Tilbake til kurs

Kurs for ansatte om teamarbeid og kulturbygging ved sammenslåing av fellesråd

 

Kurs for alle berørte ansatte i begge arbeidsgiverlinjene, prosjektleder, tillitsvalgte m.fl.(dagsseminar)

  • Hvordan kan en sammenslåingsprosess styrke fagutvikling og tverrfaglig samhandling?
  • Hvordan ivareta arbeidsmiljøet i endringsprosesser?
  • Utfordringer og muligheter i byggingen av en ny felles kultur og stabssamarbeid

 

Pris:

kr. 1 675 + mva. pr. time / kr. 9 300 eks. mva. pr. kursdag for KAs medlemmer.

For reisetid betales medgått tid inntil 5t. pr reise (t/r) pr dag - timepris kr. 950 eks. mva.

I tillegg faktureres reise- og evt. oppholdsutgifter.

 

Kontaktinformasjon og kursbestilling:

Ta kontakt med seniorrådgiver Linn Maria Kierulf for mer informasjon og kursbestilling.

Epost: linn.maria.kierulf@ka.no  

Telefon: 932 47 002