KAs kurs og konferanser

desember
Navn:
Kurssted:
Lillestrøm
Fra:
02.12.2021
Til:
02.12.2021
Lukket
Navn:
Kurssted:
Nett
Fra:
02.12.2021
Til:
02.12.2021
Lukket
Navn:
Kurssted:
Lillestrøm
Fra:
03.12.2021
Til:
03.12.2021
Lukket
Navn:
Kurssted:
Nett
Fra:
07.12.2021
Til:
07.10.2021
Navn:
Kurssted:
Nett
Fra:
09.12.2021
Til:
09.12.2021
januar
Navn:
Kurssted:
Tromsø
Fra:
13.01.2022
Til:
14.01.2022
Navn:
Kurssted:
Gran/Jevnaker/Åsgårdstrand
Fra:
23.01.2022
Til:
28.04.2022
Lukket
Navn:
Kurssted:
Fredrikstad
Fra:
24.01.2022
Til:
25.01.2022
Navn:
Kurssted:
Nett
Fra:
27.01.2022
Til:
27.01.2022
mars
Navn:
Kurssted:
Fra:
07.03.2022
Til:
26.10.2022

Bestillingskurs i KA-regi

KAs kurs og konferanser
Navn Kurssted Fra dato Til dato
desember Innføringskurs i kirkeregnskap 2021 Lillestrøm 02.12.2021 02.12.2021 Lukket
Stadig bedre – et verktøy for evaluering av trosopplæring og diakoni - nettkurs Nett 02.12.2021 02.12.2021 Lukket
Regnskapsavslutning 2021 Lillestrøm 03.12.2021 03.12.2021 Lukket
Lederprat med KA: Kan det bli for mye demokrati? Nett 07.12.2021 07.10.2021
Lønnsfastsettelse og lønnsregulering - nettkurs Nett 09.12.2021 09.12.2021
Medarbeidersamtalen – verktøy for utvikling eller bare et pliktløp? - nettkurs Nett 16.12.2021 16.12.2021
januar Rammer og regler for arbeidsforholdet (Nord-Hålogaland) Tromsø 13.01.2022 14.01.2022
KAs lederutviklingsprogram 2021-2022 Gran/Jevnaker/Åsgårdstrand 23.01.2022 28.04.2022 Lukket
Rammer og regler for arbeidsforholdet (Borg) Fredrikstad 24.01.2022 25.01.2022
Stelle, renholde og bevare kirkens verdifulle skatter - nettkurs Nett 27.01.2022 27.01.2022
mars Grunnkurs for kirkeverger og daglige ledere i menighet 2022 07.03.2022 26.10.2022
Bestillingskurs i KA-regi
Navn
Kirkebyggdatabasen (Nettkurs)
Kirketjenerskolen 1, 2 og 3
Møte med mennesker (Kirketjenerskolen 3/Gravplasskolen 3)
Brannvernlederkurs
Gravplasskolen 1, 2 og 3
Kurs for ansatte om teamarbeid og kulturbygging ved sammenslåing av fellesråd