Tilbake til stipend

Individuelt stipend for ansatte innen diakoni vår 2021

SĂžknadsfrist: 01.05.2021

Fagutvalget for diakoni lyser ut midler til kompetanseutvikling til stillinger innenfor diakonifeltet. Alle ansatte innen diakoni, uavhengig av stillingstype, kan søke på denne ordningen. Du må være ansatt i et kirkelig fellesråd. For ansatte i stillinger finansiert fra flere kilder, kan det søkes delvis dekning av utgifter.

Søknader skal være et resultat av lokalt samarbeid mellom arbeidstaker og arbeidsgiver.

Det kan søkes midler til alle typer kompetanseutviklingstiltak, som kurs, konferanser, studiereiser, kompetansegivende studier osv.

Dersom det blir mange søknader vil søknader knyttet til temaene under prioriteres: 

1) Ledelse/medledelse/selvledelse/egenomsorg

2)  Bærekraftsmålene

3) Samskaping kirke og kommune

4) Barne- og ungdomsdiakoni

5) Frivillighet

Krav til søknaden:
- Tiltaket skal være relevant for stillingen og vedtatte planer i virksomheten.
- Deltakeren skal ha fått nødvendig permisjon.
- Arbeidsgiver skal anbefale tiltaket og bekrefte innvilget permisjon.
- Søknaden kan sendes av arbeidsgiver eller arbeidstaker.
- Søknaden skal fylles i vedlagte søknadsmodul

- For lengre studier kan det søkes om midler for inntil 2 semester av gangen. For masterstudier vil FUD støtte med inntil 12500 i løpet av hele studieløpet.

- Størrelse på stipendet vurderes ved søknadsbehandling

- Det forventes en rapport og/eller videreformidling av kunnskap.

- Ved ytterligere spørsmål kontakt Fagutvalgets sekretær: Linn Maria Kierulf på tlf 93247002 eller e-post

Nyttige tips til søknaden: 

- Hvis du skal legge ved vedlegg til søknaden må disse lastes opp samtidig fra samme mappe/sted på PC