Tilbake til kurs

Rammer og regler for arbeidsforholdet (Agder og Telemark)

Sted: Scandic Kristiansand Bystranda

03.02.2020-04.02.2020 | 22 plasser, 22 påmeldt

 

Det sentrale OU-styret for rettssubjektet Den norske kirke skal holde to-dagers kurs om arbeidsforholdets rammer og regler i alle bispedømmene i løpet av høsten 2019 og våren 2020. Det vil også bli holdt et eget kurs for Kirkerådet. I Agder og Telemark bispedømme holdes det kurs 3.-4. februar 2020.

Kurset er felles for arbeidsgiverrepresentanter og tillitsvalgte, og blir holdt av KA og arbeidstakerorganisasjonene i fellesskap. Det vil bli variert mellom forelesninger, gruppearbeid, case etc. Vi vil ta opp sentrale temaer fra både tariff og lovverk for felles gjennomgang, diskusjon og forståelse.

De første 1,5 dagene av kurset er felles for alle deltakerne. Fellesdelen av kurset vil bli avsluttet til lunsj dag 2, og for de tillitsvalgtes del blir det mulighet for egne samlinger/opplæring. Til arbeidsgiverrepresentantene blir det gitt tilbud om egen opplæring fra KA, eller eventuelt kan tiden også brukes til egne møter for arbeidsgivers representanter dersom det heller er ønskelig. Se program.


Kursdeltakelse, inkludert måltider og overnatting, er betalt av OU-midler og er derfor gratis for deltakerne. Vi bestiller middag og overnatting til alle deltakere, dersom annen beskjed ikke gis ved påmelding.

 

Målgruppe:
Arbeidsgiverrepresentanter, tillitsvalgte og verneombud i rettssubjektet Den norske kirke.

Ved interesse utover antall plasser vil plassene fordeles forholdsmessig mellom fagforeningene.

 

Program:

Dag 1

10:30-11:00    Ankomst og kaffe

11:00-11:15    Velkommen, presentasjon, informasjon

11:15-12:00    Medbestemmelse og styringsrett – Hovedavtalen m.m.

12:00-13:00    Lunsj

13:00-14:00    Medbestemmelse og styringsrett – Hovedavtalen m.m. forts.

14:00-14:15    Pause

14:15-16:15    Ansettelser mm.

16:15-16:30    Pause

16:30-18:15    Arbeidsmiljø og HMS inkl. case om konflikt på tvers av arbeidsgiverlinjer

19:30               Middag           

 

Dag 2:

08:30-10:15    Arbeidstid og arbeidsplaner, ferie, permisjoner etc

10:15-10:30    Pause

10:30-11:45    Lønn: Systemer, fastsettelse, justeringer etc.

11:45-12:00    Konkurranse og avslutning

12:00-13:00    Lunsj

Fellesdel slutt klokken 13:00

Arbeidsgiverrepresentantene har kursslutt ved lunsj

De tillitsvalgte har samling fra klokken 13.00-15.00.

 

Tid:
3.-4. februar 2020.

Det er oppstart mandag 3. februar kl. 11.00.
Kurset avsluttes tirsdag 4. februar kl. 13.00/15.00. 

 

Sted:
Scandic Kristiansand Bystranda, Østre Strandgate 74, Kristiansand.
Her finner du kursstedets hjemmesider med kart og veibeskrivelse.

 

Pris:
Kurset, inkludert måltider og overnatting, er gratis.
Vi bestiller middag og overnatting til alle deltakere, dersom annen beskjed ikke gis ved påmelding.

Avmelding etter påmeldingsfristens utløp faktureres med kr. 500,- 

Det er standard i påmeldingsskjemaet at fakturainformasjon er obligatoriske felter. Disse feltene må derfor fylles inn, men informasjonen vil ikke benyttes dersom det ikke skal sendes avmeldingsgebyr. 

 

Mer informasjon:
Spørsmål om kurset kan rettes til KA v/ direktør Ingrid B. Tenfjord eller Presteforeningen v/ forhandlingssjef Kristian Mollestad.

Praktiske spørsmål kan rettes til kurskoordinator Anja Høiby-Nikolaisen.

 

Påmeldingsfrist: Fredag 3.januar 2020.

Påmeldingsfristen er utgått og den elektroniske påmeldingen er stengt. Dersom du ikke har meldt deg på og ønsker å delta, vennligst ta kontakt på e-post kurs@ka.no. Vi garanterer ikke kapasitet. 

Personvern: Les mer på vår personvernerklæring.