KAs kurs og konferanser

juni
Navn:
Kurssted:
Oslo
Fra:
13.06.2023
Til:
27.11.2023
Lukket
oktober
Navn:
Kurssted:
Trondheim
Fra:
02.10.2023
Til:
03.10.2023
Lukket
Navn:
Kurssted:
Gardermoen
Fra:
12.10.2023
Til:
13.10.2023
Lukket
Navn:
Kurssted:
Drammen/Oslo
Fra:
16.10.2023
Til:
20.03.2024
Lukket
Navn:
Kurssted:
Lillehammer
Fra:
25.10.2023
Til:
26.10.2023
Lukket
Navn:
Kurssted:
Nett/Stavanger
Fra:
26.10.2023
Til:
12.01.2024
Navn:
Kurssted:
Lillestrøm
Fra:
30.10.2023
Til:
31.10.2023
Lukket
november
Navn:
Kurssted:
Lillestrøm
Fra:
02.11.2023
Til:
03.11.2023
Navn:
Kurssted:
Oslo
Fra:
13.11.2023
Til:
14.11.2023
Navn:
Kurssted:
Tromsø
Fra:
14.11.2023
Til:
15.11.2023
Navn:
Kurssted:
Oslo
Fra:
15.11.2023
Til:
15.11.2023
Navn:
Kurssted:
Trondheim
Fra:
20.11.2023
Til:
21.11.2023
Navn:
Kurssted:
Nettkurs
Fra:
23.11.2023
Til:
23.11.2023
desember
Navn:
Kurssted:
Lillestrøm
Fra:
05.12.2023
Til:
05.12.2023
januar
Navn:
Kurssted:
Drammen
Fra:
08.01.2024
Til:
09.01.2024
Lukket
mars
Navn:
Kurssted:
Bergen
Fra:
06.03.2024
Til:
07.03.2024
Navn:
Kurssted:
Bodø
Fra:
11.03.2024
Til:
12.03.2024
Navn:
Kurssted:
Oslo
Fra:
18.03.2024
Til:
23.10.2024
Navn:
Kurssted:
Molde
Fra:
20.03.2024
Til:
21.03.2024
april
Navn:
Kurssted:
Oslo
Fra:
29.04.2024
Til:
29.04.2024
Lukket

Bestillingskurs i KA-regi

KAs kurs og konferanser
Navn Kurssted Fra dato Til dato
juni Fagledelse og innovasjon i Den norske kirke Oslo 13.06.2023 27.11.2023 Lukket
oktober Sammen om å lede (Nidaros) Trondheim 02.10.2023 03.10.2023 Lukket
Rammer og regler for arbeidsforholdet Gardermoen 12.10.2023 13.10.2023 Lukket
Grunnkurs for kirkeverger og daglige ledere i menighet 2023-2024 Drammen/Oslo 16.10.2023 20.03.2024 Lukket
Sammen om å lede (Hamar) Lillehammer 25.10.2023 26.10.2023 Lukket
Barne- og ungdomskorledelseskurs Nett/Stavanger 26.10.2023 12.01.2024
Kirkelederkonferansen 2023 Lillestrøm 30.10.2023 31.10.2023 Lukket
november Samling for kirkebyggforvaltere Lillestrøm 02.11.2023 03.11.2023
"Møte med mennesker" - Sentralt kurs Oslo 13.11.2023 14.11.2023
Sammen om å lede (Nord-Hålogaland) Tromsø 14.11.2023 15.11.2023
En verdig gravferd for alle Oslo 15.11.2023 15.11.2023
Rammer og regler for arbeidsforholdet Trondheim 20.11.2023 21.11.2023
Nettkurs: Samskaping - når, hva og hvordan? Nettkurs 23.11.2023 23.11.2023
desember Alumnidagen 2023 Lillestrøm 05.12.2023 05.12.2023
januar 40-timers kurs for verneombud Drammen 08.01.2024 09.01.2024 Lukket
mars Sammen om å lede (Bjørgvin) Bergen 06.03.2024 07.03.2024
Sammen om å lede (Sør-Hålogaland) Bodø 11.03.2024 12.03.2024
Grunnkurs for kirkeverger og daglige ledere i menighet 2024 Oslo 18.03.2024 23.10.2024
Sammen om å lede (Møre) Molde 20.03.2024 21.03.2024
april KAs arbeidsrettsdag 2024 Oslo 29.04.2024 29.04.2024 Lukket
Bestillingskurs i KA-regi
Navn
Kirkebyggdatabasen (Nettkurs)
Kirketjenerskolen 1, 2 og 3
Møte med mennesker (Kirketjenerskolen 3/Gravplasskolen 3)
Brannvernlederkurs
Gravplasskolen 1, 2 og 3