KAs kurs og konferanser

september
Navn:
Kurssted:
Gran/Hurdal/Husøysund
Fra:
12.09.2022
Til:
27.04.2023
Lukket
mars
Navn:
Kurssted:
Oslo/Drammen
Fra:
13.03.2023
Til:
18.10.2023
Lukket
Navn:
Kurssted:
Nettkurs
Fra:
31.03.2023
Til:
31.03.2023
Lukket
mai
Navn:
Kurssted:
Nettkurs
Fra:
04.05.2023
Til:
04.05.2023
Navn:
Kurssted:
Nettkurs
Fra:
08.05.2023
Til:
08.05.2023
Navn:
Kurssted:
Nettkurs
Fra:
09.05.2023
Til:
09.05.2023
Navn:
Kurssted:
Tromsø
Fra:
11.05.2023
Til:
12.05.2023
juni
Navn:
Kurssted:
Oslo
Fra:
13.06.2023
Til:
27.11.2023
september
Navn:
Kurssted:
Hamar
Fra:
04.09.2023
Til:
06.09.2023
Navn:
Kurssted:
Drammen
Fra:
13.09.2023
Til:
13.09.2023
Navn:
Kurssted:
Drammen
Fra:
14.09.2023
Til:
15.09.2023
Navn:
Kurssted:
Oslo
Fra:
18.09.2023
Til:
20.09.2023
oktober
Navn:
Kurssted:
Nett/Stavanger
Fra:
26.10.2023
Til:
12.01.2024
Navn:
Kurssted:
Lillestrøm
Fra:
30.10.2023
Til:
31.10.2023
Lukket
Navn:
Kurssted:
Lillestrøm
Fra:
31.10.2023
Til:
01.11.2023
Lukket

Bestillingskurs i KA-regi

KAs kurs og konferanser
Navn Kurssted Fra dato Til dato
september KAs lederutviklingsprogram 2022 - 2023 Gran/Hurdal/Husøysund 12.09.2022 27.04.2023 Lukket
mars Grunnkurs for kirkeverger og daglige ledere i menighet 2023 Oslo/Drammen 13.03.2023 18.10.2023 Lukket
Bli med på leir! Nettkurs 31.03.2023 31.03.2023 Lukket
mai Tariffkonferanse 2023 (Dnk) Nettkurs 04.05.2023 04.05.2023
Tariffkonferanse 2023 (Dnk) Nettkurs 08.05.2023 08.05.2023
Tariffkonferanse 2023 (Dnk) Nettkurs 09.05.2023 09.05.2023
Fagdager for kirketjenere og gravplassarbeidere 2023 Tromsø 11.05.2023 12.05.2023
juni Fagledelse og innovasjon i Den norske kirke Oslo 13.06.2023 27.11.2023
september Innføringskurs for nye ansatte innen kirkemusikk Hamar 04.09.2023 06.09.2023
Fagdag om kommunikasjonsarbeid Drammen 13.09.2023 13.09.2023
Innføringskurs for ansatte innen kontor og administrasjon Drammen 14.09.2023 15.09.2023
Innføringskurs for ansatte innen kirkelig undervisning og diakoni Oslo 18.09.2023 20.09.2023
oktober Barne- og ungdomskorledelseskurs Nett/Stavanger 26.10.2023 12.01.2024
Kirkelederkonferansen 2023 Lillestrøm 30.10.2023 31.10.2023 Lukket
Landskonferansen for kirkeverger 2023 Lillestrøm 31.10.2023 01.11.2023 Lukket
Bestillingskurs i KA-regi
Navn
Kirkebyggdatabasen (Nettkurs)
Kirketjenerskolen 1, 2 og 3
Møte med mennesker (Kirketjenerskolen 3/Gravplasskolen 3)
Brannvernlederkurs
Gravplasskolen 1, 2 og 3