KAs kurs og konferanser

juni
Navn:
Kurssted:
Nettkurs
Fra:
27.06.2024
Til:
27.06.2024
august
Navn:
Kurssted:
Nettkurs
Fra:
08.08.2024
Til:
08.08.2024
Navn:
Kurssted:
Nettkurs
Fra:
09.08.2024
Til:
09.08.2024
Lukket
Navn:
Kurssted:
Nettkurs
Fra:
19.08.2024
Til:
19.08.2024
Navn:
Kurssted:
Nettkurs
Fra:
22.08.2024
Til:
22.08.2024
Navn:
Kurssted:
Nettkurs
Fra:
23.08.2024
Til:
23.08.2024
Lukket
september
Navn:
Kurssted:
Nettkurs
Fra:
02.09.2024
Til:
02.09.2024
Navn:
Kurssted:
Lillehammer
Fra:
04.09.2024
Til:
06.09.2024
Navn:
Kurssted:
Nettkurs
Fra:
09.09.2024
Til:
09.09.2024
Navn:
Kurssted:
Drammen
Fra:
11.09.2024
Til:
11.09.2024
Navn:
Kurssted:
Drammen
Fra:
12.09.2024
Til:
13.09.2024
Navn:
Kurssted:
Oslo
Fra:
16.09.2024
Til:
18.09.2024
Navn:
Kurssted:
Nettkurs
Fra:
16.09.2024
Til:
16.09.2024
Navn:
Kurssted:
Nettkurs
Fra:
23.09.2024
Til:
23.09.2024
Navn:
Kurssted:
Gran
Fra:
23.09.2024
Til:
08.05.2025
Lukket
Navn:
Kurssted:
Stavanger
Fra:
25.09.2024
Til:
26.09.2024
Navn:
Kurssted:
Nettkurs
Fra:
30.09.2024
Til:
30.09.2024
oktober
Navn:
Kurssted:
Fra:
07.10.2024
Til:
07.10.2024
Navn:
Kurssted:
Bodø
Fra:
09.10.2024
Til:
10.10.2024
Navn:
Kurssted:
Fra:
14.10.2024
Til:
14.10.2024
Navn:
Kurssted:
Nettkurs
Fra:
21.10.2024
Til:
21.10.2024
Navn:
Kurssted:
Oslo/Lillestrøm
Fra:
21.10.2024
Til:
19.03.2025
Navn:
Kurssted:
Nettkurs
Fra:
24.10.2024
Til:
24.10.2024
Navn:
Kurssted:
Nettkurs
Fra:
28.10.2024
Til:
28.10.2024
Navn:
Kurssted:
Molde
Fra:
29.10.2024
Til:
30.10.2024
november
Navn:
Kurssted:
Bergen
Fra:
06.11.2024
Til:
07.11.2024
Navn:
Kurssted:
Bergen
Fra:
08.11.2024
Til:
08.11.2024
Navn:
Kurssted:
Oslo
Fra:
11.11.2024
Til:
11.11.2024
Navn:
Kurssted:
Oslo/Nett/Drammen
Fra:
11.11.2024
Til:
21.05.2025
Navn:
Kurssted:
Asker
Fra:
14.11.2024
Til:
15.11.2024
Navn:
Kurssted:
Oslo
Fra:
18.11.2024
Til:
13.12.2024
Navn:
Kurssted:
Nettkurs
Fra:
19.11.2024
Til:
19.11.2024
Navn:
Kurssted:
Bergen
Fra:
20.11.2024
Til:
21.11.2024
Navn:
Kurssted:
Hamar
Fra:
26.11.2024
Til:
27.11.2024
Navn:
Kurssted:
Oslo
Fra:
28.11.2024
Til:
28.11.2024
Navn:
Kurssted:
Nettkurs
Fra:
28.11.2024
Til:
28.11.2024
Navn:
Kurssted:
Oslo
Fra:
29.11.2024
Til:
29.11.2024

Bestillingskurs i KA-regi

KAs kurs og konferanser
Navn Kurssted Fra dato Til dato
juni Webinar: Bevaringsprogrammet for kulturhistorisk verdifulle kirker Nettkurs 27.06.2024 27.06.2024
august Ordna Eiendom Nettkurs 08.08.2024 08.08.2024
Ordna Eiendom Nettkurs 09.08.2024 09.08.2024 Lukket
Webinar: Iverksettelse av forhandlingsresultat (Den norske kirke) Nettkurs 19.08.2024 19.08.2024
Ordna Eiendom Nettkurs 22.08.2024 22.08.2024
Ordna Eiendom Nettkurs 23.08.2024 23.08.2024 Lukket
september Ordna Eiendom Nettkurs 02.09.2024 02.09.2024
Landskonferansen for kirkeverger 2024 Lillehammer 04.09.2024 06.09.2024
Ordna Eiendom Nettkurs 09.09.2024 09.09.2024
Fagdag for kontoransatte Drammen 11.09.2024 11.09.2024
Innføringskurs for ansatte innen kontor og administrasjon Drammen 12.09.2024 13.09.2024
Innføringskurs for ansatte innen kirkelig undervisning og diakoni Oslo 16.09.2024 18.09.2024
Ordna Eiendom Nettkurs 16.09.2024 16.09.2024
Ordna Eiendom Nettkurs 23.09.2024 23.09.2024
KAs lederutviklingsprogram 2024-2025 Gran 23.09.2024 08.05.2025 Lukket
Samling for kirkebyggforvaltere Stavanger 25.09.2024 26.09.2024
Ordna Eiendom Nettkurs 30.09.2024 30.09.2024
oktober Ordna Eiendom 07.10.2024 07.10.2024
Rammer og regler for arbeidsforholdet (Sør-Hålogaland) Bodø 09.10.2024 10.10.2024
Ordna Eiendom 14.10.2024 14.10.2024
Ordna Eiendom Nettkurs 21.10.2024 21.10.2024
Grunnkurs for kirkeverger og daglige ledere i menighet 2024-2025 Oslo/Lillestrøm 21.10.2024 19.03.2025
LIM-dagen 2024 Nettkurs 24.10.2024 24.10.2024
Ordna Eiendom Nettkurs 28.10.2024 28.10.2024
Rammer og regler for arbeidsforholdet (Møre) Molde 29.10.2024 30.10.2024
november Fagdager for kirketjenere og gravplassarbeidere 2024 Bergen 06.11.2024 07.11.2024
En verdig gravferd for alle Bergen 08.11.2024 08.11.2024
KAs arbeidsrettsdag 2024 Oslo 11.11.2024 11.11.2024
Fagledelse og innovasjon i Den norske kirke Oslo/Nett/Drammen 11.11.2024 21.05.2025
Rammer og regler for arbeidsforholdet (Oslo) Asker 14.11.2024 15.11.2024
40-timers kurs for verneombud Oslo 18.11.2024 13.12.2024
Regionalt kontaktmøte Nettkurs 19.11.2024 19.11.2024
Rammer og regler for arbeidsforholdet (Bjørgvin) Bergen 20.11.2024 21.11.2024
Rammer og regler for arbeidsforholdet (Hamar) Hamar 26.11.2024 27.11.2024
Innføring i kirkeregnskap Oslo 28.11.2024 28.11.2024
Regionalt kontaktmøte Nettkurs 28.11.2024 28.11.2024
Regnskapsavslutning Oslo 29.11.2024 29.11.2024
Bestillingskurs i KA-regi
Navn
Møte med mennesker
Brannvernlederkurs
Gravplasskolen