Tilbake til kurs

Leirkurs - arbeidstidsbestemmelser og beredskap

Sted: Thon Hotel Bristol

12.11.2019-12.11.2019 | 61 plasser, 61 påmeldt

 

KA og arbeidstakerorganisasjonene inviterer i fellesskap ledere og tillitsvalgte/arbeidstaker til kurs om arbeidstidsbestemmelser og beredskap på leir. 
Målsettingen for fagdagen er å styrke kompetansen og beredskapen ved gjennomføring av leir.

Fagdagen er subsidiert av OU-midlene og er åpen for deltakere fra begge arbeidsgiverlinjer i Dnk, samt KAs organisasjonsmedlemmer.  

 

Program: 

10.00 – 10.15:   Velkommen!

10.15 – 10.45:   Arbeidstidsbestemmelsene
                          Gjennomgang av de alminnelige arbeidstidsbestemmelsene i lov- og avtaleverk.
                           v/ forhandlingsleder Kai Nygård (Fagforbundet) og forhandlingssjef Kristian Mollestad (Presteforeningen)

10.45 – 11.15:   Leirbestemmelsene
                          Gjennomgang av reglene om arbeidstid og godtgjøring på leir.
                           v/ forhandlingsleder Marianne Liaklev (KA)

11.15 – 11.30:   Kahoot – hva har du lært hittil?

11.30 – 12.30:   Lunsj

12.30 – 12.50:   Gjennomgang av prosedyre ved søknad om fravik fra arbeidstidsbestemmelsene for fellesråd/menighetsråd
                           
v/ generalsekretær Harald Skarsaune (KUFO)    

12.50 – 13.10:   Rollen som leiransvarlig
                          Hvordan arrangere en trygg og forsvarlig leir?
                           v/ seniorrådgiver Eldbjørg Leinebø Ekre (KA)

13.10 – 13.25:   Pause

13.25 – 14.10:   Jurdidisk ansvar på leir
                          Juridisk ansvar i forbindelse med avholdelse av leir og forsikringsordninger.
                           v/ advokat Bente Vangdal Espenes (KA)    

14.10 – 14.25:   Pause

14.25– 15.25:    Praktisk erfaring med å arrangere leir
                           
v/ ass. kirkeverge Kristin Anskau og tillitsvalgt Caroline Vesterberg (Bærum kirkelige fellesråd)

15.25– 15.40:    Pause

15.40 – 16.50:   Beredskap på leir
                          
En introduksjon i hvordan risikovurdere aktiviteter og jobbe målrettet med å forebygge
                           skader/hendelser og kunne håndtere kriser som oppstår
                           v/ Mette Grimstad   

16.50 – 17.00:   Avslutning

 

Målgruppe: 
Arbeidsgiver og tillitsvalgte i det enkelte fellesråd/menighetsråd/prosti/bispedømme/organisasjon. Dersom virksomheten ikke har tillitsvalgte eller tillitsvalgte ikke har anledning til å delta, kan også arbeidstakere delta på kurset. 

Det er en forutsetning for deltakelse at både arbeidsgiver og tillitsvalgt arbeidstaker fra den enkelte virksomhet deltar.  

 

Tid: 
Tirsdag 12.november 2019 kl. 10.00 – 17.00.  Det er registrering og kaffe fra kl. 09.45. 

 

Sted:  
Hotel Bristol, Kristian IV´s gate 7, Oslo.
Her finner du hotellets hjemmesider med kart.  

 

Pris: 
Kurset er gratis, men ved avmelding etter påmeldingsfristens utløp faktureres kr. 500,-
Det samme gjelder dersom deltakere ikke møter opp.

Vi tilbyr ikke overnatting ifm. kurset. OU dekker ikke reise og eventuell overnatting. 

 

Påmeldingsfrist: Fredag 11. oktober 2019

Påmeldingsfristen er utløpt og den elektroniske påmeldingen er stengt. Dersom du ikke har meldt deg på og ønsker å delta, vennligst ta kontakt med Anja Høiby-Nikolaisen (anja@ka.no). Vi garanterer ikke kapasitet. 

Personvern: Les mer på vår personvernerklæring.