Tilbake til kurs

Ledernettverk for kirkeverger i Nord-Norge

Sted: Scandic Havet

20.02.2023-21.02.2023 | 12 plasser, 12 påmeldt

KA inviterer til et nytt ledernettverk for kirkeverger i Nord-Norge!
Den foreløpige responsen har vært god og vi forventer at påmeldingen vil gi grunnlag for å starte opp nettverket. Vi tror regionale ledernettverk kan gi deltakerne ekstra stort utbytte og vi håper du benytter anledningen til å delta.

Hvorfor bør du melde deg inn i et nettverk?

  • Styrke lederkompetansen
  • Bygge relasjoner
  • Delta i et fortrolig forum der du kan dele erfaringer og utfordringer
  • Personlig vekst
  • Profesjonell støtte

 

Om nettverket
KA tilbyr ledernettverk der deltakernes erfaring og utfordringer skal stå i sentrum. Den enkelte legger fram case eller konkrete saker en ønsker hjelp til å løse. Deltakerne vil i tillegg bli utfordret til å ha innledninger om temaer de har særlig kompetanse på. Eksterne innledere vil brukes etter behov.

Nettverket vil være sammensatt av minimum 12 kirkeverger fra Sør- og Nord-Hålogaland, og vil møtes én gang fysisk i semesteret og ha ett digitalt møte mellom de fysiske møtene. Totalt vil dette nettverket samles over tre semestre, fra vinteren 2023 til våren 2024. Det første møtet holdes 20. – 21. februar og da legges planen for resten av 2023 og 2024. Det er et krav at alle nettverksdeltakere møter til alle samlinger.

De fysiske møtene vil finne sted sentralt i Bodø og vil vare ca. fra kl. 11.00 - kl. 14.00 dagen etter. Det blir en sosial samling med middag om kvelden.

I løpet av våren 2024 tar medlemmene stilling til om nettverket skal avsluttes eller fortsette. 

 

Nettverksleder
Torbjørg Aalborg vil være leder for nettverket. Hun jobber i KA med ledernettverk, individuell lederstøtte og som veileder på lederutdanningen til KA. 

Torbjørg har lang erfaring fra arbeidslivet som leder, har arbeidet innen helse- og omsorg i klinisk arbeid, i politikken på nasjonalt nivå og i næringslivet på arbeidsgiversiden. I tillegg har hun hatt flere styreverv. 

Hun har lang erfaring i å lede ulike nettverk med toppledere og mellomledere. Torbjørg er i dag – ved siden av å arbeide i KA på deltid – ansatt i Trefoldighetskirken i Oslo. 

KA har ansatt Torbjørg som nettverksleder fordi hun evner å skape trygghet og tillit i nettverkene, og hun vet mye om hvilke utfordringer ledere opplever til daglig.

 

Pris
Prisen for nettverksdeltakelse er kr. 15 000,- eks.mva.

Prisen inkluderer lunsj. Reise, overnatting og eventuelle andre kostnader kommer i tillegg og må bestilles av den enkelte.
Etter påmeldingsfristens utløp, er påmeldingen bindende.

 

Mer informasjon?
Ønsker du mer informasjon, kan du ta kontakt med Torbjørg Aalborg.
E-post: torbjorg@ka.no
Mobil: 930 40 829

 

Påmeldingsfrist: Mandag 9. januar 2023
Påmeldingsfristen er utløpt og den elektroniske påmeldingen er stengt.
Dersom du har spørsmål, kan du kontakte kurskoordinator Anja Høiby-Nikolaisen (kurs@ka.no). 

Personvern: Les mer på vår personvernerklæring.