KAs kurs og konferanser

september
Navn:
Kurssted:
Fra:
14.09.2019
Til:
20.07.2020
Lukket
juni
Navn:
Kurssted:
Nettkurs
Fra:
04.06.2020
Til:
04.06.2020
Navn:
Kurssted:
Digital konferanse
Fra:
08.06.2020
Til:
08.06.2020
Navn:
Kurssted:
Nettkurs
Fra:
09.06.2020
Til:
09.06.2020
Navn:
Kurssted:
Nettkurs
Fra:
10.06.2020
Til:
10.06.2020
september
Navn:
Kurssted:
Oslo
Fra:
07.09.2020
Til:
08.09.2020
Navn:
Kurssted:
Oslo
Fra:
14.09.2020
Til:
14.09.2020
oktober
Navn:
Kurssted:
Oslo
Fra:
05.10.2020
Til:
05.10.2020
Lukket
Navn:
Kurssted:
Gran/Skjetten
Fra:
12.10.2020
Til:
17.03.2021
Lukket
Navn:
Kurssted:
Gardermoen
Fra:
22.10.2020
Til:
23.10.2020
Lukket
Navn:
Kurssted:
Kristiansand
Fra:
27.10.2020
Til:
27.10.2020
Lukket
november
Navn:
Kurssted:
Tromsø
Fra:
05.11.2020
Til:
05.11.2020
Lukket
Navn:
Kurssted:
Stavanger
Fra:
11.11.2020
Til:
11.11.2020
Lukket
Navn:
Kurssted:
Molde
Fra:
12.11.2020
Til:
12.11.2020
Lukket
Navn:
Kurssted:
Gardermoen
Fra:
16.11.2020
Til:
17.11.2020
Navn:
Kurssted:
Stjørdal
Fra:
19.11.2020
Til:
19.11.2020
Lukket
Navn:
Kurssted:
Drammen
Fra:
24.11.2020
Til:
24.11.2020
Lukket
Navn:
Kurssted:
Bodø
Fra:
26.11.2020
Til:
26.11.2020
Lukket
desember
Navn:
Kurssted:
Hamar
Fra:
03.12.2020
Til:
03.12.2020
Lukket
januar
Navn:
Kurssted:
Bergen
Fra:
14.01.2021
Til:
14.01.2021
Lukket
Navn:
Kurssted:
Fornebu
Fra:
19.01.2021
Til:
16.06.2021
februar
Navn:
Kurssted:
Drammen
Fra:
08.02.2021
Til:
09.02.2021

Bestillingskurs i KA-regi

KAs kurs og konferanser
Navn Kurssted Fra dato Til dato
september KAs lederutviklingsprogram 2019-2020 14.09.2019 20.07.2020 Lukket
juni Nettkurs: Fortrinnsrett for deltidsansatte Nettkurs 04.06.2020 04.06.2020
Storkommunekonferansen 2020 (Digital konferanse) Digital konferanse 08.06.2020 08.06.2020
Nettkurs: Spilleregler i møtet mellom journalist og kilde Nettkurs 09.06.2020 09.06.2020
Nettkurs: Ungdomsarbeid og ledelse i en sekulær tid Nettkurs 10.06.2020 10.06.2020
september Kurs for redaktører og medarbeidere i menighetsblad (Oslo) Oslo 07.09.2020 08.09.2020
KAs arbeidsrettsdag 2020 Oslo 14.09.2020 14.09.2020
oktober Regionalt kontaktmøte - Oslo/Borg Oslo 05.10.2020 05.10.2020 Lukket
Grunnkurs for kirkeverger og daglige ledere i menighet 2020-2021 Gran/Skjetten 12.10.2020 17.03.2021 Lukket
Kirkelederkonferansen 2020 Gardermoen 22.10.2020 23.10.2020 Lukket
Regionalt kontaktmøte - Agder og Telemark Kristiansand 27.10.2020 27.10.2020 Lukket
november Regionalt kontaktmøte - Nord-Hålogaland Tromsø 05.11.2020 05.11.2020 Lukket
Regionalt kontaktmøte - Stavanger Stavanger 11.11.2020 11.11.2020 Lukket
Regionalt kontaktmøte - Møre Molde 12.11.2020 12.11.2020 Lukket
Å lage leir - Organisering, ledelse og metode Gardermoen 16.11.2020 17.11.2020
Regionalt kontaktmøte - Nidaros Stjørdal 19.11.2020 19.11.2020 Lukket
Regionalt kontaktmøte - Tunsberg Drammen 24.11.2020 24.11.2020 Lukket
Regionalt kontaktmøte - Sør-Hålogaland Bodø 26.11.2020 26.11.2020 Lukket
desember Regionalt kontaktmøte - Hamar Hamar 03.12.2020 03.12.2020 Lukket
januar Regionalt kontaktmøte - Bjørgvin Bergen 14.01.2021 14.01.2021 Lukket
Fornebu-kurset 2021 Fornebu 19.01.2021 16.06.2021
februar Fagdager for kirketjenere Drammen 08.02.2021 09.02.2021
Bestillingskurs i KA-regi
Navn
Kirketjenerskolen 1, 2 og 3
Møte med mennesker (Kirketjenerskolen 3/Gravplasskolen 3)
Brannvernlederkurs
Gravplasskolen 1, 2 og 3
Kurs for ansatte om teamarbeid og kulturbygging ved sammenslåing av fellesråd