Lederprat med KA: Rop det ut! Eller ikke? Hvor eksplisitt kristne skal vi være?