Stipendutlysninger

2021
Navn:
Individuelt stipend for ansatte innen kirkemusikk for 2021
Søknadsfrist:
01.05.2021
Navn:
Gruppestipend for ansatte innen kirkemusikk for 2021
Søknadsfrist:
01.05.2021
Navn:
Individuelt stipend til kvalifisering til menighetspedagog eller kateket høsten 2021
Søknadsfrist:
01.05.2021
Navn:
Individuelt stipend for ansatte innen kirkelig undervisning for 2021
Søknadsfrist:
01.05.2021
Navn:
Individuelt stipend for ansatte innen diakoni vår 2021
Søknadsfrist:
01.05.2021
Navn:
Gruppestipend for ansatte innenfor diakonifeltet vår 2021
Søknadsfrist:
01.05.2021
Navn:
Gruppestipend for ansatte innen kirkelig undervisning i 2021
Søknadsfrist:
01.05.2021
Navn:
Kirketjenerskolen 1 eller 2 2021
Søknadsfrist:
01.06.2021
Navn:
Stipend Pastoral klinisk utdanning (PKU) 2021
Søknadsfrist:
31.12.2021
Stipendutlysninger
Navn Søknadsfrist
2021 Individuelt stipend for ansatte innen kirkemusikk for 2021 01.05.2021
Gruppestipend for ansatte innen kirkemusikk for 2021 01.05.2021
Individuelt stipend til kvalifisering til menighetspedagog eller kateket høsten 2021 01.05.2021
Individuelt stipend for ansatte innen kirkelig undervisning for 2021 01.05.2021
Individuelt stipend for ansatte innen diakoni vår 2021 01.05.2021
Gruppestipend for ansatte innenfor diakonifeltet vår 2021 01.05.2021
Gruppestipend for ansatte innen kirkelig undervisning i 2021 01.05.2021
Kirketjenerskolen 1 eller 2 2021 01.06.2021
Stipend Pastoral klinisk utdanning (PKU) 2021 31.12.2021