Tilbake til kurs

Prosjektledersamlinger - Nye kommuner, nye fellesråd

Sted: Thon Hotel Oslo Airport

21.03.2019-22.03.2019 | 30 plasser, 43 påmeldt

KA vil i 2018-2019 tilby fire todagers samlinger for prosjektledere som skal jobbe med sammenslåing av fellesråd.

Formålet med samlingene er todelt:

-          Å bygge kompetanse innenfor prosjektledelse så vel som spesifikke tema knyttet til selve sammenslåingen

-          Å skape en arena med mulighet for felles refleksjon og faglig utveksling

 

Tidspunkter:

1. samling: 21.-22. mars 2018

2. samling: 12.-13. juni 2018

3. samling: 27.-28. september 2018

4. samling: 21.-22. mars 2019

 

Tema for samlingene:

-          Prosjektlederrollen, prosjektstyring og prosjektstyringsverktøy

-          Samhandling kirke-kommune

-          Økonomi

-          Organisasjonsgjennomgang

-          Hva skjer med mennesker under endring?

-          Eiendom, eiendeler og kontrakter

-          Arbeidsrettslige temaer

-          IKT

 

Prosjektledersamling 4

Prosjektledersamling 4 arrangeres 21.-22. mars på Thon Hotel Oslo Airport.

Vi starter kl. 10 første dag med servering av rundstykker fra kl. 09.30. Kurset avsluttes dag to kl. 14.30.

Vi ber alle ta hensyn til disse tidspunktene ved bestilling av reise.

Temaene på samling 4 er:

 • Oppsummering fra samlingen for ledere av fellesnemnder
 • Medbestemmelse og sammenslåing
 • Ulike arbeidsgiverrelaterte tema som virksomhetsoverdragelse, nytt arbeidsreglement, arbeidsavtaler, endring av arbeidsoppgaver og arbeidssted, bortfall av lederstillinger, innplassering i stillinger med nye arbeidsoppgaver, utarbeidelse av stillingsbeskrivelser m.v
 • Hvordan kan kirka samskape med kommunen?
 • Erfaring fra kommunesammenslåing i Vestfold – tips og råd
 • Gevinstrealisering – presentasjon av en veileder fra KS
 • Å lede under omstilling, kommunikasjon som lederansvar, psykologiske faktorer, stress og økt spenningsnivå, håndtering av motstand og konflikter.
 • Beredskap og HMS ved en sammenslåing
 • Informasjonsteknologi
 • Hva må være på plass 1.1.2020 – og hva kan vente?
 • Erfaringsutveksling

Endelig program for fjerde samling kommer en uke før samling

 

Påmeldingsfrist for fjerde samling er søndag 17. mars 2019.

 

Pris:

Deltakeravgiften for siste samling er kr. 7500,- for nye deltakere.

Deltakeravgift, kost og losji inkludert. Reise må bestilles og dekkes av den enkelte.

 

Avmelding etter påmeldingsfristens utløp faktureres med kr. 500,- 

Ved avmelding siste 10 dager før førstkommende samling, må fakturaen betales i sin helhet (kr. 7 500,-).

Alle priser er ex. mva.

 

Sted:
Alle samlingene holdes på Thon Hotel Oslo Airport, Balder Allé 2, Gardermoen.

Du finner mer informasjon om hotellet og kart her.