KAs kurs og konferanser

april
Navn:
Kurssted:
Oslo
Fra:
23.04.2019
Til:
26.04.2019
Lukket
mai
Navn:
Kurssted:
Oslo
Fra:
03.05.2019
Til:
03.05.2019
Navn:
Kurssted:
Tromsø
Fra:
06.05.2019
Til:
06.05.2019
Lukket
Navn:
Kurssted:
Alta
Fra:
08.05.2019
Til:
09.05.2019
Lukket
Navn:
Kurssted:
Bergen
Fra:
09.05.2019
Til:
09.05.2019
Lukket
Navn:
Kurssted:
Oslo
Fra:
21.05.2019
Til:
22.05.2019
Lukket
juni
Navn:
Kurssted:
Gardermoen
Fra:
03.06.2019
Til:
03.06.2019
september
Navn:
Kurssted:
Fra:
14.09.2019
Til:
20.07.2020
Navn:
Kurssted:
Oslo
Fra:
19.09.2019
Til:
20.09.2019
Navn:
Kurssted:
Trondheim
Fra:
26.09.2019
Til:
27.09.2019
oktober
Navn:
Kurssted:
Stavanger
Fra:
16.10.2019
Til:
17.10.2019
Navn:
Kurssted:
Tromsø
Fra:
28.10.2019
Til:
30.10.2019
Lukket
november
Navn:
Kurssted:
Oslo
Fra:
05.11.2019
Til:
05.11.2019

Bestillingskurs i KA-regi

KAs kurs og konferanser
Navn Kurssted Fra dato Til dato
april Kirketjenerskolen 2 vår 2019 Oslo 23.04.2019 26.04.2019 Lukket
mai Strategikonferanse for organisasjonsmedlemmer Oslo 03.05.2019 03.05.2019
Strategikonferanse Nord-Hålogaland - Tromsø Tromsø 06.05.2019 06.05.2019 Lukket
Kirkebyggdatabasen: Inventarregistrering, vedlikeholdshistorikk og tilstandsanalyse Alta Alta 08.05.2019 09.05.2019 Lukket
Strategikonferanse Stavanger / Bjørgvin bispedømmer - Bergen Bergen 09.05.2019 09.05.2019 Lukket
Kirkebygg- og gravplasskonferansen 2019 Oslo 21.05.2019 22.05.2019 Lukket
juni Storkommunekonferansen 2019 - for inviterte Gardermoen 03.06.2019 03.06.2019
september KAs lederutviklingsprogram 2019-2020 14.09.2019 20.07.2020
Kirkebyggdatabasen: Inventarregistrering, vedlikeholdshistorikk og tilstandsanalyse. Gildeskål Gildeskål kirkested 18.09.2019 19.09.2019
Kurs for redaktører og medarbeidere i menighetsblad - Oslo sept Oslo 19.09.2019 20.09.2019
Kurs for redaktører og medarbeidere i menighetsblad - Trondheim Trondheim 26.09.2019 27.09.2019
oktober Kurs for redaktører og medarbeidere i menighetsblad - Stavanger Stavanger 16.10.2019 17.10.2019
Landskonferansen for kirkeverger 2019 Tromsø 28.10.2019 30.10.2019 Lukket
november Grunnleggende kurs i enøkarbeid for fellesråd Oslo 05.11.2019 05.11.2019
Bestillingskurs i KA-regi
Navn
Kurs i kirkebyggdatabasen
Stabsutvikling
Kirketjenerskolen 1, 2 og 3
Gravplasskolen 1, 2 og 3
Kurs for fellesråd og fellesnemnder om prosjektoppfølging ved sammenslåing av fellesråd
Kurs for ansatte om teamarbeid og kulturbygging ved sammenslåing av fellesråd