KAs kurs og konferanser

september
Navn:
Kurssted:
Gran/Hurdal/Husøysund
Fra:
12.09.2022
Til:
27.04.2023
Lukket
oktober
Navn:
Kurssted:
Nettkurs
Fra:
11.10.2022
Til:
11.10.2022
Navn:
Kurssted:
Geilo
Fra:
17.10.2022
Til:
18.10.2022
Lukket
Navn:
Kurssted:
Nett/Stavanger
Fra:
20.10.2022
Til:
11.11.2022
Navn:
Kurssted:
Asker/Oslo
Fra:
24.10.2022
Til:
15.03.2023
Lukket
Navn:
Kurssted:
Bodø
Fra:
24.10.2022
Til:
24.10.2022
Navn:
Kurssted:
Gardermoen
Fra:
31.10.2022
Til:
01.11.2022
Lukket
november
Navn:
Kurssted:
Gardermoen
Fra:
02.11.2022
Til:
02.11.2022
Lukket
Navn:
Kurssted:
Nettkurs
Fra:
07.11.2022
Til:
07.11.2022
Lukket
Navn:
Kurssted:
Drammen
Fra:
09.11.2022
Til:
09.11.2022
Navn:
Kurssted:
Drammen
Fra:
10.11.2022
Til:
11.11.2022
Navn:
Kurssted:
Nettkurs
Fra:
15.11.2022
Til:
15.11.2022
Lukket
Navn:
Kurssted:
Nettkurs
Fra:
21.11.2022
Til:
21.11.2022
Lukket
Navn:
Kurssted:
Oslo
Fra:
28.11.2022
Til:
28.11.2022
Navn:
Kurssted:
Oslo
Fra:
29.11.2022
Til:
29.11.2022
desember
Navn:
Kurssted:
Nettkurs
Fra:
05.12.2022
Til:
05.12.2022
Lukket
februar
Navn:
Kurssted:
Oslo
Fra:
13.02.2023
Til:
13.02.2023
mars
Navn:
Kurssted:
Fornebu
Fra:
27.03.2023
Til:
06.06.2023

Bestillingskurs i KA-regi

KAs kurs og konferanser
Navn Kurssted Fra dato Til dato
september KAs lederutviklingsprogram 2022 - 2023 Gran/Hurdal/Husøysund 12.09.2022 27.04.2023 Lukket
oktober Lederprat med KA: Man or mission first? Nettkurs 11.10.2022 11.10.2022
Samling for kirkebyggforvaltere Geilo 17.10.2022 18.10.2022 Lukket
Barne- og ungdomskorledelse Nett/Stavanger 20.10.2022 11.11.2022
Grunnkurs for kirkeverger og daglige ledere i menighet 2022 - 2023 Asker/Oslo 24.10.2022 15.03.2023 Lukket
Samling for kirkeverger i Nord-Hålogaland Bodø 24.10.2022 24.10.2022
"Møte med mennesker" - Sentralt kurs Gardermoen 31.10.2022 01.11.2022 Lukket
november En verdig gravferd for alle Gardermoen 02.11.2022 02.11.2022 Lukket
Gravplasspraten Nettkurs 07.11.2022 07.11.2022 Lukket
Fagdag om kommunikasjonsarbeid Drammen 09.11.2022 09.11.2022
Innføringskurs for ansatte innen kontor og administrasjon Drammen 10.11.2022 11.11.2022
Lederprat med KA Nettkurs 15.11.2022 15.11.2022 Lukket
Gravplasspraten Nettkurs 21.11.2022 21.11.2022 Lukket
Innføring i kirkeregnskap Oslo 28.11.2022 28.11.2022
Regnskapsavslutning Oslo 29.11.2022 29.11.2022
desember Gravplasspraten Nettkurs 05.12.2022 05.12.2022 Lukket
februar KAs arbeidsrettsdag 2023 Oslo 13.02.2023 13.02.2023
mars Fornebu-kurset 2023 Fornebu 27.03.2023 06.06.2023
Bestillingskurs i KA-regi
Navn
Kirketjenerskolen 1, 2 og 3
Møte med mennesker (Kirketjenerskolen 3/Gravplasskolen 3)
Brannvernlederkurs
Gravplasskolen 1, 2 og 3
Kurs for ansatte om teamarbeid og kulturbygging ved sammenslåing av fellesråd