Tilbake til stipend

Kvalifiseringsstipend til diakon

SĂžknadsfrist: 01.05.2023

Kvalifiseringsstipend for studier til diakon

 

Denne utlysningen gjelder høsten 2023. 

Midlene kommer fra Kirkerådet. 
Øvre grense for stipend per halvår er kr. 15000. Du søker (normalt) om støtte i forkant av hvert semester.

Midlene blir forvaltet av det partsammensatte Fagutvalg for diakoni i KA-sektoren. 

For mer informasjon om stipendet se OUs nettsider

 

For spørsmål, kontakt:

Spesialrådgiver/sekretær i fagutvalg diakoni (FUD):

Linn Maria Kierulf
93247002
linn.maria.kierulf@ka.no