KAs kurs og konferanser

april
Navn:
Kurssted:
Nett
Fra:
20.04.2021
Til:
20.04.2021
Navn:
Kurssted:
Nett
Fra:
21.04.2021
Til:
21.04.2021
Navn:
Kurssted:
Nett
Fra:
22.04.2021
Til:
22.04.2021
Navn:
Kurssted:
Nett
Fra:
29.04.2021
Til:
29.04.2021
mai
Navn:
Kurssted:
Fra:
03.05.2021
Til:
31.12.2021
Navn:
Kurssted:
Digital konferanse
Fra:
05.05.2021
Til:
05.05.2021
Lukket
Navn:
Kurssted:
Digital konferanse
Fra:
05.05.2021
Til:
05.05.2021
Lukket
Navn:
Kurssted:
Nett
Fra:
06.05.2021
Til:
06.05.2021
Navn:
Kurssted:
Digital konferanse
Fra:
07.05.2021
Til:
07.05.2021
Lukket
Navn:
Kurssted:
Nett
Fra:
18.05.2021
Til:
18.05.2021
Navn:
Kurssted:
Nett
Fra:
20.05.2021
Til:
20.05.2021
Navn:
Kurssted:
Nett
Fra:
27.05.2021
Til:
27.05.2021
juni
Navn:
Kurssted:
Nett
Fra:
01.06.2021
Til:
01.06.2021
Navn:
Kurssted:
Nett
Fra:
03.06.2021
Til:
03.06.2021
Navn:
Kurssted:
Digital konferanse
Fra:
08.06.2021
Til:
08.06.2021
Lukket
Navn:
Kurssted:
Nett
Fra:
10.06.2021
Til:
10.06.2021
Navn:
Kurssted:
Fornebu
Fra:
15.06.2021
Til:
08.09.2021
august
Navn:
Kurssted:
Nett/Lillestrøm
Fra:
19.08.2021
Til:
20.11.2021
Navn:
Kurssted:
Gardermoen
Fra:
30.08.2021
Til:
01.09.2021
september
Navn:
Kurssted:
Fornebu/Gran
Fra:
06.09.2021
Til:
20.10.2021
Lukket
Navn:
Kurssted:
Nett
Fra:
06.09.2021
Til:
06.09.2021
Navn:
Kurssted:
Gran/Jevnaker/Åsgårdstrand
Fra:
13.09.2021
Til:
28.04.2022
Lukket
november
Navn:
Kurssted:
Gardermoen
Fra:
01.11.2021
Til:
02.11.2021
Lukket
Navn:
Kurssted:
Gardermoen
Fra:
02.11.2021
Til:
03.11.2021
Lukket
Navn:
Kurssted:
Drammen
Fra:
15.11.2021
Til:
16.11.2021
Navn:
Kurssted:
Drammen
Fra:
17.11.2021
Til:
17.11.2021

Bestillingskurs i KA-regi

KAs kurs og konferanser
Navn Kurssted Fra dato Til dato
april Lederprat med KA: Konflikthåndtering når de ansatte legger sjela i jobben Nett 20.04.2021 20.04.2021
Webinar: KAs landsråd Nett 21.04.2021 21.04.2021
Nettkurs: Tid for digitale gravkart Nett 22.04.2021 22.04.2021
Nettkurs: Arkiv og arkivarbeid i Den norske kirke Nett 29.04.2021 29.04.2021
mai Nettverk for barnehagestyrere 03.05.2021 31.12.2021
Arbeidsgiverkonferanse 2021 (Onsdag kl. 12.00 - 15.00) Digital konferanse 05.05.2021 05.05.2021 Lukket
Arbeidsgiverkonferanse 2021 (Onsdag kl. 18.00 - 21.00) Digital konferanse 05.05.2021 05.05.2021 Lukket
Nettkurs: Lokalt strategiarbeid Nett 06.05.2021 06.05.2021
Arbeidsgiverkonferanse 2021 (Fredag kl. 9.00 - 12.00) Digital konferanse 07.05.2021 07.05.2021 Lukket
Lederprat med KA: Forholdet mellom valgt leder og ansatt leder Nett 18.05.2021 18.05.2021
Nettkurs: Stillingsvern - Oppsigelse grunnet arbeidstakers forhold Nett 20.05.2021 20.05.2021
KA Lederakademi: Mediehåndtering for kirkeledere Nett 27.05.2021 27.05.2021
juni Lederprat med KA: Hva kan kristne virksomheter lære av næringslivet? Nett 01.06.2021 01.06.2021
Nettkurs: Istandsetting og vedlikehold av steinkirker Nett 03.06.2021 03.06.2021
Storkommunekonferansen 2021 (kun inviterte) Digital konferanse 08.06.2021 08.06.2021 Lukket
Nettkurs: Personvern i arbeidsforholdet Nett 10.06.2021 10.06.2021
Fornebu-kurset 2021 Fornebu 15.06.2021 08.09.2021
august Barne- og ungdomskorledelse for kirkemusikere og kordirigenter Nett/Lillestrøm 19.08.2021 20.11.2021
"Møte med mennesker" - Sentralt kurs Gardermoen 30.08.2021 01.09.2021
september Grunnkurs for kirkeverger og daglige ledere i menighet 2021 Fornebu/Gran 06.09.2021 20.10.2021 Lukket
Webinar: KAs landsråd Nett 06.09.2021 06.09.2021
KAs lederutviklingsprogram 2021-2022 Gran/Jevnaker/Åsgårdstrand 13.09.2021 28.04.2022 Lukket
november Kirkelederkonferansen 2021 Gardermoen 01.11.2021 02.11.2021 Lukket
Landskonferansen for kirkeverger 2021 Gardermoen 02.11.2021 03.11.2021 Lukket
Fagdager for kirketjenere Drammen 15.11.2021 16.11.2021
En verdig gravferd for alle Drammen 17.11.2021 17.11.2021
Bestillingskurs i KA-regi
Navn
Kirkebyggdatabasen (Nettkurs)
Kirketjenerskolen 1, 2 og 3
Møte med mennesker (Kirketjenerskolen 3/Gravplasskolen 3)
Brannvernlederkurs
Gravplasskolen 1, 2 og 3
Kurs for ansatte om teamarbeid og kulturbygging ved sammenslåing av fellesråd