Tilbake til stipend

Kvalifiseringsstipend til diakon våren 2022

Søknadsfrist: 01.10.2021

Stipend til kvalifisering til diakon for våren 2022.

Midlene kommer fra Kirkerådet, men stipendene tildeles av fagutvalg for diakoni (FUD) i KA-sektoren. 

Midlene er en del av en målrettet satsing for at flere skal bli kvalifisert diakon.

Vi gjør oppmerksom på at normal praksis er å søke i forkant av hvert semester. Du kan derfor nå søke for våren 2022.

Søknadsfrist er 1. oktober.

Du vil få svar på søknaden innen 15. november.

For spørsmål om ordningen, kontakt fagsekretær i FUD, Linn Maria Kierulf, 93247002, mail: linn.maria.kierulf@ka.no