KAs kurs og konferanser

august
Navn:
Kurssted:
Nett/Lillestrøm
Fra:
19.08.2021
Til:
20.11.2021
Navn:
Kurssted:
Gardermoen
Fra:
30.08.2021
Til:
01.09.2021
september
Navn:
Kurssted:
Fornebu/Gran
Fra:
06.09.2021
Til:
20.10.2021
Lukket
Navn:
Kurssted:
Nett
Fra:
06.09.2021
Til:
06.09.2021
Navn:
Kurssted:
Fornebu
Fra:
07.09.2021
Til:
24.11.2021
Navn:
Kurssted:
Gran/Jevnaker/Åsgårdstrand
Fra:
13.09.2021
Til:
28.04.2022
Lukket
oktober
Navn:
Kurssted:
Gran/Fornebu
Fra:
18.10.2021
Til:
09.03.2022
Lukket
november
Navn:
Kurssted:
Gardermoen
Fra:
01.11.2021
Til:
02.11.2021
Lukket
Navn:
Kurssted:
Gardermoen
Fra:
02.11.2021
Til:
03.11.2021
Lukket
Navn:
Kurssted:
Drammen
Fra:
15.11.2021
Til:
16.11.2021
Navn:
Kurssted:
Drammen
Fra:
17.11.2021
Til:
17.11.2021

Bestillingskurs i KA-regi

KAs kurs og konferanser
Navn Kurssted Fra dato Til dato
august Barne- og ungdomskorledelse for kirkemusikere og kordirigenter Nett/Lillestrøm 19.08.2021 20.11.2021
"Møte med mennesker" - Sentralt kurs Gardermoen 30.08.2021 01.09.2021
september Grunnkurs for kirkeverger og daglige ledere i menighet 2021 Fornebu/Gran 06.09.2021 20.10.2021 Lukket
Webinar: KAs landsråd Nett 06.09.2021 06.09.2021
Fornebu-kurset 2021 Fornebu 07.09.2021 24.11.2021
KAs lederutviklingsprogram 2021-2022 Gran/Jevnaker/Åsgårdstrand 13.09.2021 28.04.2022 Lukket
oktober Grunnkurs for kirkeverger og daglige ledere i menighet 2021-2022 Gran/Fornebu 18.10.2021 09.03.2022 Lukket
november Kirkelederkonferansen 2021 Gardermoen 01.11.2021 02.11.2021 Lukket
Landskonferansen for kirkeverger 2021 Gardermoen 02.11.2021 03.11.2021 Lukket
Fagdager for kirketjenere Drammen 15.11.2021 16.11.2021
En verdig gravferd for alle Drammen 17.11.2021 17.11.2021
Bestillingskurs i KA-regi
Navn
Kirkebyggdatabasen (Nettkurs)
Kirketjenerskolen 1, 2 og 3
Møte med mennesker (Kirketjenerskolen 3/Gravplasskolen 3)
Brannvernlederkurs
Gravplasskolen 1, 2 og 3
Kurs for ansatte om teamarbeid og kulturbygging ved sammenslåing av fellesråd