Tilbake til kurs

Grunnkurs for kirkeverger og daglige ledere i menighet 2019

Sted: Sanner Hotell AS

11.03.2019-13.03.2019 | 35 plasser, 14 pƄmeldt


Grunnkurs for kirkeverger og daglige ledere i menighet gir deg som ny kirkeverge eller daglig leder i menighet innføring i sentrale tema som personalledelse, saksbehandling, kirkeledelse, kirkebyggforvaltning, gravferdsforvaltning og økonomi.

Kurset går over seks dager og er fordelt på to samlinger. Det er en samling på høsten og en på våren. Førstkommende samling er 11.-13. mars 2019.

 Målgruppe: Kirkeverger og daglige ledere i menighet.

 «Som fersk kirkeverge var det sjokkartet å oppdage hvilket spenn i kompetanse som krevdes i jobben. På KAs kirkevergekurs fikk jeg grunnleggende kunnskap på felt som økonomi, ledelse og IKT, og jeg fikk oversikt over hvordan kirken er organisert og styres. I tillegg var det hyggelig å treffe andre kirkeverger og kjenne på vi-følelsen som et avbrekk i en ellers travel arbeidshverdag. Kurset har gitt meg en trygghet på at jeg ikke trenger å kunne alt, fordi jeg nå har et godt nettverk av kolleger og fordi jeg vet at jeg har en organisasjon som KA i ryggen.»

-       Hilde Furuseth Johansen, kirkeverge i Gildeskål og kursdeltaker i 2017

Program for vårsamling 11.-13. mars 2019

Mandag 11.mars
10.00 Introduksjon og presentasjon av foredragsholdere og deltakere
           v/ direktør Randi Moskvil Letmolie
11.00 Pause
11.10 Kirkebygget og gravplassen som historieforteller
           v/ fagdirektør Oddbjørn Sørmoen
12.15 Lunsj
13.15 Befaring i søsterkirkene med fokus på tilstandsvurdering
           v/ direktør Randi Moskvil Letmolie

14.30 Pause
14.45 Antikvarisk saksbehandling av kirkebyggsaker

                v/saksbehandler Riksantikvaren

15.30 Fellesrådets ansvar for miljø og enøk og forvaltning, drift og vedlikehold av kirkebygg

 v/ seniorrådgiver Harald Ringstad

17.00 Slutt for dagen

 

19.00 Middag

 

Tirsdag 12.mars

08.30 Gravplassforvaltning

               v/ seniorrådgiver Eirik Stople

  • Gravplassens rolle                                                       
  • Gjennomgang av gravferdsloven       

10.00   Pause

  • Gjennomgang av gravferdslovens forskrift
  • Lokale vedtekter
  • Saksbehandling etter gravferdsloven
  • Åpning og lukking av grav

11.45 Synlighet, omdømme og mediekontakt
           v/ kommunikasjonssjef Trygve W. Jordheim

12.30 Lunsj
13.30 Kirkelig økonomi. Plan og budsjettarbeid
            v/ spesialrådgiver Trygve Nedland
14.45 Pause
15.00 Kirkelig økonomi. Plan og budsjett forts.
16.30 Pause
16.45 Kirkelig økonomi. Regnskap og årsoppgjør. 

v/ spesialrådgiver Trygve Nedland
17.30 Slutt for dagen

 

19.00 Middag

 

Onsdag 13.mars

08.30 Regnskap og årsoppgjør
           v/ spesialrådgiver Trygve Nedland
10.30 Kirkebyggdatabasen
           v/ Kjersti Kambestad

10:45 IKT-verktøy i forvaltningen
           v/ utviklingsdirektør Bjarne Neerland
12.15 Lunsj
13.00 Aktuelle tema innen jus, forvaltning og saksbehandling 
           - Bl.a saksbehandling, arkiv, regelverk for bruk av kirken, kirkelige eiendomsforhold,
             regelverk for offentlige anskaffelser.
           v/ blant annet direktør Øystein Dahle

15.15 Oppsummering
15.30 Slutt 

 

Sted:

Vårsamling 11.-13. mars 2019: Sanner hotell, Granavollen 3-5, Gran.

Her finner du Sanner hotells hjemmesider, med kart, veibeskrivelse og praktisk informasjon om kollektivtransport mm.

 

Høstsamling omkring oktober 2019: Sted ikke bestemt

 

Pris:

Prisen totalt for oppstart våren 2019 totalt kr. er ikke klar,

Pris for oppstart høsten 2019 kommer. Sted og pris for kursopphold for samlingen høst 2019 er ikke avklart.

 

Prisen er fordelt på følgende:

 

Deltakeravgift kr. 4500,-

Opphold kommer i tillegg.

 

Opphold vårsamling 11.-13.mars 2019: Med overnatting og middag (helpensjon) kr. 3995,- 

Opphold høstsamling ca oktober 2019 ikke satt.

 

Avmelding etter påmeldingsfristen faktureres med kr. 500,-
For avmelding siste 5 dager før kurset eller no-show faktureres kurset i sin helhet.

Alle priser er ex. mva.

 

Faktura: 

Vi fordeler betalingen på de to samlingene. Deltakeravgiften og opphold for første samlingen man deltar på, faktureres etter denne samlingen. For den andre samlingen man deltar på faktureres kun opphold, og fakturaen kommer etter den andre samlingen. Det gis ingen reduksjon i prisen ved uteblivelse fra en eller flere kursdager.

 

Anbefalt litteratur:

Lovsamling for Den norske kirke.
Lovsamlingen er et godt verktøy i det daglige arbeidet, og vi anbefaler at alle har denne med på begge samlingene. Denne finnes tilgjengelig på nett her.

 

Kursbevis:

Deltakere mottar kursbevis ved fullført kurs. For å få kursbevis må man delta alle seks kursdager.

 

Påmeldingsfrist: 5. februar 2019

 

Personvern: les mer på vår personvernerklæring