Tilbake til stipend

Kirketjenerskolen 1 eller 2 2021

Søknadsfrist: 01.06.2021

 

Driftsstyret for Kirketjenerskolen utlyser 10 stipend à kr. 5000,- til å ta Kirketjenerskolen 1 eller 2 i 2021! 

 

Stipendets omfang: 5000,-

Målgruppe: Kirketjenere, i hel- eller deltidsstilling.

 

Vilkår: 

Utbetalingen til de som får tildelt stipend skjer ved bekreftet oppmelding til NKI på et av studiene. Oppmelding må bekreftes til Kirketjenerskolens driftsstyre i løpet av 2021. Dersom bekreftelse ikke sendes til driftsstyret i løpet av 2021, bortfaller stipendet. Innmelding til Kirketjenerskolen 1 eller 2 kan skje før evt. stipend blir tildelt, men det er en betingelse for tildeling av stipend at oppmeldingen til studiet skjer i løpet av 2021.

 

Informasjon om Kirketjenerskolen:

Du kan lese mer om tema og innleveringer til Kirketjenerskolen 1 og 2 på www.kirketjenerskolen.no og på www.nki.no.

 

Kontaktinformasjon:

Har du spørsmål, kan du ta kontakt med Kirketjenerskolens driftsstyre v/Anja Høiby-Nikolaisen som kan nås på e-post (anja.hoiby-nikolaisen@ka.no) eller telefon (994 65 053).

 

Søknadsfrist: Tirsdag 1. juni 2021

For å sende inn din søknad, klikk på lenken "Søk" nederst på siden. 

Tildelingen skjer kort tid etter søknadsfristen, og alle søkere vil få svar på om de har fått tildelt stipend eller ikke.