Tilbake til kurs

IKT for å lede

Sted: Quality Hotel 33

21.11.2019-22.11.2019 | 26 plasser, 26 pƄmeldt

21.- 22.november inviterer vi til kurset «IKT for å lede»! 
Målet med kurset er å gi alle ledere kunnskap om IKT på en slik måte at de kan ta gode strategiske valg. Hvordan bruke IKT på en slik måte at kirka når ut til folk, at vi samhandler godt og at vi bruker ressursene effektivt?

Gode strategiske valg forutsetter innsikt i mulighetene IKT gir, og i hvordan man kan påvirke og styre utviklingen på dette området. I dag snakkes det mye om digitalisering og transformasjon. Hva betyr dette hos oss? Mange ledere har små budsjett og det kan være ulike handlingsrom lokalt, men ledere har også mulighet til å sette dagsorden og påvirke. Hvordan kan jeg som leder forstå egen lederrolle og eget handlingsrom og utnytte dette til å bli mer aktiv og strategisk når det gjelder IKT? Hvilke muligheter har jeg til å påvirke utviklingen? Og hvilket ansvar har jeg?

I dette kurset vil du få kunnskap om hva digitalisering betyr og hvordan vi kan samarbeide bedre for å få størst mulig effekt av IKT.  I kurset vil vi introdusere hele samarbeids- og styringsmodellen vi har i Den norske kirke. Det er nå etablert en styringsmodell der fagmiljøene har ansvar for å være pådrivere i IKT-utviklingen, gjennom områdegrupper og et felles Porteføljestyre.   

Kurset er et samarbeid mellom KA og Kirkerådet, og inneholder foredrag, gruppeoppgaver og plenumssamtaler.

 

Målgruppe:

Kurset retter seg mot kirkeverger, proster, ledere på bispedømme og sentralt nivå. Kurset er også åpent for dem som jobber med kommunikasjon og for dem som nå er valgt inn i områdegrupper i den nye styringsmodellen for IKT-utviklingen.

 

Tema i foredrag, samtale og gruppearbeid:

Hva gjør andre?
Inspirasjonsforedrag av Christian Omvik. Han leder arbeidet innen Jotungruppen med å bygge felles kunnskapsnettverk, der intranettet er en viktig del av dette. Jotungruppen er representert i mange land og har et stort behov for å bygge felles kultur og kunnskap.

Digitalisering av samfunnet; - konsekvens for endring og endringsprosesser
- Hvor befinner vi oss i modenhet og hvor langt har vi kommet i å utnytte IKT for å forbedre, forandre og effektivisere Den norske kirke.

Innspill fra direktør Morten Skodbo, Rambøll Management. Rambøll Management er blant annet ansvarlig for den årlige undersøkelsen «IT i praksis» som tar pulsen på IKT-utviklingen i offentlig og privat sektor.

Innføring i «Tjenestetrappa»  
- Hva skal til for å gå fra passiv hjemmeside til brukerstyrte selvbetjeningsløsninger

Introduksjon ved Bjarne Neerland.
Gruppeoppgave. Erfaringer med selvbetjeningsløsninger for f.eks. dåp og bryllup.

Hvilket handlingsrom har jeg? Om IKT, lederroller og lederansvar
Gjennomgang av tre ulike ledernivå/roller og drøfting av hva som vil være de ulike lederes perspektiv og ansvar i forhold til IKT-strategiske valg. Hva gjør jeg som kirkeverge, prost, leder i bispedømme eller i Kirkerådet.

IKT-arkitektur for ledere; grunnleggende begrep og prinsipper
Introduksjon ved Bjarne Neerland.

Sosiale medier som kommunikasjonsmiddel. Hvilke muligheter og utfordringer skaper dette?
Facebook, Snapchat, Instragram og YouTube er i dag dominerende kanaler som også vi må forstå og utnytte. Hvilke muligheter har vi og hva er konsekvensen for krav til kompetanse og hvordan vi jobber. Introduksjon ved kommunikasjonsavdelingen i Kirkerådet.

Hva har vi av felles IKT-initiativ i Den norske kirke?
Introduksjon av felles styringsmodell med brukerstyrt utvikling ved Bjarne Neerland.

Personvern og informasjonssikkerhet i Den norske kirke
Ved personvernombud Nils Indahl.

Hvordan oppnå konkret nytte av IKT-løsningene

 

Ansvarlig for kurset:

Bjarne Neerland, leder for IKT samordningsarbeidet i DNK.

 

Tid:

Torsdag 21.november – fredag 22.november 2019.

Det er oppstart torsdag 21.november kl. 10.00.
Kurset avslutter fredag 22. november kl. 15.00.

 

Sted:

Quality Hotel 33, Østre Aker vei 33, Oslo.
Her finner du kursstedets hjemmesider med kart og veibeskrivelser.

 

Pris:

Deltakeravgiften er kr. 4000,- eks.mva.

Deltakeravgiften dekker todagers kurs med lunsj, samt middag og overnatting 21.november.
Ved påmelding, vennligst hak av for om du ønsker middag/overnatting eller ikke.
Deltakeravgiften er den samme om man ønsker middag/overnatting eller ikke.

 

Avmelding etter påmeldingsfristens utløp faktureres med kr. 500,- 
Ved avmelding siste 5 dager før kurset, faktureres deltakeravgiften i sin helhet. 

 

Påmeldingsfrist: Fredag 25.oktober 2019.

Påmeldingsfristen er utgått og den elektroniske påmeldingen er stengt. Dersom du ikke har meldt deg på og ønsker å delta, vennligst ta kontakt med KA på e-post: kurs@ka.no. 

Personvern: Les mer på vår personvernerklæring.