KAs kurs og konferanser

august
Navn:
Kurssted:
Gardermoen
Fra:
26.08.2019
Til:
26.08.2019
Lukket
september
Navn:
Kurssted:
Fra:
14.09.2019
Til:
20.07.2020
Lukket
Navn:
Kurssted:
Oslo
Fra:
19.09.2019
Til:
20.09.2019
Lukket
Navn:
Kurssted:
Oslo
Fra:
24.09.2019
Til:
24.09.2019
Navn:
Kurssted:
Oslo
Fra:
25.09.2019
Til:
25.09.2019
Lukket
Navn:
Kurssted:
Trondheim
Fra:
26.09.2019
Til:
27.09.2019
oktober
Navn:
Kurssted:
Sundvollen/Gran
Fra:
14.10.2019
Til:
18.03.2020
Navn:
Kurssted:
Stavanger
Fra:
16.10.2019
Til:
17.10.2019
Navn:
Kurssted:
Oslo
Fra:
21.10.2019
Til:
23.10.2019
Lukket
Navn:
Kurssted:
Oslo
Fra:
22.10.2019
Til:
22.10.2019
Navn:
Kurssted:
Tromsø
Fra:
28.10.2019
Til:
30.10.2019
november
Navn:
Kurssted:
Oslo
Fra:
05.11.2019
Til:
05.11.2019
Navn:
Kurssted:
Oslo
Fra:
13.11.2019
Til:
13.11.2019
Lukket
Navn:
Kurssted:
Oslo
Fra:
21.11.2019
Til:
22.11.2019
Lukket
Navn:
Kurssted:
Oslo
Fra:
28.11.2019
Til:
28.11.2019
Lukket
Navn:
Kurssted:
Oslo
Fra:
29.11.2019
Til:
29.11.2019
Lukket
oktober
Navn:
Kurssted:
Oslo
Fra:
22.10.2020
Til:
23.10.2020
Lukket

Bestillingskurs i KA-regi

KAs kurs og konferanser
Navn Kurssted Fra dato Til dato
august Arbeidstid og arbeidsplanlegging Gardermoen 26.08.2019 26.08.2019 Lukket
september KAs lederutviklingsprogram 2019-2020 14.09.2019 20.07.2020 Lukket
Kurs for redaktører og medarbeidere i menighetsblad Oslo 19.09.2019 20.09.2019 Lukket
KAs arbeidsrettsdag 2019 Oslo 24.09.2019 24.09.2019
MVA-dag 2019 Oslo 25.09.2019 25.09.2019 Lukket
Kurs for redaktører og medarbeidere i menighetsblad Trondheim 26.09.2019 27.09.2019
oktober Grunnkurs for kirkeverger og daglige ledere i menighet 2019-20 Sundvollen/Gran 14.10.2019 18.03.2020
Kurs for redaktører og medarbeidere i menighetsblad Stavanger 16.10.2019 17.10.2019
Innføringskurs for nye ansatte innen kirkelig undervisning og diakoni Oslo 21.10.2019 23.10.2019 Lukket
Regnskapsavslutning for fellesråd som skal slås sammen Oslo 22.10.2019 22.10.2019
Landskonferansen for kirkeverger 2019 Tromsø 28.10.2019 30.10.2019
november Grunnleggende kurs i enøkarbeid for fellesråd Oslo 05.11.2019 05.11.2019
Fagdag om konflikthåndtering Oslo 13.11.2019 13.11.2019 Lukket
IKT for å lede Oslo 21.11.2019 22.11.2019 Lukket
Innføring i kirkeregnskap Oslo 28.11.2019 28.11.2019 Lukket
Regnskapsavslutning Oslo 29.11.2019 29.11.2019 Lukket
oktober Lederkonferansen 2020 Oslo 22.10.2020 23.10.2020 Lukket
Bestillingskurs i KA-regi
Navn
Kurs i kirkebyggdatabasen
Stabsutvikling
Kirketjenerskolen 1, 2 og 3
Gravplasskolen 1, 2 og 3
Kurs for fellesråd og fellesnemnder om prosjektoppfølging ved sammenslåing av fellesråd
Kurs for ansatte om teamarbeid og kulturbygging ved sammenslåing av fellesråd