Tilbake til kurs

Kurs for ansatte om teamarbeid og kulturbygging ved sammenslåing av fellesråd

 

Kurs for alle berørte ansatte i begge arbeidsgiverlinjene, prosjektleder, tillitsvalgte m.fl.(dagsseminar)

  • Hvordan kan en sammenslåingsprosess styrke fagutvikling og tverrfaglig samhandling?
  • Hvordan ivareta arbeidsmiljøet i endringsprosesser?
  • Utfordringer og muligheter i byggingen av en ny felles kultur og stabssamarbeid

 

Pris:  kr. 1 775 + mva. pr. time / kr. 10 000 + mva. pr. kursdag for medlemmer

(Minimum betales for to timer. Reisetid inntil 5 t t/r med timepris 1 050,- + mva pr. time.)

I tillegg faktureres reise- og evt. oppholdsutgifter.

 

Kontaktinformasjon og kursbestilling:

Ta kontakt med seniorrådgiver Linn Maria Kierulf for mer informasjon og kursbestilling.

Epost: linn.maria.kierulf@ka.no  

Telefon: 932 47 002