Tilbake til stipend

Stipend til regionale tiltak for ansatte innen kirkemusikk

Søknadsfrist: 31.12.2021

Stipend til fellestiltak for kirkemusikere i et fellesrådsområde/prosti/bispedømme el.l.

Kirkemusikere må være hovedmålgruppen for tiltaket. 

Tiltaket skal stimulere til faglige og sosiale nettverk mellom kirkemusikere, og tiltaket skal ha relevans for kirkemusikernes arbeid og virksomhet.

Det er ingen søknadsfrist for regionale tiltak. Søknader behandles fortløpende, og så lenge det er midler i inneværende år.

Spørsmål om stipendordningen kan rettes til sekretær i fagutvalg for kirkemusikk (FUM), Eldbjørg Leinebø Ekre, telefon 41610918, eller e-post eldbjorg.ekre@ka.no