Kirketjenerskolen 2: Kirkestedet, bygget og rommet