Tilbake til kurs

Kurs for redaktører og medarbeidere i menighetsblad

16.10.2019-17.10.2019 | 21 plasser, 20 pƄmeldt

Menighetsbladet er folkekirkens viktigste talerstol. Det gjelder å bruke den godt.

KAs nye kurs i menighetsbladredigering tar for seg målgruppetenkning, sjangerbruk, bildebruk, intervju- og skriveteknikk, personvernspørsmål og mye mer. Målet er at deltakerne skal reise hjem med økt bevissthet rundt mulighetene som ligger i redaktørrollen, med nyttige verktøy knyttet til planlegging og disposisjon og med ny inspirasjon til å fylle menighetsbladet med godt innhold.

Kurset ble avholdt første gang i Bergen i februar. Dette er noen av tilbakemeldingene fra deltakerne:

«Matnyttig og inspirerande inn mot det mest vidtfemnande talerøyr kyrkjelyden har! Engasjert kursleiar som delte røynsle og refleksjon.» Per Hjemdal, redaktør Kyrkjeposten, Etne kyrkjelyd

«Nyttig kurs for alle som jobber med menighetsbladet! Interessante tema og gode tips til arbeidet videre.» Hilde K Wolter, redaktør i Helg, Birkeland og Sædalen

«Veldig bra kurs! Ein blir gjort oppmerksom på små, viktige ting som kan gjere bladet enda bedre.»

«Et proft kurs for alle menighetsbladredaktører. Et must også for den erfarne!»

Menighetsbladet leses av flere enn du tror: Av dem som mottar et menighetsblad, sier 80 prosent at de leser det. Av disse igjen er 80 prosent folk som sjelden eller aldri går i kirken. 54 prosent av leserne oppgir å ha «lite» eller «intet» eierskap til den kristne tro (Magnhild Landrø: «Menighetsbladet – en overlevning eller en mulighet?», 2013).

Med fulldistribusjon i soknet når du både medlemmer og ikke-medlemmer på en måte som du aldri vil være i nærheten av med sosiale medier eller fra prekestolen i kirken. Den muligheten må tas på alvor.

Målgruppe: Kurset passer for alle som har ansvar for menighetsblad eller er med og lager det, både ansatte og frivillige.

 

Temaer på kurset:

* Målgruppe og profil: Hvem skriver vi for? Hva slags blad ønsker vi å lage? Hvordan vil vi at menigheten skal profileres gjennom bladet?

* Redaktørrollen: Fra ekspedisjonskontor til leder

* Hva er en god sak i menighetsbladet?

* Ut av bobla: Enkle tips for å bli kvitt intern-preget

* Bilder: Hva er bra, hva er dårlig? Hva er lov, hva må du passe på?

* Journalistiske sjangre og skrivetips

* Forsiden: «Salgsplakaten» du ikke må skusle bort

* Planlegging og disposisjon

* Faste spalter – hvilke fungerer, hvilke kan legges ned

 

Tid: 16. oktober kl. 0930-1600 og 17. oktober 0900-1500.

Sted: Vardeneset kirke, Dusavikkrossen 26, 4029 Stavanger

Kursansvarlig: Trygve W. Jordheim, kommunikasjonssjef i KA. Tidligere frivillig redaktør i menighetsblad i fem år. Reportasjeleder og redaktør i Vårt Land 2010-2017.

Pris: 2500,- kroner eksklusiv mva. Prisen inkluderer lunsj begge dager.

 

Påmeldingsfrist: Fredag 20. september 2019

Påmeldingsfristen er utgått og den elektroniske påmeldingen er stengt. Dersom du ikke har meldt deg på og ønsker å delta, vennligst ta kontakt med KA på e-post: kurs@ka.no. 

Personvernles mer på vår personvernerklæring.