KAs kurs og konferanser

desember
Navn:
Kurssted:
Nettkurs
Fra:
03.12.2020
Til:
03.12.2020
Lukket
Navn:
Kurssted:
Nettmøte
Fra:
03.12.2020
Til:
03.12.2020
Lukket
Navn:
Kurssted:
Nettmøte
Fra:
03.12.2020
Til:
03.12.2020
Lukket
Navn:
Kurssted:
Nettkurs
Fra:
07.12.2020
Til:
07.12.2020
Navn:
Kurssted:
Nettkurs
Fra:
08.12.2020
Til:
08.12.2020
Navn:
Kurssted:
Nettkurs
Fra:
10.12.2020
Til:
10.12.2020
Navn:
Kurssted:
Nettmøte
Fra:
14.12.2020
Til:
14.12.2020
Navn:
Kurssted:
Nettkurs
Fra:
17.12.2020
Til:
17.12.2020
januar
Navn:
Kurssted:
Nettkurs
Fra:
07.01.2021
Til:
07.01.2021
Navn:
Kurssted:
Tromsø
Fra:
11.01.2021
Til:
12.01.2021
Navn:
Kurssted:
Drammen
Fra:
13.01.2021
Til:
14.01.2021
Navn:
Kurssted:
Fornebu
Fra:
19.01.2021
Til:
16.06.2021
Navn:
Kurssted:
Nettkurs
Fra:
21.01.2021
Til:
21.01.2021
Navn:
Kurssted:
Fredrikstad
Fra:
26.01.2021
Til:
27.01.2021
Navn:
Kurssted:
Nettkurs
Fra:
28.01.2021
Til:
28.01.2021
februar
Navn:
Kurssted:
Nettkurs
Fra:
01.02.2021
Til:
01.02.2021
Navn:
Kurssted:
Nettkurs
Fra:
04.02.2021
Til:
04.02.2021
Navn:
Kurssted:
Drammen
Fra:
08.02.2021
Til:
09.02.2021
Lukket
Navn:
Kurssted:
Nettkurs
Fra:
18.02.2021
Til:
18.02.2021
mars
Navn:
Kurssted:
Gran
Fra:
15.03.2021
Til:
20.10.2021
mai
Navn:
Kurssted:
Nettkurs
Fra:
06.05.2021
Til:
06.05.2021
Navn:
Kurssted:
Nettkurs
Fra:
27.05.2021
Til:
27.05.2021
november
Navn:
Kurssted:
Gardermoen
Fra:
10.11.2021
Til:
11.11.2021
Lukket
Navn:
Kurssted:
Gardermoen
Fra:
11.11.2021
Til:
12.11.2021
Lukket

Bestillingskurs i KA-regi

KAs kurs og konferanser
Navn Kurssted Fra dato Til dato
desember Nettkurs: Ledelse av tilsatte i fagstillinger Nettkurs 03.12.2020 03.12.2020 Lukket
Nettmøte: Regionalt kontaktmøte - Hamar Nettmøte 03.12.2020 03.12.2020 Lukket
Nettmøte: Regionalt kontaktmøte - Bjørgvin Nettmøte 03.12.2020 03.12.2020 Lukket
Nettkurs: Fellesrådslederrollen og oppfølging av kirkevergen (Gratis) Nettkurs 07.12.2020 07.12.2020
Nettkurs: Regnskapsavslutning Nettkurs 08.12.2020 08.12.2020
Nettkurs: Spilleregler i møtet mellom journalist og kilde Nettkurs 10.12.2020 10.12.2020
Nettmøte: Kontaktmøte for øvrige medlemmer Nettmøte 14.12.2020 14.12.2020
Nettkurs: Ny trossamfunnslov og kirkeordning fra 2021 Nettkurs 17.12.2020 17.12.2020
januar Nettkurs: Grunnkurs i politisk påvirkning Nettkurs 07.01.2021 07.01.2021
Rammer og regler for arbeidsforholdet (Nord-Hålogaland) Tromsø 11.01.2021 12.01.2021
Rammer og regler for arbeidsforholdet (Tunsberg) Drammen 13.01.2021 14.01.2021
Fornebu-kurset 2021 Fornebu 19.01.2021 16.06.2021
Nettkurs: Offentliglov og forvaltningslov etter kirkelovens død Nettkurs 21.01.2021 21.01.2021
Rammer og regler for arbeidsforholdet (Borg) Fredrikstad 26.01.2021 27.01.2021
Nettkurs: Håndtering av flom- og skredfare for kirker Nettkurs 28.01.2021 28.01.2021
februar Nettkurs: Fellesrådslederrollen og oppfølging av kirkevergen (Gratis) Nettkurs 01.02.2021 01.02.2021
Nettkurs: Smart bruk av sosiale medier Nettkurs 04.02.2021 04.02.2021
Fagdager for kirketjenere (Utsatt) Drammen 08.02.2021 09.02.2021 Lukket
Nettkurs: Hvordan få til et godt samarbeid med tillitsvalgte? Nettkurs 18.02.2021 18.02.2021
mars Grunnkurs for kirkeverger og daglige ledere i menighet 2021 Gran 15.03.2021 20.10.2021
mai Nettkurs: Lokalt strategiarbeid Nettkurs 06.05.2021 06.05.2021
Nettkurs: Mediehåndtering for kirkeledere Nettkurs 27.05.2021 27.05.2021
november Kirkelederkonferansen 2021 Gardermoen 10.11.2021 11.11.2021 Lukket
Landskonferansen for kirkeverger 2021 Gardermoen 11.11.2021 12.11.2021 Lukket
Bestillingskurs i KA-regi
Navn
Kirketjenerskolen 1, 2 og 3
Møte med mennesker (Kirketjenerskolen 3/Gravplasskolen 3)
Brannvernlederkurs
Gravplasskolen 1, 2 og 3
Kurs for ansatte om teamarbeid og kulturbygging ved sammenslåing av fellesråd