IKT-verktøy i forvaltningen 
v/ utviklingsdirektør Bjarne Neerland (Kirkerådet) 

15.30 Saksbehandling hos Riksantikvaren v/repr. fra Riksantikvaren  

16.15 Kort intro om noen aktuelle tema innen jus, forvaltning og saksbehandling  
Bl.a.  arkiv, regelverk for bruk av kirken, kirkelige eiendomsforhold, regelverk for offentlige anskaffelser mv v/ direktør Øystein Dahle  

17.15     Slutt for dagen  

17.45    En historisk spasertur i nære omgivelser (frivillig) 
v/ Øystein Dahle 

19.30     Middag  

 

Tirsdag 13.oktober

08.30     Morgensamling

 

For kirkeverger:

08.45     Gravplassdrift
v/ seniorrådgiver Eirik Stople
Gravplassens rolle, gravplassforvaltning, kremasjon, muslimsk gravferd, åpning og lukking av grav samt praktisk tilrettelegging, ledelse og planlegging

09.30     Gjennomgang av gravferdsloven

10.00     Pause

10.15     Gravferdsloven forts.

10.30     Gruppearbeid

10.45     Gjennomgang av gravferdsforskriften

11.15     Gruppearbeid

 

For daglige ledere i menighet/menighetsforvaltere:

08.45     Daglig leder for menighetsråd/menighetsforvaltere
– utfordringer og problemstillinger
v/ direktør Øystein Dahle og spesialrådgiver Trygve Nedland
                            
Historisk bakgrunn og kirkelovens rammer for lokal ledelse i menighet. Forholdet mellom ledelse, styring og administrasjon i menighet.
Å være i spennet mellom menighetsråd og kirkelig fellesråd
Gode rutiner for økonomiforvaltningen i menighetsråd (delegasjon, fullmakter til innkjøp, godkjenningsrutiner, disponering bank, kredittkort, Vipps mv)

       

12.00   Kirkelig økonomi - Plan og budsjettarbeid
v/ spesialrådgiver Trygve Nedland 

12.30   Lunsj 

13.30   Kirkelig økonomi - Plan og budsjettarbeid forts.

15.00   Pause

15.30   Kirkelig økonomi - Regnskap og årsoppgjør

17.30   Slutt for dagen 

19.30   Middag 

 

Onsdag 14.oktober 

08.30    Kirkebygget 
v/ seniorrådgiver Hanne Moltubakk Kempton 

09.30    Kirkebyggdatabasen til bruk og til nytte 
v/ spesialrådgiver Kjersti Kambestad 

10.00    Kirkebygget 
Forvaltning, drift og vedlikehold, tilstandsvurderinger, vedlikeholdsplanlegging og kirkekontrollens kontrollpunkter   
v/ professor emeritus Svein Bjørberg (SARD Consult)  

11.30    Lunsj  

12.15    Befaring i søsterkirkene - FDV og sikring 
v/ spesialrådgiver Ingrid Staurheim og professor emeritus Svein Bjørberg 

13.30    Kirkebygg og identitet 
v/ spesialrådgiver Ingrid Staurheim 

14.25    Hvordan oppnå energieffektig og miljøriktig oppvarming gjennom brukervennlig automatisert styring i kirkebygg? 
v/ konsulent Ulf Christensen 

15.00    Oppsummering  

15.15  Kursslutt

Vi tar forbehold om endringer i programmet.

 

Program/tema for vårsamling 2021:

Vårsamlingen har oppstart mandag 15.mars kl. 10.00 og avslutter onsdag 17.mars kl. 15.30. Hovedtemaene for denne samlingen er:

 • Arbeidsrett
 • Ledelse
 • Tariff
 • Arbeidsmiljø/HMS
 • Kirkens oppbygging, organisering og styringssystemer
 • Saksbehandling

 

Sted:

Høstsamling 12.-14.oktober 2020: Sanner hotell, Granavollen 3-5, Gran.
Her finner du Sanner hotells hjemmesider, med kart, veibeskrivelse og praktisk informasjon om kollektivtransport mm.

Vårsamling 15.-17.mars 2021: Quality Hotel Olavsgaard, Hvamstubben 11, Skjetten.
Her finner du Quality Hotel Olavsgaards hjemmesider, med kart, veibeskrivelse og praktisk informasjon om kollektivtransport mm.  

 

Pris:

Prisen for oppstart høsten 2020 er totalt kr. 12 846,- (inkl. overnatting og middag) / kr. 8298,- (eksl. overnatting og middag).

 

Prisen er fordelt på følgende:

Deltakeravgift kr. 4500,-

Opphold kommer i tillegg:

Opphold høstsamling 12.-14.oktober 2020: Med overnatting og middag (helpensjon) kr. 4100,- (inkl. 3 kursdager med lunsj, to overnattinger i enkeltrom med frokost og middag) / Uten overnatting kr. 1860,- (inkl. 3 kursdager med lunsj), eventuell middag kommer i tillegg (kr. 450,- pr. kveld).

Opphold vårsamling 15.-17. mars 2021: Med overnatting og middag (helpensjon) kr. 4246,- (inkl. 3 kursdager med lunsj, to overnattinger i enkeltrom med frokost og middag) / Uten overnatting kr. 1938-, (inkl. 3 kursdager med lunsj), eventuell middag kommer i tillegg (kr. 510,- pr. kveld)

 

Alle priser er eks. mva.

 

Avmelding etter påmeldingsfristen faktureres med kr. 500,-
For avmelding siste 5 dager før kurset eller no-show faktureres kurset i sin helhet.

 

Faktura: 

Vi fordeler betalingen på de to samlingene. Deltakeravgiften og opphold for første samlingen man deltar på, faktureres etter denne samlingen. For den andre samlingen man deltar på faktureres kun opphold, og fakturaen kommer etter den andre samlingen. Det gis ingen reduksjon i prisen ved uteblivelse fra en eller flere kursdager.

 

Anbefalt litteratur:

Lovsamling for Den norske kirke.
Lovsamlingen er et godt verktøy i det daglige arbeidet, og vi anbefaler at alle har denne med på begge samlingene. Denne finnes tilgjengelig på nett her.

 

Kursbevis:

Deltakere mottar kursbevis ved fullført kurs. For å få kursbevis må man delta alle seks kursdager.

 

Påmeldingsfrist: Fredag 11.september 2020

Kurset er fulltegnet. Dersom du ønsker å stå på venteliste, ta kontakt med kurskoordinator Anja Høiby-Nikolaisen (e- post: kurs@ka.no

Bekreftelse på deltakelse og mer praktisk informasjon sendes på e-post til deltakerne etter at påmeldingsfristen har utløpt. 

Personvern: Les mer på vår personvernerklæring.

 

KA planlegger for gjennomføring av kurset, men tar forbehold om eventuelle endringer i smittesituasjonen.
Gjennomføring vil gjøres så trygt som mulig og i overenstemmelse med gjeldende smittevernregler.