Tilbake til kurs

Kirketjenerskolen 2 vår 2019

Sted: Scandic Oslo City

23.04.2019-26.04.2019 | 20 plasser, 20 pƄmeldt

Kirketjenerskolen er et utdanningsprogram som i tre deler tar for seg generelle vaktmesterfaglige temaer (del 1), særskilte emner som knytter seg spesielt til kirkebygget, dets inventar og bruk (del 2) og møte med mennesker (del 3). Kirketjenerskolen 1 og 2 er vanligvis organisert som nettstudium i regi av NKI. Kirketjenerskolen 3 holdes hovedsakelig lokalt i fellesrådet/ menighetsrådet/ prostiet. Kirketjenerskolen drives i dag av et driftsstyre med medlemmer fra KA, Fagforbundet og Delta.

Denne våren arrangeres Kirketjenerskolen del 2 som intensivkurs i Oslo 23.-26. april 2019.

 

Målgruppe:

Kursopplegget er primært innrettet mot kirketjenere, men vil også være åpent for andre kirkelig tilsatte eller personer som kan tenke seg en fremtidig tjeneste som kirketjener.

 

Program

Dag 1: Tirsdag 23. april        

11.00-11.30    Registrering
11.30-12.00    Lunsj   
12.00-12.30    Velkommen    
12.30-15.30     Kirken – et annerledes hus
                         - kirkebygging i Europa og Norge
                         - tilrettelegging for universell utforming
                        Kirkerommet – et annerledes rom
                        - symbolikk
                        - endring og bruk v/ Fagdirektør Oddbjørn Sørmoen (KA)

15.30-16.00    Kaffe og kaffemat   
16.00-17.15    Lover og regelverk
                        Utvendig tilsyn og vedlikehold av kirker v/ direktør Randi Letmolie (KA)
                        Introduksjon av gruppeoppgaver/kursoppgaver som løses i løpet av kurssamlingen
                        Gruppeoppgave om arbeidsplassen v/Bjarne Kjeldsen (Fagforbundet)

   

Dag 2: onsdag 24. april         
09.00-10.30    Kirkerommet som bruksrom
                       Driftsrutiner ifm. Liturgier, kirkelige handlinger, konserter v/Johnny Hagen (Delta)
10.30-10.45    Pause med tilgang til pausebuffet    
10.45-12.00    Sikring mot tyveri og brann, HMS, Brannvern v/seniorrådgiver Harald Ringstad (KA)
12.00-13.00    Lunsj
13.00-17.00    Inneklima og oppvarming, Energistyring, Bevaring av orgler v/Harald Ringstad
    
Dag 3: Torsdag 25. april        
09.00-12.00    Stell og vern av kirkelig inventar og utstyr, Forebyggende bevaring v/seniorrådgiver Cathrine Lillo-Stenberg (KA)
12.00-13.00    Lunsj
13.30-18.00    Befaring av en kirke med gruppeoppgave om vedlikehold, inneklima og universell utforming v/Cathrine Lillo-Stenberg og Harald Ringstad (KA)

19.00    Fellesmiddag med alle på hotellet
    
Dag 4: Fredag 26. april        
09.00-12.30    Gruppeoppgavene om arbeidsplassen. Presentasjon av oppgaven v/Bjarne Kjeldsen (Fagforbundet)
12.30-13.30    Lunsj   
13.30-14.30    Individuell oppgave; flervalg v/Bjarne Kjeldsen (Fagforbundet)
14.30-15.00    Oppsummering. Samtale om «veien videre» med oppgaver v/Bjarne Kjeldsen (Fagforbundet)
15.00    Hjemreise

 

Sted: Scandic Oslo City  rett ved Oslo sentralstasjon

 

Deltakeravgift:

For deltakere ansatt i KAs OU-område (fellesråd/menighet): kr 1100,- eks mva

For deltakere ikke ansatt i KAs OU-område (privat,kommune): kr 5600,-eks mva

Kurset inkluderer lunsj og mellommåltid alle dager, samt fellesmiddag torsdag 25. april

Prisen er uavhengig av eventuell avgift til NKI.

Overnatting:

Overnatting 23.-26. april kan bestilles ved påmelding: kr 3700,- (3 netter inkl frokost) eks mva.

Avmelding etter avmeldingsfristen faktureres med kr 1000,-

For avmelding siste 5 dager før kurset eller ikke fremmøte faktureres kurset i sin helhet.

 

Påmeldingsfrist: Torsdag 21. mars 2019.

Vennligst benytt elektronisk påmeldingsskjema ved å trykke på påmeldingsknappen nederst på siden (eller på hovedsiden for kurs). Bekreftelse på deltakelse sendes på e-post til deltakerne etter at påmeldingsfristen har utløpt.

Mer informasjon om Kirketjenerskolen på OU-sidene 

Personvern: les mer på vår personvernerklæring