Tilbake til stipend

Individuelt stipend til kvalifisering til menighetspedagog eller kateket høsten 2021

Søknadsfrist: 01.05.2021

Kirkerådet tildeler stipend til undervisningsansatte som kvalifiserer seg til menighetspedagog eller kateket. Det er nå mulig å søke for høsten 2021!

Dette er en 3-årig satsning, og gjelder for perioden 2019 - 2021. Det er ikke avgjort om stipendordningen vil bli videreført utover dette.

Stipendene tildeles av fagutvalg for kirkelig undervisning (FKU) i KA-sektoren. 

På grunn av stor pågang av søkere, og begrensede midler, vil stipendets størrelse tilpasses dette.

For spørsmål om ordningen, kontakt sekretær i FKU, Eldbjørg Leinebø Ekre, 41610918, eller eldbjorg.ekre@ka.no