Tilbake til kurs

Nettkurs: Ny økonomiforskrift (Fastsatt av departementet)

14.01.2021-14.01.2021 | 1000 plasser, 254 påmeldt

Barne- og familiedepartementet vil i løpet av desember fastsette ny forskrift om økonomiforvaltningen for kirkelige fellesråd og menighetsråd i Den norske kirke, med virkning fra 2021. KA har tidligere på nettkurs i november informert om arbeidet med ny økonomiforskrift. Når forskriften er endelig fastsatt av departementet, vil vi kunne gi en mer presis presentasjon av forskriften slik den ble endelig fastsatt.

Gjennomgangen vil på noen områder være gjentakelse av vår presentasjon i november. Men i tillegg til å kunne gi presise avklaringer når forskriften vedtatt, vil vi på dette kurset gjøre en noe mer grundig gjennomgang av enkelte bestemmelser i forskriften, og hvilke konsekvenser den får for budsjett- og regnskapsføring i 2021. Endringer fra dagens forskrift vil bli viet særskilt oppmerksomhet.

 

Dato og tid: Torsdag 14.januar kl. 12.30-14.00

Varighet: 1,5 time  

Kursholder: Spesialrådgiver Trygve Nedland (KA)

Målgruppe:

  • Kirkeverger og andre tilsatte i kirkelig fellesråd med ansvar for budsjett, regnskap og økonomiforvaltning
  • Revisorer med oppgaver for Den norske kirke
  • Kommunalt tilsatte med økonomioppgaver i forhold til Den norske kirke

 

Pris: 
Deltakeravgiften for KA-medlemmer er kr. 300,-
For ikke-medlemmer er deltakeravgiften kr. 600,-

Dersom man er 2-5 deltakere fra samme arbeidsgiver, er totalprisen for gruppen kr. 600,- for KA-medlemmer og kr. 1200,- for ikke-medlemmer. Alle personer som skal delta må meldes på, slik at alle får tilgang til kurset. Deltakeravgiften blir justert før fakturering.
Alle priser er eks.mva.

For avmelding etter påmeldingsfristens utløp, faktureres kursavgift. 

 

Påmeldingsfrist: Onsdag 13.januar kl. 9.00

Påmeldingsfristen er utløpt og den elektroniske påmeldingen er stengt.
Dersom du ikke har meldt deg på og ønsker å delta, vennligst ta kontakt med kurskoordinator Anja Høiby-Nikolaisen (anja@ka.no). 

Personvern: Les mer på vår personvernerklæring.