Tilbake til stipend

Kvalifiseringsstipend til menighetspedagog eller kateket høsten 2023

SĂžknadsfrist: 01.05.2023

Kvalifiseringsstipend for studier til menighetspedagog eller kateket

 

Denne utlysningen gjelder høsten 2023.

Midlene kommer fra Kirkerådet, og formålet er at flere skal oppnå kvalfisering til menighetspedagog eller kateket.

Øvre grense for stipend per halvår er kr. 15000 for kateket og kr. 10000 for menighetspedagog. 

Du søker (normalt) om støtte i forkant av hvert semester.

Midlene blir forvaltet av det partsammensatte fagutvalg for kirkelig undervisning i KA-sektoren.

For mer informasjon om stipendet se www.ouinfo.no

 

For spørsmål, kontakt:
Eldbjørg Leinebø Ekre
Spesialrådgiver og fagsekretær i Fagutvalg for kirkelig undervisning
41610918
eldbjorg.ekre@ka.no