Tilbake til kurs

Kurs for redaktører og medarbeidere i menighetsblad - Bergen feb 2019

Sted: Grand Hotel Terminus Bergen

18.02.2019-19.02.2019 | 25 plasser, 27 påmeldt

Menighetsbladet er folkekirkens viktigste talerstol. Det gjelder å bruke den godt.

KAs nye kurs i menighetsbladredigering tar for seg målgruppetenkning, sjangerbruk, bildebruk, titler og ingresser, personvernspørsmål med mer. Målet er at deltakerne skal reise hjem med god praktisk kunnskap og ferdig sideplan til de kommende numrene av sitt blad.

Menighetsbladet leses av flere enn du tror: Av dem som mottar et menighetsblad, sier 80 prosent at de leser det. Av disse igjen er 80 prosent folk som sjelden eller aldri går i kirken. 54 prosent av leserne oppgir å ha «lite» eller «intet» eierskap til den kristne tro (Magnhild Landrø: «Menighetsbladet – en overlevning eller en mulighet?», 2013).

Med fulldistribusjon i soknet når du både medlemmer og ikke-medlemmer på en måte som du aldri vil være i nærheten av med sosiale medier eller fra prekestolen i kirken. Den muligheten må tas på alvor.

Målgruppe: Kurset passer for alle som har ansvar for menighetsblad eller er med og lager det, både ansatte og frivillige.

 

Temaer på kurset:

* Målgruppe og profil: Hvem skriver vi for? Hva slags blad ønsker vi å lage? Hvordan vil vi at menigheten skal profileres gjennom bladet?

* Redaktørrollen: Fra ekspedisjonskontor til pådriver

* Ut av bobla: Enkle tips for å bli kvitt intern-preget

* Bilder: Hva er bra, hva er dårlig? Hva er lov, hva må du passe på?

* Journalistiske sjangre

* Forsiden: «Salgsplakaten» du ikke må skusle bort

* Planlegging og disposisjon

* Spaltister

Programmet vil bli finjustert etter at påmeldingsfristen er ute, slik at innholdet svarer best mulig til deltakernes nivå og behov.

Tid: Mandag 18. februar 10.00-16.00 og tirsdag 19. februar 09.00-15.30

Sted: Grand Hotel Terminus, Zander Kaaes gate 6, Bergen (ved behov for overnatting, oppgi koden 4220181 for rabattert pris på Terminus)

 

 

Kursansvarlig: Trygve W. Jordheim, kommunikasjonssjef i KA. Tidligere frivillig redaktør i menighetsblad i fem år. Reportasjeleder og redaktør i Vårt Land 2010-2017.

Pris: 2.500 kroner eksklusiv moms. Prisen inkluderer lunsj begge dager.

Påmeldingsfrist: 8. februar 2019

Personvern: les mer på vår personvernerklæring