Tilbake til kurs

Arbeidsgiver- og strategikonferanse 2020

22.04.2020-22.04.2020 | 60 plasser, 15 påmeldt

 

KA inviterer til arbeidsgiver- og strategikonferanser våren 2020. Det vil avholdes tre konferanser for arbeidsgivere i Den norske kirke – på Gardermoen, i Stavanger og i Trondheim. Det arrangeres i tillegg en egen konferanse for organisasjonsmedlemmer.

I Trondheim holdes det konferanse i Erkebispegården 22. april kl. 9.30 – 15.30. Konferansen sammenfaller med første dag av Kirkemøtet 2020, og deltakere kan gå direkte fra konferansen til åpningsgudstjenesten i Nidarosdomen. Konferansen vil sannsynligvis bli delvis streamet på nett.

 

Målgruppe:

Ledere av kirkelig fellesråd og bispedømmeråd, kirkeverger, stiftsdirektører, biskoper, personalsjefer etc.

 

Program:

09.30-10.50       Tariffoppgjøret 2020
                              Informasjon, samtaler og debatt om tariffoppgjøret 2020, basert på KAs debattnotat

10.50-11.10       Pause

11.10-12.00       Nye rammer for Den norske kirke
                              Gjennomgang av ny tros- og livssynslov samt status OVF-meldingen.
                              Konsekvenser for arbeidsgiverne.

12.00-13.00       Lunsj

13.00-14.00       Tillitsvalgtordningen på KA-området – fakta og mulighetsrom
                          Lokal lønnspolitikk – eksempler og case

14.00-14.20       Pause

14.20-15.20       Styring, ledelse, samskaping
                              
Hva er riktig styringsmodell for Den norske kirke?

15.20-15.30       Nytt fra KA

 

Sted: 

Erkebispegården, Kongsgårdgata 1b, Trondheim.  
Her finner du Erkebispegårdens hjemmesider med kart og veibeskrivelse.

Konferansen holdes i Øysteinsalen.

 

Tid: 

Onsdag 22.april 09.30 – 15.30. Det er ankomst med kaffe fra kl. 09.00.

 

Pris:

Deltakeravgiften er kr. 700,- eks. mva. (medlemspris)

Avmelding etter påmeldingsfristens utløp faktureres med 500,- 
Ved avmelding siste 5 dager før konferansen faktureres deltakeravgiften i sin helhet. 

Vi tilbyr ikke overnatting ifm. konferansen.

 

Påmeldingsfrist: Fredag 20.mars 2020

Vennligst benytt elektronisk påmeldingsskjema ved å trykke på påmeldingsknappen nederst på siden (eller på hovedsiden for kurs). Bekreftelse på deltakelse sendes på e-post til deltakerne etter at påmeldingsfristen har utløpt. 

Personvern: Les mer på vår personvernerklæring.