Stipendutlysninger

2021
Navn:
Individuelt stipend for ansatte innen diakoni vår 2021
Søknadsfrist:
01.05.2021
Lukket
Navn:
Gruppestipend for ansatte innenfor diakonifeltet vår 2021
Søknadsfrist:
01.05.2021
Lukket
Navn:
Individuelt stipend til kvalifisering til menighetspedagog eller kateket høsten 2021
Søknadsfrist:
01.09.2021
Lukket
Navn:
Kvalifiseringsstipend til menighetspedagog eller kateket for våren 2022
Søknadsfrist:
01.10.2021
Navn:
Kvalifiseringsstipend til diakon høsten 2021
Søknadsfrist:
01.10.2021
Navn:
Kvalifiseringsstipend til diakon våren 2022
Søknadsfrist:
01.10.2021
Navn:
Individuelt stipend for ansatte innen kirkemusikk for 2021 - Restmidler
Søknadsfrist:
01.10.2021
Navn:
Individuelt stipend for ansatte innen kirkelig undervisning for 2021 - Restmidler
Søknadsfrist:
01.10.2021
Navn:
Individuelt stipend for ansatte innen kirkelig undervisning våren 2022
Søknadsfrist:
01.10.2021
Navn:
Individuelt stipend for ansatte innen kirkemusikk for våren 2022
Søknadsfrist:
01.10.2021
Navn:
Stipend for barnehager som vil jobbe med nærværsarbeid
Søknadsfrist:
01.11.2021
Lukket
Navn:
Stipend til regionale tiltak for ansatte innen kirkemusikk
Søknadsfrist:
31.12.2021
Navn:
Stipend Pastoral klinisk utdanning (PKU) 2021
Søknadsfrist:
31.12.2021
Navn:
Stipend til regionale tiltak for ansatte innen kirkelig undervisning
Søknadsfrist:
31.12.2021
Stipendutlysninger
Navn Søknadsfrist
2021 Individuelt stipend for ansatte innen diakoni vår 2021 01.05.2021 Lukket
Gruppestipend for ansatte innenfor diakonifeltet vår 2021 01.05.2021 Lukket
Individuelt stipend til kvalifisering til menighetspedagog eller kateket høsten 2021 01.09.2021 Lukket
Kvalifiseringsstipend til menighetspedagog eller kateket for våren 2022 01.10.2021
Kvalifiseringsstipend til diakon høsten 2021 01.10.2021
Kvalifiseringsstipend til diakon våren 2022 01.10.2021
Individuelt stipend for ansatte innen kirkemusikk for 2021 - Restmidler 01.10.2021
Individuelt stipend for ansatte innen kirkelig undervisning for 2021 - Restmidler 01.10.2021
Individuelt stipend for ansatte innen kirkelig undervisning våren 2022 01.10.2021
Individuelt stipend for ansatte innen kirkemusikk for våren 2022 01.10.2021
Stipend for barnehager som vil jobbe med nærværsarbeid 01.11.2021 Lukket
Stipend til regionale tiltak for ansatte innen kirkemusikk 31.12.2021
Stipend Pastoral klinisk utdanning (PKU) 2021 31.12.2021
Stipend til regionale tiltak for ansatte innen kirkelig undervisning 31.12.2021