Tilbake til stipend

Gruppestipend for ansatte innen kirkemusikk for 2021

Søknadsfrist: 01.05.2021

Stipend til fellestiltak for kirkemusikere i et fellesrådsområde/prosti/bispedømme el.l.

Kirkemusikere må være hovedmålgruppen for tiltaket. 

Tiltaket skal stimulere til faglige og sosiale nettverk mellom kirkemusikere, og tiltaket skal ha relevans for kirkemusikernes arbeid og virksomhet.

Spørsmål om stipendordningen kan rettes til sekretær i fagutvalg for kirkemusikk (FUM), Eldbjørg Leinebø Ekre, telefon 41610918, eller e-post eldbjorg.ekre@ka.no

For mer informasjon om stipendordningen, les her:

https://ouinfo.no/maler/mal-artikkel/article/1412047