Tilbake til stipend

Individuelt stipend for ansatte innen kirkemusikk for våren 2022

Søknadsfrist: 01.10.2021

Individuelt stipend til kirkemusiker ansatt i kirkelig fellesråd. 

Målsetningen med stipendene er å bidra til relevant kompetanseutvikling for kirkemusikere.

Normal størrelsesorden på stipendene er kr. 5000, men ved tiltak av større omfang er det mulig å søke opp til kr. 10000.

Merk at det ikke kan søkes om stipend til tiltak der fagutvalg for kirkemusikk (FUM) allerede finaniserer store deler av utdanningstiltaket. I disse tilfellene er tiltakene allerede sponset, og det etterstrebes å holde egenandelen så lav som mulig. For 2022 gjelder dette kurs for utenlandske kirkemusikere i Tromsø i 2022 og evt. andre kurs som vil bli annonsert av fagutvalg for kirkemusikk (FUM).

Man kan søke om stipend til alle andre relevante kurs og utdaningstiltak utover dette.

Det er fagutvalg for kirkemusikk (FUM) som tildeler midlene.

Søknadsfrist er 1. oktober. Svar vil komme innen 15. november.

Dersom du har spørsmål om stipendordningen, kontakt sekretær i FUM, Eldbjørg Leinebø Ekre, 41610198 eller eldbjorg.ekre@ka.no