KAs kurs og konferanser

august
Navn:
Kurssted:
Nett/Lillestrøm
Fra:
19.08.2021
Til:
20.11.2021
Lukket
september
Navn:
Kurssted:
Fornebu
Fra:
07.09.2021
Til:
24.11.2021
Navn:
Kurssted:
Gran/Jevnaker/Åsgårdstrand
Fra:
13.09.2021
Til:
28.04.2022
Lukket
Navn:
Kurssted:
Nett
Fra:
23.09.2021
Til:
23.09.2021
Navn:
Kurssted:
Nett
Fra:
30.09.2021
Til:
30.09.2021
oktober
Navn:
Kurssted:
Nett
Fra:
07.10.2021
Til:
07.10.2021
Navn:
Kurssted:
Nett
Fra:
14.10.2021
Til:
14.10.2021
Navn:
Kurssted:
Gran/Fornebu
Fra:
18.10.2021
Til:
09.03.2022
Lukket
Navn:
Kurssted:
Arendal
Fra:
20.10.2021
Til:
21.10.2021
Navn:
Kurssted:
Nett
Fra:
21.10.2021
Til:
21.10.2021
Navn:
Kurssted:
Drammen
Fra:
28.10.2021
Til:
29.10.2021
Navn:
Kurssted:
Nett
Fra:
28.10.2021
Til:
28.10.2021
november
Navn:
Kurssted:
Gardermoen
Fra:
01.11.2021
Til:
02.11.2021
Lukket
Navn:
Kurssted:
Gardermoen
Fra:
02.11.2021
Til:
03.11.2021
Lukket
Navn:
Kurssted:
Nett
Fra:
11.11.2021
Til:
11.11.2021
Navn:
Kurssted:
Drammen
Fra:
15.11.2021
Til:
16.11.2021
Lukket
Navn:
Kurssted:
Drammen
Fra:
17.11.2021
Til:
17.11.2021
Lukket
Navn:
Kurssted:
Nett
Fra:
18.11.2021
Til:
18.11.2021
Navn:
Kurssted:
Nett
Fra:
25.11.2021
Til:
25.11.2021
Navn:
Kurssted:
Nett
Fra:
09.12.2021
Til:
09.12.2021

Bestillingskurs i KA-regi

KAs kurs og konferanser
Navn Kurssted Fra dato Til dato
august Barne- og ungdomskorledelse for kirkemusikere og kordirigenter Nett/Lillestrøm 19.08.2021 20.11.2021 Lukket
september Fornebu-kurset 2021 Fornebu 07.09.2021 24.11.2021
KAs lederutviklingsprogram 2021-2022 Gran/Jevnaker/Åsgårdstrand 13.09.2021 28.04.2022 Lukket
Fleksibiliteten i regelverket om offentlig anskaffelser - nettkurs Nett 23.09.2021 23.09.2021
Midlertidige ansettelser - nettkurs Nett 30.09.2021 30.09.2021
oktober Veier til utvikling for tilsatte i kirkelige fagstillinger - nettkurs Nett 07.10.2021 07.10.2021
Veien videre etter en tilstandsrapport - nettkurs Nett 14.10.2021 14.10.2021
Grunnkurs for kirkeverger og daglige ledere i menighet 2021-2022 Gran/Fornebu 18.10.2021 09.03.2022 Lukket
Samling for kirkebyggforvaltere Arendal 20.10.2021 21.10.2021
Utlysning og tilsetting - nettkurs Nett 21.10.2021 21.10.2021
Rammer og regler for arbeidsforholdet (Tunsberg) Drammen 28.10.2021 29.10.2021
Mediehåndtering for kirkeledere - nettkurs Nett 28.10.2021 28.10.2021
november Kirkelederkonferansen 2021 Gardermoen 01.11.2021 02.11.2021 Lukket
Landskonferansen for kirkeverger 2021 Gardermoen 02.11.2021 03.11.2021 Lukket
Samordning av HMS-arbeidet - nettkurs Nett 11.11.2021 11.11.2021
Fagdager for kirketjenere Drammen 15.11.2021 16.11.2021 Lukket
En verdig gravferd for alle Drammen 17.11.2021 17.11.2021 Lukket
Lokalt strategiarbeid - nettkurs Nett 18.11.2021 18.11.2021
Stelle, renholde og bevare kirkens verdifulle skatter - nettkurs Nett 25.11.2021 25.11.2021
desember Stadig bedre – et verktøy for evaluering av trosopplæring og diakoni - nettkurs Nett 02.12.2021 02.12.2021
Lønnsfastsettelse og lønnsregulering - nettkurs Nett 09.12.2021 09.12.2021
Medarbeidersamtalen – verktøy for utvikling eller bare et pliktløp? - nettkurs Nett 16.12.2021 16.12.2021
Bestillingskurs i KA-regi
Navn
Kirkebyggdatabasen (Nettkurs)
Kirketjenerskolen 1, 2 og 3
Møte med mennesker (Kirketjenerskolen 3/Gravplasskolen 3)
Brannvernlederkurs
Gravplasskolen 1, 2 og 3
Kurs for ansatte om teamarbeid og kulturbygging ved sammenslåing av fellesråd