KAs kurs og konferanser

februar
Navn:
Kurssted:
Tromsø
Fra:
13.02.2024
Til:
13.02.2024
Lukket
Navn:
Kurssted:
Gardermoen
Fra:
26.02.2024
Til:
27.02.2024
Lukket
Navn:
Kurssted:
Fra:
26.02.2024
Til:
26.02.2024
Lukket
Navn:
Kurssted:
Orkanger
Fra:
26.02.2024
Til:
26.02.2024
Lukket
Navn:
Kurssted:
Skien
Fra:
27.02.2024
Til:
27.02.2024
Lukket
Navn:
Kurssted:
Nettkurs
Fra:
28.02.2024
Til:
28.02.2024
Navn:
Kurssted:
Trondheim
Fra:
28.02.2024
Til:
28.02.2024
Lukket
Navn:
Kurssted:
Lillestrøm
Fra:
29.02.2024
Til:
29.02.2024
Lukket
Navn:
Kurssted:
Hønefoss
Fra:
29.02.2024
Til:
29.02.2024
Lukket
mars
Navn:
Kurssted:
Brønnøysund
Fra:
04.03.2024
Til:
04.03.2024
Lukket
Navn:
Kurssted:
Bergen
Fra:
06.03.2024
Til:
07.03.2024
Lukket
Navn:
Kurssted:
Bodø
Fra:
11.03.2024
Til:
12.03.2024
Lukket
Navn:
Kurssted:
Steinkjer
Fra:
11.03.2024
Til:
11.03.2024
Navn:
Kurssted:
Nettkurs
Fra:
14.03.2024
Til:
14.03.2024
Navn:
Kurssted:
Norheimsund
Fra:
14.03.2024
Til:
14.03.2024
Navn:
Kurssted:
Oslo
Fra:
18.03.2024
Til:
23.10.2024
Lukket
Navn:
Kurssted:
Molde
Fra:
20.03.2024
Til:
20.03.2024
Lukket
april
Navn:
Kurssted:
Fredrikstad
Fra:
05.04.2024
Til:
05.04.2024
Navn:
Kurssted:
Ålesund
Fra:
15.04.2024
Til:
15.04.2024
Navn:
Kurssted:
Bodø
Fra:
17.04.2024
Til:
17.04.2024
Navn:
Kurssted:
Bergen
Fra:
18.04.2024
Til:
18.04.2024
Navn:
Kurssted:
Trondheim
Fra:
19.04.2024
Til:
19.04.2024
Navn:
Kurssted:
Alta
Fra:
24.04.2024
Til:
24.04.2024
Navn:
Kurssted:
Øyer
Fra:
24.04.2024
Til:
24.04.2024
Navn:
Kurssted:
Stavanger
Fra:
25.04.2024
Til:
25.04.2024
Navn:
Kurssted:
Kristiansand
Fra:
29.04.2024
Til:
29.04.2024
Navn:
Kurssted:
Drammen
Fra:
30.04.2024
Til:
30.04.2024
juni
Navn:
Kurssted:
Asker
Fra:
03.06.2024
Til:
04.06.2024

Bestillingskurs i KA-regi

KAs kurs og konferanser
Navn Kurssted Fra dato Til dato
februar Fellesrådsopplæring (Tromsø) Tromsø 13.02.2024 13.02.2024 Lukket
Rammer og regler for arbeidsforholdet Gardermoen 26.02.2024 27.02.2024 Lukket
Fellesrådsopplæring (Bø i Telemark) 26.02.2024 26.02.2024 Lukket
Fellesrådsopplæring (Orkanger) Orkanger 26.02.2024 26.02.2024 Lukket
Fellesrådsopplæring (Skien) Skien 27.02.2024 27.02.2024 Lukket
Webinar: Bevaringsstrategi for kulturhistorisk viktige kirkebygg Nettkurs 28.02.2024 28.02.2024
Fellesrådsopplæring (Trondheim) Trondheim 28.02.2024 28.02.2024 Lukket
Fellesrådsopplæring (Lillestrøm) Lillestrøm 29.02.2024 29.02.2024 Lukket
Fellesrådsopplæring (Hønefoss) Hønefoss 29.02.2024 29.02.2024 Lukket
mars Fellesrådsopplæring (Brønnøysund) Brønnøysund 04.03.2024 04.03.2024 Lukket
Sammen om å lede (Bjørgvin) Bergen 06.03.2024 07.03.2024 Lukket
Sammen om å lede (Sør-Hålogaland) Bodø 11.03.2024 12.03.2024 Lukket
Fellesrådsopplæring (Steinkjer) Steinkjer 11.03.2024 11.03.2024
Webinar: Fellesavtale for lønn, personal og regnskap Nettkurs 14.03.2024 14.03.2024
Fellesrådsopplæring (Norheimsund) Norheimsund 14.03.2024 14.03.2024
Grunnkurs for kirkeverger og daglige ledere i menighet 2024 Oslo 18.03.2024 23.10.2024 Lukket
Sammen om å lede (Møre) Molde 20.03.2024 20.03.2024 Lukket
april Arbeidsgiverkonferanse Oslo/Borg Fredrikstad 05.04.2024 05.04.2024
Arbeidsgiverkonferanse Møre Ålesund 15.04.2024 15.04.2024
Arbeidsgiverkonferanse Sør-Hålogaland Bodø 17.04.2024 17.04.2024
Arbeidsgiverkonferanse Bjørgvin Bergen 18.04.2024 18.04.2024
Arbeidsgiverkonferanse Nidaros Trondheim 19.04.2024 19.04.2024
Arbeidsgiverkonferanse Nord-Hålogaland Alta 24.04.2024 24.04.2024
Arbeidsgiverkonferanse Hamar Øyer 24.04.2024 24.04.2024
Arbeidsgiverkonferanse Stavanger Stavanger 25.04.2024 25.04.2024
Arbeidsgiverkonferanse Agder og Telemark Kristiansand 29.04.2024 29.04.2024
Arbeidsgiverkonferanse Tunsberg Drammen 30.04.2024 30.04.2024
juni "Møte med mennesker" - Sentralt kurs Asker 03.06.2024 04.06.2024
Bestillingskurs i KA-regi
Navn