KAs kurs og konferanser

september
Navn:
Kurssted:
Gran/Hurdal/Husøysund
Fra:
12.09.2022
Til:
27.04.2023
Lukket
desember
Navn:
Kurssted:
Nettkurs
Fra:
05.12.2022
Til:
05.12.2022
Lukket
februar
Navn:
Kurssted:
Oslo
Fra:
13.02.2023
Til:
13.02.2023
Navn:
Kurssted:
Bodø
Fra:
20.02.2023
Til:
21.02.2023
mars
Navn:
Kurssted:
Oslo/Drammen
Fra:
13.03.2023
Til:
18.10.2023
Navn:
Kurssted:
Fornebu
Fra:
27.03.2023
Til:
06.06.2023
oktober
Navn:
Kurssted:
Lillestrøm
Fra:
30.10.2023
Til:
31.10.2023
Lukket
Navn:
Kurssted:
Lillestrøm
Fra:
31.10.2023
Til:
01.11.2023
Lukket

Bestillingskurs i KA-regi

KAs kurs og konferanser
Navn Kurssted Fra dato Til dato
september KAs lederutviklingsprogram 2022 - 2023 Gran/Hurdal/Husøysund 12.09.2022 27.04.2023 Lukket
desember Gravplasspraten: Verneplan for gravplasser Nettkurs 05.12.2022 05.12.2022 Lukket
februar KAs arbeidsrettsdag 2023 Oslo 13.02.2023 13.02.2023
Ledernettverk for kirkeverger i Nord-Norge Bodø 20.02.2023 21.02.2023
mars Grunnkurs for kirkeverger og daglige ledere i menighet 2023 Oslo/Drammen 13.03.2023 18.10.2023
Fornebu-kurset 2023 Fornebu 27.03.2023 06.06.2023
oktober Kirkelederkonferansen 2023 Lillestrøm 30.10.2023 31.10.2023 Lukket
Landskonferansen for kirkeverger 2023 Lillestrøm 31.10.2023 01.11.2023 Lukket
Bestillingskurs i KA-regi
Navn
Kirketjenerskolen 1, 2 og 3
Møte med mennesker (Kirketjenerskolen 3/Gravplasskolen 3)
Brannvernlederkurs
Gravplasskolen 1, 2 og 3
Kurs for ansatte om teamarbeid og kulturbygging ved sammenslåing av fellesråd