Tilbake til kurs

Kurs for ansatte om teamarbeid og kulturbygging ved sammenslåing av fellesråd

Kurs for alle berørte ansatte i begge arbeidsgiverlinjene, prosjektleder, tillitsvalgte m.fl.(dagsseminar)

  •  Prosjektorganisering og bruk av arbeidsgrupper
    • Hvordan har andre gjort det?
  • Hvordan kan en sammenslåingsprosess styrke fagutvikling og tverrfaglig samhandling?
  • Hvordan ivareta arbeidsmiljøet i endringsprosesser?
  • Utfordringer og muligheter i byggingen av en ny felles kultur og stabssamarbeid
  • Risiko og sårbarhetsanalyse – tiltaksplan

Pris:

kr. 1 650 + mva. pr. time / kr. 8 250 + mva. pr. kursdag for medlemmer.

For reisetid betales medgått tid inntil 5t. pr reise (t/r) pr dag - timepris kr. 825 + mva.

I tillegg faktureres reise- og evt. oppholdsutgifter.

Kontaktinformasjon og kursbestilling:

Ta kontakt med seniorrådgiver Pål Arne Winsnes for mer informasjon og kursbestilling.

Epost: pal.arne.winsnes@ka.no  

Telefon: 908 00 658