Tilbake til stipend

Individuelt stipend til kvalifisering til menighetspedagog eller kateket høsten 2021

SĂžknadsfrist: 01.09.2021

Stipend til kvalifisering til menighetspedagog eller kateket!

Har du glemt å søke for studier som skal gjennomføres høsten 2021? Fortvil ikke, det er noen restmidler igjen. Søk innen 1. september. Du vil få svar innen 10. september.

Dette er en 3-årig satsning fra Kirkerådets side, og gjelder for perioden 2019 - 2021. Det er ikke avgjort om stipendordningen vil bli videreført utover dette.

Stipendene tildeles av fagutvalg for kirkelig undervisning (FKU) i KA-sektoren. 

Dersom Kirkerådet bevilger midler også for 2022, vil det komme utlysning om dette på OU-info-siden over sommeren! 

For spørsmål om ordningen, kontakt fagsekretær i FKU, Eldbjørg Leinebø Ekre, 41610918, eller eldbjorg.ekre@ka.no