Tilbake til kurs

Stabsutvikling

 

KA jobber for å styrke kirkens arbeidsmiljø og skape trivsel i kirken som arbeidsplass. Vi har derfor utarbeidet materiell til bruk for lokal stabsutvikling. Materiellet er tilrettelagt slik at det kan benyttes fleksibelt i forhold til stabsmøter/ dager/samlinger.

 

Hva er stabsutvikling?

Normalt bruker vi ordet stab om alle de som er ansatt i en virksomhet eller ved et kontor. Vi snakker om stabsmøter hvor alle samles for å evaluere det som har skjedd og/eller legger planer for arbeidet framover. I en virksomhet er det viktig å ha faste stabsmøter som sikrer at alle ansatte har innsikt i arbeidet og involveres i virksomhetens ulike oppgaver.

Med stabsutvikling mener vi et arbeid hvor alle ansatte deltar i samlinger hvor virksomhetens organisering, rutiner og arbeidsmiljø drøftes. Slike samlinger skal bidra til å utvikle arbeidsplassen og den enkeltes arbeidsoppgaver/-funksjoner i forhold til å skape forbedret ressursutnyttelse, trivsel og motivasjon. Normalt bør enhver virksomhet avsette minst en dag til stabsutvikling hvert semester.

 

Verktøy til bruk for lokal stabsutvikling

KA har utviklet verktøy til bruk for lokal stabsutvikling (to opplegg) som består av ressurshefte med power-point presentasjon og lederveiledning. KA vil også kunne bistå med tilrettelegging av tilpassede opplegg for lokale staber.

 

Les mer om kurs i stabsutvikling her.