KAs kurs og konferanser

januar
Navn:
Kurssted:
Fredrikstad
Fra:
26.01.2021
Til:
27.01.2021
Lukket
Navn:
Kurssted:
Nettkurs
Fra:
27.01.2021
Til:
27.01.2021
Navn:
Kurssted:
Nettkurs
Fra:
28.01.2021
Til:
28.01.2021
februar
Navn:
Kurssted:
Nettkurs
Fra:
01.02.2021
Til:
01.02.2021
Navn:
Kurssted:
Nettkurs
Fra:
04.02.2021
Til:
04.02.2021
Navn:
Kurssted:
Drammen
Fra:
08.02.2021
Til:
09.02.2021
Lukket
Navn:
Kurssted:
Nettkurs
Fra:
11.02.2021
Til:
11.02.2021
Navn:
Kurssted:
Nettkurs
Fra:
11.02.2021
Til:
11.02.2021
Navn:
Kurssted:
Nettkurs
Fra:
18.02.2021
Til:
18.02.2021
Navn:
Kurssted:
Nettkurs
Fra:
25.02.2021
Til:
25.02.2021
mars
Navn:
Kurssted:
Nettkurs
Fra:
04.03.2021
Til:
04.03.2021
Navn:
Kurssted:
Nettkurs
Fra:
11.03.2021
Til:
11.03.2021
Navn:
Kurssted:
Gran
Fra:
15.03.2021
Til:
20.10.2021
Navn:
Kurssted:
Nettkurs
Fra:
18.03.2021
Til:
18.03.2021
Navn:
Kurssted:
Nettkurs
Fra:
25.03.2021
Til:
25.03.2021
april
Navn:
Kurssted:
Nettkurs
Fra:
08.04.2021
Til:
08.04.2021
Navn:
Kurssted:
Nettkurs
Fra:
15.04.2021
Til:
15.04.2021
Navn:
Kurssted:
Nettkurs
Fra:
22.04.2021
Til:
22.04.2021
Navn:
Kurssted:
Nettkurs
Fra:
29.04.2021
Til:
29.04.2021
mai
Navn:
Kurssted:
Nettkurs
Fra:
06.05.2021
Til:
06.05.2021
Navn:
Kurssted:
Nettkurs
Fra:
20.05.2021
Til:
20.05.2021
Navn:
Kurssted:
Nettkurs
Fra:
27.05.2021
Til:
27.05.2021
juni
Navn:
Kurssted:
Nettkurs
Fra:
03.06.2021
Til:
03.06.2021
Navn:
Kurssted:
Gardermoen
Fra:
07.06.2021
Til:
07.06.2021
Lukket
Navn:
Kurssted:
Nettkurs
Fra:
10.06.2021
Til:
10.06.2021
Navn:
Kurssted:
Fornebu
Fra:
15.06.2021
Til:
08.09.2021
september
Navn:
Kurssted:
Gran/Jevnaker/Åsgårdstrand
Fra:
13.09.2021
Til:
28.04.2022
november
Navn:
Kurssted:
Gardermoen
Fra:
10.11.2021
Til:
11.11.2021
Lukket
Navn:
Kurssted:
Gardermoen
Fra:
11.11.2021
Til:
12.11.2021
Lukket

Bestillingskurs i KA-regi

KAs kurs og konferanser
Navn Kurssted Fra dato Til dato
januar Rammer og regler for arbeidsforholdet (Borg) - Avlyst Fredrikstad 26.01.2021 27.01.2021 Lukket
Nettkurs: Offentliglov og forvaltningslov etter kirkelovens død Nettkurs 27.01.2021 27.01.2021
Nettkurs: Håndtering av flom- og skredfare for kirker Nettkurs 28.01.2021 28.01.2021
februar Nettkurs: Fellesrådslederrollen og oppfølging av kirkevergen (Gratis) Nettkurs 01.02.2021 01.02.2021
Nettkurs: Smart bruk av sosiale medier Nettkurs 04.02.2021 04.02.2021
Fagdager for kirketjenere (Utsatt) Drammen 08.02.2021 09.02.2021 Lukket
Nettkurs: Grunnkurs i politisk påvirkning Nettkurs 11.02.2021 11.02.2021
Nettkurs: Varsling om kritikkverdige forhold Nettkurs 11.02.2021 11.02.2021
Nettkurs: Hvordan få til et godt samarbeid med tillitsvalgte? Nettkurs 18.02.2021 18.02.2021
Nettkurs: Innovasjon i verdibaserte virksomheter Nettkurs 25.02.2021 25.02.2021
mars Nettkurs: Hva skal reddes ut og hvordan hvis kirka brenner? Nettkurs 04.03.2021 04.03.2021
Nettkurs: Bærekraft i kirke og kommune Nettkurs 11.03.2021 11.03.2021
Grunnkurs for kirkeverger og daglige ledere i menighet 2021 Gran 15.03.2021 20.10.2021
Nettkurs: Organisering av underliggende virksomheter Nettkurs 18.03.2021 18.03.2021
Nettkurs: Lokalt lobbyarbeid Nettkurs 25.03.2021 25.03.2021
april Nettkurs: Hvordan få til et godt fungerende HMS-arbeid? Nettkurs 08.04.2021 08.04.2021
Nettkurs: Automatiske slokkeanlegg Nettkurs 15.04.2021 15.04.2021
Nettkurs: Tid for digitale gravkart Nettkurs 22.04.2021 22.04.2021
Nettkurs: Arkiv Nettkurs 29.04.2021 29.04.2021
mai Nettkurs: Lokalt strategiarbeid Nettkurs 06.05.2021 06.05.2021
Nettkurs: Stillingsvern - Oppsigelse grunnet arbeidstakers forhold Nettkurs 20.05.2021 20.05.2021
Nettkurs: Mediehåndtering for kirkeledere Nettkurs 27.05.2021 27.05.2021
juni Nettkurs: Istandsetting og vedlikehold av steinkirker Nettkurs 03.06.2021 03.06.2021
Storkommunekonferansen 2021 (kun inviterte) Gardermoen 07.06.2021 07.06.2021 Lukket
Nettkurs: Personvern i arbeidsforholdet Nettkurs 10.06.2021 10.06.2021
Fornebu-kurset 2021 Fornebu 15.06.2021 08.09.2021
september KAs lederutviklingsprogram 2021-2022 Gran/Jevnaker/Åsgårdstrand 13.09.2021 28.04.2022
november Kirkelederkonferansen 2021 Gardermoen 10.11.2021 11.11.2021 Lukket
Landskonferansen for kirkeverger 2021 Gardermoen 11.11.2021 12.11.2021 Lukket
Bestillingskurs i KA-regi
Navn