Tilbake til kurs

Grunnkurs for kirkeverger og daglige ledere i menighet 2021

15.03.2021-20.10.2021 | 20 plasser, 9 påmeldt


Grunnkurs for kirkeverger og daglige ledere i menighet gir deg som ny kirkeverge eller daglig leder i menighet innføring i sentrale tema som personalledelse, saksbehandling, kirkeledelse, kirkebyggforvaltning, gravferdsforvaltning og økonomi.

 

«Som ny kirkeverge var det helt avgjørende å få en innføring i økonomi, personalansvar og organisasjonsstruktur. Stillingen omfatter utrolig mye, og kurset gav et innblikk i hvordan man skal ta fatt på jobben og utføre den på best mulig måte. Det er også en veldig viktig samlingsarena for kollegaer, hvor man kan få med seg erfaringer fra andre og knytte felleskap. Det mest verdifulle jeg tok med meg var hvor mye kunnskap de som jobber i KA sitter på og at de alltid kan hjelpe! Som kirkeverge er det umulig å kunne alt, så det er viktig å vite hvor man kan spørre.»

- Maria Nese Taxerås, kirkeverge i Vegårshei

 

Kurset går over seks dager og er fordelt på to samlinger. Det er en samling på høsten og en på våren. Første samling, vårsamlingen, holdes 15.-17.mars 2021. Dato for høstsamlingen er 18.-20.oktober 2021.

 

Målgruppe: Kirkeverger og daglige ledere i menighet.

 

Program/tema for vårsamling 2021:

Vårsamlingen har oppstart mandag 15.mars kl. 10.00 og avslutter onsdag 17.mars kl. 15.30. Hovedtemaene for denne samlingen er:

 • Arbeidsrett
 • Ledelse
 • Tariff
 • Arbeidsmiljø/HMS
 • Kirkens oppbygging, organisering og styringssystemer
 • Saksbehandling

 

Program/tema for høstsamling 2021:

Høstsamlingen har oppstart mandag 18. oktober kl. 10.00 og avslutter onsdag 20. oktober kl. 15.30. Hovedtemaene for denne samlingen er:

 • Kirkebyggforvaltning; oppgaver, ansvar, saksbehandling og bruk av Kirkebyggdatabasen i forvaltningen av kirkebyggene
 • Fellesrådet som gravferdsmyndighet; Lov og forskrift, aktuelt, fellesrådets rolle, kirkevergens rolle, etikk og verdighet, tilrettelegging for livssynsmessig mangfold mv
 • Økonomiarbeid i menighetsråd og kirkelig fellesråd; Plan og budsjettarbeid, regnskap og årsoppgjør mv.
 • Saksbehandling, arkiv og IKT i Den norske kirke
 • Aktuelle kirkejuridiske temaer

 

Sted:

Vårsamling 15.-17.mars 2021: Quality Hotel Olavsgaard, Hvamstubben 11, Skjetten.
Her finner du Quality Hotel Olavsgaards hjemmesider, med kart, veibeskrivelse og praktisk informasjon om kollektivtransport mm.  

Høstsamling 18.-20.oktober 2021: Sanner hotell, Granavollen 3-5, Gran.
Her finner du Sanner hotells hjemmesider, med kart, veibeskrivelse og praktisk informasjon om kollektivtransport mm.

 

Pris:

Prisen for oppstart våren 2021 er totalt kr. 13 046,- (inkl. overnatting og middag) / kr. 8408,- (eksl. overnatting og middag).

 

Prisen er fordelt på følgende:

Deltakeravgift kr. 4600,-

Opphold kommer i tillegg:

Opphold vårsamling 15.-17. mars 2021: Med overnatting og middag (helpensjon) kr. 4246,- (inkl. 3 kursdager med lunsj, to overnattinger i enkeltrom med frokost og middag) / Uten overnatting kr. 1938-, (inkl. 3 kursdager med lunsj), eventuell middag kommer i tillegg (kr. 510,- pr. kveld)

Opphold høstsamling 18.- 20.oktober 2021: Med overnatting og middag (helpensjon) kr. 4200,- (inkl. 3 kursdager med lunsj, to overnattinger i enkeltrom med frokost og middag) / Uten overnatting kr. 1870,- (inkl. 3 kursdager med lunsj), eventuell middag kommer i tillegg (kr. 450,- pr. kveld).

 

Alle priser er eks. mva.

 

Avmelding etter påmeldingsfristen faktureres med kr. 500,-
For avmelding siste 5 dager før kurset eller no-show faktureres kurset i sin helhet.

 

Faktura: 

Vi fordeler betalingen på de to samlingene. Deltakeravgiften og opphold for første samlingen man deltar på, faktureres etter denne samlingen. For den andre samlingen man deltar på faktureres kun opphold, og fakturaen kommer etter den andre samlingen. Det gis ingen reduksjon i prisen ved uteblivelse fra en eller flere kursdager.

 

Anbefalt litteratur:

Lovsamling for Den norske kirke.
Lovsamlingen er et godt verktøy i det daglige arbeidet, og vi anbefaler at alle har denne med på begge samlingene. Denne finnes tilgjengelig på nett her.

 

Kursbevis:

Deltakere mottar kursbevis ved fullført kurs. For å få kursbevis må man delta alle seks kursdager.

 

Påmeldingsfrist: Fredag 12.februar 2021

Vennligst benytt elektronisk påmeldingsskjema ved å trykke på påmeldingsknappen nederst på siden (eller på hovedsiden for kurs).
Bekreftelse på deltakelse sendes på e-post til deltakerne etter at påmeldingsfristen har utløpt. 

Personvern: Les mer på vår personvernerklæring.

 

KA planlegger for gjennomføring av kurset, men tar forbehold om eventuelle endringer i smittesituasjonen.
Gjennomføring vil gjøres så trygt som mulig og i overenstemmelse med gjeldende smittevernregler.