Tilbake til kurs

Lokalt strategiarbeid - nettkurs

18.11.2021-18.11.2021 | 500 plasser, 4 påmeldt

Nettkurset er del av KA Lederakademi.

Rådsstrukturen er kirkens demokrati og strategiske muskel. For å utvikle kirken, er det avgjørende at rådene jobber med strategi og strategisk samfunnsdialog. Gjennom strategisk arbeid skal rådene sikre at kirken utvikler seg i den retningen kirkens demokratiske organer ønsker og får de økonomiske rammene som trengs. Formålet med kurset er bistå fellesråd og bispedømmeråd med å utvikle egne mål og strategier, enten disse gjelder rollen som arbeidsgiver, rekruttering av kirkelige medarbeidere, lokalkirkens klimaprofil, øke antallet døpte og konfirmanter, nye diakonale satsinger, vedlikehold av kirkebygg eller annet. Vi vil også dele noen maler og ressurser som kan være nyttige på dette området.   

Noen av temaene på kurset:  

·        Hvordan lede en lokal strategiprosess?
·        Hvordan skaffer vi oss nødvendig innsikt og analyse?
·        Forankring av strategien
·        Fra ord til handling: å få en strategi til å leve 

Dato og tid: Torsdag 18. november 2021 kl. 12.30-14.00   

Varighet: 90 min

Målgruppe: Folkevalgte og medarbeidere i Den norske kirke

Kursholder: Marit Brandt Lågøyr, direktør for strategi og samfunnskontakt 

Pris: 
Deltakeravgiften for KA-medlemmer er kr. 300,-
For ikke-medlemmer er deltakeravgiften kr. 600,-

Dersom man er 2-5 deltakere fra samme arbeidsgiver, er totalprisen for gruppen kr. 600,- for KA-medlemmer og kr. 1200,- for ikke-medlemmer. Alle personer som skal delta må meldes på, slik at alle får tilgang til kurset. Deltakeravgiften blir justert før fakturering.
Alle priser er eks.mva.

For avmelding etter påmeldingsfristens utløp, faktureres kursavgift. 

Påmeldingsfrist: Onsdag 17. november kl. 9.00

Personvern: Les mer på vår personvernerklæring.