Tilbake til kurs

Budsjettarbeid

Sted: Kirkens hus

08.05.2019-08.05.2019 | 20 plasser, 6 påmeldt

Onsdag 8. mai inviterer KA til kurs i budsjettarbeid.

Økonomiforskriften som gjelder for kirkelige fellesråd og menighetsråd i Den norske kirke, har krav til at det skal vedtas budsjett for virksomhetene. Årsbudsjettet er det sentrale økonomiske styringsdokumentet for virksomhetene, og det er viktig at det er høy kvalitet på budsjettarbeidet, både når det gjelder de formelle forhold, og det materielle innholdet i budsjettet. På kurset vil vi gjennomgå de formelle bestemmelser omkring budsjett og økonomiplan, og vi vil ha fokus på det viktige samspillet med kommunen i budsjettprosessen, men også eksempler på samhandling og innspill fra menighetsrådene i prosessen. Det vil bli vist eksempler fra budsjettarbeid i et kirkelig fellesråd. Budsjettarbeidet vil oppleves ulikt i små fellesråd og de største fellesråd. Opplegget vil primært være praktisk innrettet mot små og mellomstore fellesråd.

 

Målgruppe:
Kirkeverger, samt økonomi-/ regnskapsmedarbeidere.

Tema:
Plan og budsjettarbeid i kirkelig fellesråd og menighetsråd.
 De formelle bestemmelser om budsjett og økonomiplan
 Forholdet til kommunen i budsjettprosessen
 Utarbeidelse av driftsbudsjett
     Budsjettere Inntekter
     Lønnsbudsjett
     Budsjettere andre driftsutgifter
     Skillet mellom drift og investering
     Forholdet til fonds i budsjettarbeidet - Bruk og avsetninger
     Fordeling på funksjoner (aktivitetsområder)
 Utarbeidelse av investeringsbudsjett
     Prosjekter – kostnadsoverslag - fremdrift
     Finansiering
Behandling i rådet ved endret fremdrift av investeringsprosjekter
 Hva når driftsbudsjettet ikke går i balanse?
     Mulighet for merinntekter?
     Den vanskelige prosessen med utgiftsreduksjoner
 Budsjettet som styringsverktøy gjennom året
     Administrativ oppfølgning
     Rapportering til rådet – Rådets oppfølgning

 Foreleser:

Spesialrådgiver Trygve Nedland (KA) 

  

Tid:
Onsdag 8. mai kl. 09.30-16.00. 

Det er ankomst og kaffe fra kl. 09.00.

Sted:
Kirkens hus, Rådhusgata 1-3, Oslo.
Kart til kurssted finner du her.

Kurset holdes i møterom Agder og Bjørgvin.

Deltakeravgift:
For KAs medlemmer koster kurset 2450,-

For eksterne (revisor, regnskapsfører fra kommunen, etc) koster kurset 3550,-

Avmelding etter påmeldingsfristen faktureres med kr. 500,-. 
For avmelding siste 5 dager før kurset eller no-show faktureres kurset i sin helhet.

Vi tilbyr ikke overnatting ifm. kurset. For bestilling av rom på  Scandic-hotell, vis til KNIF-avtalen for rabatt.

 

Påmeldingsfrist: Fredag 12. april 2019
Vennligst benytt elektronisk påmeldingsskjema ved å trykke på påmeldingsknappen nederst på siden (eller på hovedsiden for kurs). Bekreftelse på deltakelse sendes på e-post til deltakerne etter at påmeldingsfristen har utløpt.