Tilbake til stipend

Samskaping enkeltansatte og prosjekt diakoni

Søknadsfrist: 01.10.2022

FUD (Fagutvalg for diakoni) lyser ut 3 stipend der diakoni er "motoren" i et samskapingsprosjekt. Kanskje er prosjektet allerede i gang og trenger å videreutvikles. Kanskje har du som er ansatt i en diakonistilling en god ide til et samskapings-prosjekt som du ønsker å dra i gang? Da kan du søke om kr. 15000 som en drahjelp i prosjektet.

Samskaping er en form for samarbeid det snakkes mye om for tiden. Det handler om å utvikle tiltak gjennom samarbeid der alle parter deltar på et likeverdig grunnlag. "Sammen får vi til mer" er et godt slagord for samskaping. 

 

Det lyses ut 3 stipend på kr. 15000. Fristen er 1. oktober, og midlene skal brukes høsten 2022.