Stipendutlysninger

2023
Navn:
Kompetansehevende tiltak for ansatte innen diakoni
Søknadsfrist:
01.10.2023
Lukket
Navn:
Kvalifiseringsstipend diakoni
Søknadsfrist:
01.10.2023
Lukket
Navn:
Individuelt stipend for ansatte innen kirkemusikk for 2024
Søknadsfrist:
01.10.2023
Lukket
Navn:
Gruppestipend for tiltak innen kirkemusikk 2024
Søknadsfrist:
01.10.2023
Lukket
Navn:
Gruppestipend for tiltak innen kirkelig undervisning for 2024
Søknadsfrist:
01.10.2023
Lukket
Navn:
Individuelt for ansatte innen kirkelig undervisning for 2024
Søknadsfrist:
01.10.2023
Lukket
Navn:
Kvalifiseringsstipend til menighetspedagog eller kateket
Søknadsfrist:
01.10.2023
Navn:
Kvalifiseringsstipend til kantor
Søknadsfrist:
01.10.2023
Lukket
Navn:
Stipend Pastoral klinisk utdanning (PKU) 2023
Søknadsfrist:
31.12.2023
Stipendutlysninger
Navn Søknadsfrist
2023 Kompetansehevende tiltak for ansatte innen diakoni 01.10.2023 Lukket
Kvalifiseringsstipend diakoni 01.10.2023 Lukket
Individuelt stipend for ansatte innen kirkemusikk for 2024 01.10.2023 Lukket
Gruppestipend for tiltak innen kirkemusikk 2024 01.10.2023 Lukket
Gruppestipend for tiltak innen kirkelig undervisning for 2024 01.10.2023 Lukket
Individuelt for ansatte innen kirkelig undervisning for 2024 01.10.2023 Lukket
Kvalifiseringsstipend til menighetspedagog eller kateket 01.10.2023
Kvalifiseringsstipend til kantor 01.10.2023 Lukket
Stipend Pastoral klinisk utdanning (PKU) 2023 31.12.2023