Tilbake til kurs

Grunnkurs for kirkeverger og daglige ledere i menighet 2021

06.09.2021-20.10.2021 | 23 plasser, 17 pƄmeldt


Grunnkurs for kirkeverger og daglige ledere i menighet gir deg som ny kirkeverge eller daglig leder i menighet innføring i sentrale tema som personalledelse, saksbehandling, kirkeledelse, kirkebyggforvaltning, gravferdsforvaltning og økonomi.

 

«Som ny kirkeverge var det helt avgjørende å få en innføring i økonomi, personalansvar og organisasjonsstruktur. Stillingen omfatter utrolig mye, og kurset gav et innblikk i hvordan man skal ta fatt på jobben og utføre den på best mulig måte. Det er også en veldig viktig samlingsarena for kollegaer, hvor man kan få med seg erfaringer fra andre og knytte felleskap. Det mest verdifulle jeg tok med meg var hvor mye kunnskap de som jobber i KA sitter på og at de alltid kan hjelpe! Som kirkeverge er det umulig å kunne alt, så det er viktig å vite hvor man kan spørre.»

- Maria Nese Taxerås, kirkeverge i Vegårshei

 

Kurset går over seks dager og er fordelt på to samlinger. Det er en samling 6.-8.september og en samling 18.-20.oktober 2021.

 

Målgruppe: Kirkeverger og daglige ledere i menighet.

 

Program for septembersamling 2021:

 

Mandag 6. september:

09:30-10:00:      Registrering og rundstykker

10:00-10:15:      Velkommen, presentasjon etc. v/ adm. dir. Marit Halvorsen Hougsnæs

10:15-12:00:      Velkommen som kirkeleder v/ adm. dir. Marit Halvorsen Hougsnæs

                            Introduksjon til kirkelig sektor

12:00-13:00:      Lunsj

13:00-16:00:      Ledelse, roller og selvforståelse v/seniorrådgiver Linn Maria Kierulf

16:15-17:00:      Tariffavtalene v/forhandlingssjef Anne Cecilie Andresen

Grunnleggende om tariffavtaler, forhandlingssystem og praktisk håndtering for arbeidsgiver

19:00:                 Middag og sosialt

 

Tirsdag 7. september:

09:00-11:30:      Ledelse og arbeidsmiljø v/seniorrådgiver Linn Maria Kierulf

11:30-12:30:      Lunsj

12:30-13:45:      HMS v/advokat Mona C. Sjødal  

14:00-16:00:      Arbeidsrett og tariff v/direktør/advokat Ingrid B. Tenfjord

16:15-17:00:      Håndtering av krevende personalsaker v/advokat Alexander Aas

                            Tips og tanker fra en arbeidsrettsadvokat

19:00:                 Middag og sosialt

 

Onsdag 8. september:

08:30-09:15:      Arbeidstid v/advokat Bente Espenes

09:30-11:30:      Arbeidsrett og tariff forts. v/direktør/advokat Ingrid B. Tenfjord

11:30-12:00:      Diskriminering og likestilling i Den norske kirke v/spesialrådgiver Marianne Brekke

12:00-13.00:      Lunsj

13:00-15:30:      Arbeidsrett og tariff forts. v/direktør/advokat Ingrid B. Tenfjord

 

Kursslutt klokken 15:30.

Med forbehold om endringer.

 

Program/tema for oktobersamling 2021:

Oktobersamlingen har oppstart mandag 18. oktober kl. 10.00 og avslutter onsdag 20. oktober kl. 15.30. Hovedtemaene for denne samlingen er:

  • Kirkebyggforvaltning; oppgaver, ansvar, saksbehandling og bruk av Kirkebyggdatabasen i forvaltningen av kirkebyggene
  • Fellesrådet som gravferdsmyndighet; Lov og forskrift, aktuelt, fellesrådets rolle, kirkevergens rolle, etikk og verdighet, tilrettelegging for livssynsmessig mangfold mv
  • Økonomiarbeid i menighetsråd og kirkelig fellesråd; Plan og budsjettarbeid, regnskap og årsoppgjør mv.
  • Saksbehandling, arkiv og IKT i Den norske kirke
  • Aktuelle kirkejuridiske temaer

 

Sted:

Septembersamlingen holdes på Quality Hotel Expo, Snarøyveien 20, Fornebu.
Her finner du Expo´s hjemmesider med kart, veibeskrivelse mm.  

Oktobersamlingen holdes på Sanner hotell, Granavollen 3-5, Gran.
Her finner du Sanner hotells hjemmesider, med kart, veibeskrivelse og praktisk informasjon om kollektivtransport mm.

 

Pris:

Prisen for oppstart i september 2021 er totalt kr. 13 000,- (inkl. overnatting og middag) / kr. 8340,- (eksl. overnatting og middag).

 

Prisen er fordelt på følgende:

Deltakeravgift kr. 4600,-

Opphold kommer i tillegg:

Opphold septembersamling 6.-8.september 2021: Med overnatting og middag (helpensjon) kr. 4200,- (inkl. 3 kursdager med lunsj, to overnattinger i enkeltrom med frokost og middag) / Uten overnatting kr. 1870-, (inkl. 3 kursdager med lunsj), eventuell middag kommer i tillegg (kr. 450,- pr. kveld)

Opphold oktobersamling 18.- 20.oktober 2021: Med overnatting og middag (helpensjon) kr. 4200,- (inkl. 3 kursdager med lunsj, to overnattinger i enkeltrom med frokost og middag) / Uten overnatting kr. 1870,- (inkl. 3 kursdager med lunsj), eventuell middag kommer i tillegg (kr. 450,- pr. kveld).

 

Alle priser er eks. mva.

 

Avmelding etter påmeldingsfristen faktureres med kr. 500,-
For avmelding siste 5 dager før kurset eller no-show faktureres kurset i sin helhet.

 

Faktura: 

Vi fordeler betalingen på de to samlingene. Deltakeravgiften og opphold for første samlingen man deltar på, faktureres etter denne samlingen. For den andre samlingen man deltar på faktureres kun opphold, og fakturaen kommer etter den andre samlingen. Det gis ingen reduksjon i prisen ved uteblivelse fra en eller flere kursdager.

 

Anbefalt litteratur:

Lovsamling for Den norske kirke.
Lovsamlingen er et godt verktøy i det daglige arbeidet, og vi anbefaler at alle har denne med på begge samlingene. Denne finnes tilgjengelig på nett her.

 

Kursbevis:

Deltakere mottar kursbevis ved fullført kurs. For å få kursbevis må man delta alle seks kursdager.

 

Påmeldingsfrist: Fredag 12.februar 2021

Kurset er fulltegnet. Mer informasjon finner du på hovedsiden for kurs. 

Bekreftelse på deltakelse sendes på e-post til deltakerne etter at påmeldingsfristen har utløpt. 

Personvern: Les mer på vår personvernerklæring.

 

KA planlegger for gjennomføring av kurset, men tar forbehold om smittesituasjonen.
Gjennomføring vil gjøres så trygt som mulig og i overenstemmelse med gjeldende smittevernregler.

Med forbehold om endringer.