KAs kurs og konferanser

september
Navn:
Kurssted:
Fra:
14.09.2019
Til:
20.07.2020
Lukket
oktober
Navn:
Kurssted:
Oslo
Fra:
21.10.2019
Til:
23.10.2019
Lukket
Navn:
Kurssted:
Oslo
Fra:
22.10.2019
Til:
22.10.2019
Lukket
Navn:
Kurssted:
Brumunddal
Fra:
22.10.2019
Til:
23.10.2019
Lukket
Navn:
Kurssted:
Tromsø
Fra:
28.10.2019
Til:
30.10.2019
Lukket
november
Navn:
Kurssted:
Bergen
Fra:
04.11.2019
Til:
05.11.2019
Lukket
Navn:
Kurssted:
Oslo
Fra:
06.11.2019
Til:
06.11.2019
Navn:
Kurssted:
Asker
Fra:
07.11.2019
Til:
08.11.2019
Lukket
Navn:
Kurssted:
Oslo
Fra:
12.11.2019
Til:
12.11.2019
Lukket
Navn:
Kurssted:
Oslo
Fra:
13.11.2019
Til:
13.11.2019
Lukket
Navn:
Kurssted:
Trondheim
Fra:
14.11.2019
Til:
14.11.2019
Lukket
Navn:
Kurssted:
Tromsø
Fra:
18.11.2019
Til:
07.01.2020
Lukket
Navn:
Kurssted:
Oslo
Fra:
21.11.2019
Til:
22.11.2019
Navn:
Kurssted:
Oslo
Fra:
21.11.2019
Til:
21.11.2019
Navn:
Kurssted:
Oslo
Fra:
28.11.2019
Til:
28.11.2019
Navn:
Kurssted:
Oslo
Fra:
29.11.2019
Til:
29.11.2019
januar
Navn:
Kurssted:
Bodø
Fra:
14.01.2020
Til:
15.01.2020
februar
Navn:
Kurssted:
Kristiansand
Fra:
03.02.2020
Til:
04.02.2020
Navn:
Kurssted:
Stavanger
Fra:
11.02.2020
Til:
12.02.2020
mars
Navn:
Kurssted:
Drammen
Fra:
17.03.2020
Til:
18.03.2020
april
Navn:
Kurssted:
Tromsø
Fra:
29.04.2020
Til:
30.04.2020
juni
Navn:
Kurssted:
Gardermoen
Fra:
08.06.2020
Til:
08.06.2020
Lukket
oktober
Navn:
Kurssted:
Gardermoen
Fra:
22.10.2020
Til:
23.10.2020
Lukket

Bestillingskurs i KA-regi

KAs kurs og konferanser
Navn Kurssted Fra dato Til dato
september KAs lederutviklingsprogram 2019-2020 14.09.2019 20.07.2020 Lukket
oktober Innføringskurs for nye ansatte innen kirkelig undervisning og diakoni Oslo 21.10.2019 23.10.2019 Lukket
Regnskapsavslutning for fellesråd som skal slås sammen Oslo 22.10.2019 22.10.2019 Lukket
Rammer og regler for arbeidsforholdet (Hamar) Brumunddal 22.10.2019 23.10.2019 Lukket
Landskonferansen for kirkeverger 2019 Tromsø 28.10.2019 30.10.2019 Lukket
november Rammer og regler for arbeidsforholdet (Bjørgvin) Bergen 04.11.2019 05.11.2019 Lukket
Seminar om tilgjengelighet til kirkebygg og gravplasser Oslo 06.11.2019 06.11.2019
Rammer og regler for arbeidsforholdet (Oslo) Asker 07.11.2019 08.11.2019 Lukket
Leirkurs - arbeidstidsbestemmelser og beredskap Oslo 12.11.2019 12.11.2019 Lukket
Fagdag om konflikthåndtering Oslo 13.11.2019 13.11.2019 Lukket
En verdig gravferd for alle Trondheim 14.11.2019 14.11.2019 Lukket
Kurs for utenlandske kirkemusikere Tromsø 18.11.2019 07.01.2020 Lukket
IKT for å lede Oslo 21.11.2019 22.11.2019
Workshop: Enøk for fellesråd Oslo 21.11.2019 21.11.2019
Innføring i kirkeregnskap Oslo 28.11.2019 28.11.2019
Regnskapsavslutning Oslo 29.11.2019 29.11.2019
januar Rammer og regler for arbeidsforholdet (Sør-Hålogaland) Bodø 14.01.2020 15.01.2020
februar Rammer og regler for arbeidsforholdet (Agder og Telemark) Kristiansand 03.02.2020 04.02.2020
Rammer og regler for arbeidsforholdet (Stavanger) Stavanger 11.02.2020 12.02.2020
mars Rammer og regler for arbeidsforholdet (Tunsberg) Drammen 17.03.2020 18.03.2020
april Rammer og regler for arbeidsforholdet (Nord-Hålogaland) Tromsø 29.04.2020 30.04.2020
juni Storkommunekonferansen 2020 (kun inviterte) Gardermoen 08.06.2020 08.06.2020 Lukket
oktober Lederkonferansen 2020 Gardermoen 22.10.2020 23.10.2020 Lukket
Bestillingskurs i KA-regi
Navn
Kurs i kirkebyggdatabasen
Stabsutvikling
Kirketjenerskolen 1, 2 og 3
Brannvernlederkurs
Gravplasskolen 1, 2 og 3
Kurs for fellesråd og fellesnemnder om prosjektoppfølging ved sammenslåing av fellesråd
Kurs for ansatte om teamarbeid og kulturbygging ved sammenslåing av fellesråd