Tilbake til kurs

Kurs for fellesråd og fellesnemnder om prosjektoppfølging ved sammenslåing av fellesråd

Kurs for fellesråd/fellesnemnd, kirkeverger, prosjektleder (En ettermiddag/kveld)

  • Gjennomgang den kirkelige fellesnemndas ansvarsområder
  • Prosjektorganisering og bruk av arbeidsgrupper
  • Erfaring fra andre prosjekter
  • Kirkelig fellesnemnds handlingsrom

 

Pris:

kr. 1 650 + mva. pr. time / kr. 9 250 + mva. pr. kursdag for medlemmer.

For reisetid betales medgått tid inntil 5t. pr reise (t/r) pr dag - timepris kr. 925 + mva.

I tillegg faktureres reise- og evt. oppholdsutgifter.

 

Kontaktinformasjon og kursbestilling:

Ta kontakt med seniorrådgiver Pål Arne Winsnes for mer informasjon og kursbestilling.

Epost: pal.arne.winsnes@ka.no  

Telefon: 908 00 658