KAs kurs og konferanser

juni
Navn:
Kurssted:
Nettkurs
Fra:
09.06.2022
Til:
09.06.2022
Navn:
Kurssted:
Nettkurs
Fra:
14.06.2022
Til:
14.06.2022
august
Navn:
Kurssted:
Nettkurs
Fra:
29.08.2022
Til:
29.08.2022
september
Navn:
Kurssted:
Oslo
Fra:
05.09.2022
Til:
05.09.2022
Navn:
Kurssted:
Gran/Hurdal/ikke avklart
Fra:
12.09.2022
Til:
27.04.2023
Navn:
Kurssted:
Tromsø
Fra:
27.09.2022
Til:
28.09.2022
oktober
Navn:
Kurssted:
Asker/Oslo
Fra:
24.10.2022
Til:
15.03.2023
Navn:
Kurssted:
Gardermoen
Fra:
31.10.2022
Til:
01.11.2022
november
Navn:
Kurssted:
Gardermoen
Fra:
02.11.2022
Til:
02.11.2022
Navn:
Kurssted:
Drammen
Fra:
09.11.2022
Til:
09.11.2022
Navn:
Kurssted:
Drammen
Fra:
10.11.2022
Til:
11.11.2022
mars
Navn:
Kurssted:
Fornebu
Fra:
27.03.2023
Til:
06.06.2023

Bestillingskurs i KA-regi

KAs kurs og konferanser
Navn Kurssted Fra dato Til dato
juni Nettkurs: Lokale forhandlinger Nettkurs 09.06.2022 09.06.2022
Lederprat med KA: Hva har vi lært? Nettkurs 14.06.2022 14.06.2022
august Nettkurs: Lokale forhandlinger Nettkurs 29.08.2022 29.08.2022
september KAs arbeidsrettsdag 2022 Oslo 05.09.2022 05.09.2022
KAs lederutviklingsprogram 2022 - 2023 Gran/Hurdal/ikke avklart 12.09.2022 27.04.2023
Rammer og regler for arbeidsforholdet (Nord-Hålogaland) Tromsø 27.09.2022 28.09.2022
oktober Grunnkurs for kirkeverger og daglige ledere i menighet 2022 - 2023 Asker/Oslo 24.10.2022 15.03.2023
"Møte med mennesker" - Sentralt kurs Gardermoen 31.10.2022 01.11.2022
november En verdig gravferd for alle Gardermoen 02.11.2022 02.11.2022
Fagdag om kommunikasjonsarbeid Drammen 09.11.2022 09.11.2022
Innføringskurs for ansatte innen kontor og administrasjon Drammen 10.11.2022 11.11.2022
mars Fornebu-kurset 2023 Fornebu 27.03.2023 06.06.2023
Bestillingskurs i KA-regi
Navn
Kirketjenerskolen 1, 2 og 3
Møte med mennesker (Kirketjenerskolen 3/Gravplasskolen 3)
Brannvernlederkurs
Gravplasskolen 1, 2 og 3
Kurs for ansatte om teamarbeid og kulturbygging ved sammenslåing av fellesråd