Tilbake til kurs

Leirkurs - arbeidstidsbestemmelser og beredskap

Sted: Thon Hotel Bristol

12.11.2019-12.11.2019 | 61 plasser, 61 påmeldt

 

KA og arbeidstakerorganisasjonene inviterer i fellesskap ledere og tillitsvalgte/arbeidstaker til kurs om arbeidstidsbestemmelser og beredskap på leir. 
Målsettingen for fagdagen er å styrke kompetansen og beredskapen ved gjennomføring av leir.

Fagdagen er subsidiert av OU-midlene og er åpen for deltakere fra begge arbeidsgiverlinjer i Dnk, samt KAs organisasjonsmedlemmer.  

 

Program: 

- Velkommen!

- Arbeidstidsbestemmelsene v/ Kristian Mollestad (Presteforeningen) og Kai Nygård (Fagforbundet)

- Leirbestemmelsene v/ Marianne Liaklev (KA) 

- Lunsj

- Gjennomgang av prosedyre ved søknad om fravik fra arbeidstidsbestemmelsene v/ Silje Letmolie Hjeldsbakken (KA) 

- Det juridiske ansvaret på leir v/ Bente Espenes (KA) 

- Praktisk erfaring med leirbestemmelsene v/ arbeidsgiver og tillitsvalgte i Bærum kirkelige fellesråd 

- Beredskap på leir v/ Mette Grimstad (tidligere kirkeverge i Oppegård kirkelige fellesråd) 

 

Målgruppe: 
Arbeidsgiver og tillitsvalgte i det enkelte fellesråd/menighetsråd/prosti/bispedømme/organisasjon. Dersom virksomheten ikke har tillitsvalgte eller tillitsvalgte ikke har anledning til å delta, kan også arbeidstakere delta på kurset. 

Det er en forutsetning for deltakelse at både arbeidsgiver og tillitsvalgt arbeidstaker fra den enkelte virksomhet deltar.  

 

Tid: 
Tirsdag 12.november 2019 kl. 10.00 – 17.00.  

 

Sted:  
Hotel Bristol, Kristian IV´s gate 7, Oslo.
Her finner du hotellets hjemmesider med kart.  

 

Pris: 
Kurset er gratis, men ved avmelding etter påmeldingsfristens utløp faktureres kr. 500,-
Det samme gjelder dersom deltakere ikke møter opp.

Vi tilbyr ikke overnatting ifm. kurset. OU dekker ikke reise og eventuell overnatting. 

 

Påmeldingsfrist: Fredag 11. oktober 2019

Påmeldingsfristen er utløpt og den elektroniske påmeldingen er stengt. Dersom du ikke har meldt deg på og ønsker å delta, vennligst ta kontakt med Anja Høiby-Nikolaisen (anja@ka.no). Vi garanterer ikke kapasitet. 

Personvern: Les mer på vår personvernerklæring.