Stipendutlysninger

2024
Navn:
Stipend til ansatte innen diakoni
Søknadsfrist:
01.05.2024
Navn:
Individuelt stipend 2024
Søknadsfrist:
01.05.2024
Navn:
Stipend til staber (organisasjoner)
Søknadsfrist:
01.05.2024
Navn:
Stipend til staber (fellesråd og menighetsråd)
Søknadsfrist:
01.05.2024
Navn:
Individuelt OU stipend til ansatte innen kirkemusikk
Søknadsfrist:
01.05.2024
Navn:
Individuelt OU-stipend til ansatte innen kirkelig undervisning
Søknadsfrist:
01.05.2024
Navn:
OU-Gruppestipend Kirkemusikk
Søknadsfrist:
01.05.2024
Navn:
OU-Gruppestipend Kirkelig undervisning
Søknadsfrist:
01.05.2024
Navn:
Stipend til Kirketjenerskolen 1-5
Søknadsfrist:
15.05.2024
Navn:
Stipend Pastoral klinisk utdanning (PKU) 2024
Søknadsfrist:
31.12.2024
Stipendutlysninger
Navn Søknadsfrist
2024 Stipend til ansatte innen diakoni 01.05.2024
Individuelt stipend 2024 01.05.2024
Stipend til staber (organisasjoner) 01.05.2024
Stipend til staber (fellesråd og menighetsråd) 01.05.2024
Individuelt OU stipend til ansatte innen kirkemusikk 01.05.2024
Individuelt OU-stipend til ansatte innen kirkelig undervisning 01.05.2024
OU-Gruppestipend Kirkemusikk 01.05.2024
OU-Gruppestipend Kirkelig undervisning 01.05.2024
Stipend til Kirketjenerskolen 1-5 15.05.2024
Stipend Pastoral klinisk utdanning (PKU) 2024 31.12.2024