Stipendutlysninger

2021
Navn:
Individuelt stipend for ansatte innen kirkemusikk for 2021
Søknadsfrist:
01.05.2021
Lukket
Navn:
Gruppestipend for ansatte innen kirkemusikk for 2021
Søknadsfrist:
01.05.2021
Lukket
Navn:
Individuelt stipend for ansatte innen kirkelig undervisning for 2021
Søknadsfrist:
01.05.2021
Lukket
Navn:
Individuelt stipend for ansatte innen diakoni vår 2021
Søknadsfrist:
01.05.2021
Lukket
Navn:
Gruppestipend for ansatte innenfor diakonifeltet vår 2021
Søknadsfrist:
01.05.2021
Lukket
Navn:
Gruppestipend for ansatte innen kirkelig undervisning i 2021
Søknadsfrist:
01.05.2021
Lukket
Navn:
Individuelt stipend til kvalifisering til menighetspedagog eller kateket høsten 2021
Søknadsfrist:
01.09.2021
Navn:
Stipend for barnehager som vil jobbe med nærværsarbeid
Søknadsfrist:
01.11.2021
Lukket
Navn:
Stipend Pastoral klinisk utdanning (PKU) 2021
Søknadsfrist:
31.12.2021
Stipendutlysninger
Navn Søknadsfrist
2021 Individuelt stipend for ansatte innen kirkemusikk for 2021 01.05.2021 Lukket
Gruppestipend for ansatte innen kirkemusikk for 2021 01.05.2021 Lukket
Individuelt stipend for ansatte innen kirkelig undervisning for 2021 01.05.2021 Lukket
Individuelt stipend for ansatte innen diakoni vår 2021 01.05.2021 Lukket
Gruppestipend for ansatte innenfor diakonifeltet vår 2021 01.05.2021 Lukket
Gruppestipend for ansatte innen kirkelig undervisning i 2021 01.05.2021 Lukket
Individuelt stipend til kvalifisering til menighetspedagog eller kateket høsten 2021 01.09.2021
Stipend for barnehager som vil jobbe med nærværsarbeid 01.11.2021 Lukket
Stipend Pastoral klinisk utdanning (PKU) 2021 31.12.2021