Tilbake til kurs

En verdig gravferd for alle

Sted: Clarion Bergen

08.11.2024-08.11.2024 | 30 plasser, 15 påmeldt

 

Onsdag 8.november arrangeres kurset «En verdig gravferd for alle»!

De ansatte i gravferdssektoren møter et stort mangfold når det gjelder ønsker og forventninger hos de pårørende og publikum forøvrig. I dette kurset vil vi se på betydningen gravplassloven har for ansatte i de lokale gravferdsforvaltningene. Hvordan utfordres vi når det gjelder praktisk arbeid, håndtering av de pårørende og tilrettelegging for ulike gravskikker?

Kurset er godkjent som modul B av Gravplasskolen 2.

 

Tema som vil bli berørt:

  • Kort om bakgrunnen for gravplasslovens faneparagraf
  • Konkrete eksempler på paragrafer som berører praksis knyttet til kulturelt og religiøst mangfold
  • Gravferdsforvaltningen som en del av et offentlig velferdstilbud
  • Gravplasstilsattes rolle i møte med etterlatte, publikum og sektorens samarbeidspartnere
  • Hva må vi kunne om ulike religioner/livssyn?
  • Kort om de mest aktuelle tros- og livssynssamfunnenes gravferdsskikker

 

Målgruppe:
De som arbeider med praktisk gravplassarbeid, krematorieansatte og de som har administrativt arbeid knyttet til gravferd.

 

Tid:
Fredag 8.november kl. 10.00-16.00.

 

«Møte med mennesker»

«Fagdager for kirketjenere og gravplassarbeidere» arrangeres 6.- 7.november på samme kurssted som «En verdig gravferd for alle». Informasjon om fagdagene finner du her. Dersom du ønsker å delta på både «Fagdager for kirketjenere og gravplassarbeidere» og «En verdig gravferd for alle», er det viktig at du melder deg på begge arrangementene gjennom de to påmeldingsskjemaene på KAs kurssider. Dersom du ønsker overnatting 7.november, kan du velge dette i påmeldingsskjemaet. 

 

Sted:

Clarion Bergen, Rosenkrantzgaten 8, Bergen.
Her finner du kursstedets hjemmesider med kart og praktisk informasjon

 

Pris:
Deltakeravgiften for ansatte innen KAs OU-område er kr. 1500,-
For andre deltakere er deltakeravgiften kr. 3000,-

Prisen inkluderer dagskurs med lunsj.
Dersom du ønsker overnatting fra natten i forveien (7.november), kommer dette i tillegg. Pris for overnatting er kr. 1490,- 

Avmelding etter påmeldingsfristens utløp faktureres med kr. 500,- 
Ved avmelding siste 5 dager før kurset faktureres deltakeravgiften i sin helhet. 


Kurset er subsidiert av OU-midlene.

 

Påmeldingsfrist: Fredag 20.september 2024

Vennligst benytt elektronisk påmeldingsskjema ved å trykke på påmeldingsknappen nederst på siden (eller på hovedsiden for kurs). Bekreftelse på deltakelse sendes på e-post til deltakerne etter at påmeldingsfristen har utløpt. 

Alle ansatte i Den norske kirke er medlemmer av OU-ordningen. Ved påmelding til OU-arrangementer blir deltakeren mottaker av OUs nyhetsbrev, som sendes ut 4-5 ganger i året. 
Personvern: Les mer på vår personvernerklæring.