KAs kurs og konferanser

oktober
Navn:
Kurssted:
Gardermoen
Fra:
22.10.2020
Til:
23.10.2020
Lukket
Navn:
Kurssted:
Nettkurs
Fra:
22.10.2020
Til:
22.10.2020
Lukket
Navn:
Kurssted:
Kristiansand
Fra:
27.10.2020
Til:
27.10.2020
Lukket
Navn:
Kurssted:
Nettkurs
Fra:
29.10.2020
Til:
29.10.2020
november
Navn:
Kurssted:
Nettkurs
Fra:
05.11.2020
Til:
05.11.2020
Lukket
Navn:
Kurssted:
Nettkurs
Fra:
05.11.2020
Til:
05.11.2020
Navn:
Kurssted:
Tromsø
Fra:
05.11.2020
Til:
05.11.2020
Navn:
Kurssted:
Nettkurs
Fra:
11.11.2020
Til:
11.11.2020
Navn:
Kurssted:
Stavanger
Fra:
11.11.2020
Til:
11.11.2020
Navn:
Kurssted:
Nettkurs
Fra:
12.11.2020
Til:
12.11.2020
Navn:
Kurssted:
Molde
Fra:
12.11.2020
Til:
12.11.2020
Navn:
Kurssted:
Gardermoen
Fra:
16.11.2020
Til:
17.11.2020
Lukket
Navn:
Kurssted:
Trondheim
Fra:
17.11.2020
Til:
17.11.2020
Navn:
Kurssted:
Oslo
Fra:
18.11.2020
Til:
18.11.2020
Navn:
Kurssted:
Nettkurs
Fra:
19.11.2020
Til:
19.11.2020
Navn:
Kurssted:
Drammen
Fra:
24.11.2020
Til:
24.11.2020
Navn:
Kurssted:
Bodø
Fra:
26.11.2020
Til:
26.11.2020
Navn:
Kurssted:
Nettkurs
Fra:
26.11.2020
Til:
26.11.2020
Navn:
Kurssted:
Oslo
Fra:
30.11.2020
Til:
30.11.2020
desember
Navn:
Kurssted:
Nettkurs
Fra:
03.12.2020
Til:
03.12.2020
Navn:
Kurssted:
Hamar
Fra:
03.12.2020
Til:
03.12.2020
Navn:
Kurssted:
Nettkurs
Fra:
10.12.2020
Til:
10.12.2020
januar
Navn:
Kurssted:
Tromsø
Fra:
11.01.2021
Til:
12.01.2021
Navn:
Kurssted:
Drammen
Fra:
13.01.2021
Til:
14.01.2021
Navn:
Kurssted:
Bergen
Fra:
14.01.2021
Til:
14.01.2021
Navn:
Kurssted:
Fornebu
Fra:
19.01.2021
Til:
16.06.2021
Navn:
Kurssted:
Fredrikstad
Fra:
26.01.2021
Til:
27.01.2021
februar
Navn:
Kurssted:
Drammen
Fra:
08.02.2021
Til:
09.02.2021
Navn:
Kurssted:
Drammen
Fra:
10.02.2021
Til:
10.02.2021
mars
Navn:
Kurssted:
Skjetten/Gran
Fra:
15.03.2021
Til:
20.10.2021

Bestillingskurs i KA-regi

KAs kurs og konferanser
Navn Kurssted Fra dato Til dato
oktober Kirkelederkonferansen 2020 (Utsatt) Gardermoen 22.10.2020 23.10.2020 Lukket
Webinar: Kirkebygg og identitet (Gratis) Nettkurs 22.10.2020 22.10.2020 Lukket
Regionalt kontaktmøte - Agder og Telemark Kristiansand 27.10.2020 27.10.2020 Lukket
Nettkurs: Personvern i arbeidsforholdet Nettkurs 29.10.2020 29.10.2020
november Nettkurs: Tid for digitale gravkart (Utsatt) Nettkurs 05.11.2020 05.11.2020 Lukket
Nettkurs: Bærekraftig energistyring i kirkebygg Nettkurs 05.11.2020 05.11.2020
Regionalt kontaktmøte - Nord-Hålogaland Tromsø 05.11.2020 05.11.2020
Webinar: Høring av revidert produktspesifikasjon for gravkart Nettkurs 11.11.2020 11.11.2020
Regionalt kontaktmøte - Stavanger Stavanger 11.11.2020 11.11.2020
Nettkurs: Ny økonomiforskrift for kirkelig fellesråd og menighetsråd Nettkurs 12.11.2020 12.11.2020
Regionalt kontaktmøte - Møre Molde 12.11.2020 12.11.2020
Å lage leir - Organisering, ledelse og metode Gardermoen 16.11.2020 17.11.2020 Lukket
Regionalt kontaktmøte - Nidaros Trondheim 17.11.2020 17.11.2020
Kontaktmøte for øvrige medlemmer - kun inviterte Oslo 18.11.2020 18.11.2020
Nettkurs: Spilleregler i møtet mellom journalist og kilde Nettkurs 19.11.2020 19.11.2020
Regionalt kontaktmøte - Tunsberg Drammen 24.11.2020 24.11.2020
Regionalt kontaktmøte - Sør-Hålogaland Bodø 26.11.2020 26.11.2020
Nettkurs: Jul i kirkebygget og juleevangeliet i kirkekunsten Nettkurs 26.11.2020 26.11.2020
Regionalt kontaktmøte - Oslo og Borg Oslo 30.11.2020 30.11.2020
desember Nettkurs: Ledelse av tilsatte i fagstillinger Nettkurs 03.12.2020 03.12.2020
Regionalt kontaktmøte - Hamar Hamar 03.12.2020 03.12.2020
Nettkurs: Offentliglov og forvaltningslov etter kirkelovens død Nettkurs 10.12.2020 10.12.2020
januar Rammer og regler for arbeidsforholdet (Nord-Hålogaland) Tromsø 11.01.2021 12.01.2021
Rammer og regler for arbeidsforholdet (Tunsberg) Drammen 13.01.2021 14.01.2021
Regionalt kontaktmøte - Bjørgvin Bergen 14.01.2021 14.01.2021
Fornebu-kurset 2021 Fornebu 19.01.2021 16.06.2021
Rammer og regler for arbeidsforholdet (Borg) Fredrikstad 26.01.2021 27.01.2021
februar Fagdager for kirketjenere Drammen 08.02.2021 09.02.2021
En verdig gravferd for alle Drammen 10.02.2021 10.02.2021
mars Grunnkurs for kirkeverger og daglige ledere i menighet 2021 Skjetten/Gran 15.03.2021 20.10.2021
Bestillingskurs i KA-regi
Navn
Kirketjenerskolen 1, 2 og 3
Møte med mennesker (Kirketjenerskolen 3/Gravplasskolen 3)
Brannvernlederkurs
Gravplasskolen 1, 2 og 3
Kurs for ansatte om teamarbeid og kulturbygging ved sammenslåing av fellesråd