Tilbake til kurs

Barne- og ungdomskorledelse for kirkemusikere og kordirigenter

19.08.2021-20.11.2021 | 20 plasser, 19 pƄmeldt

 

Fagutvalg for kirkemusikk (FUM) i KA-sektoren inviterer til kurs i barne- og ungdomskorledelse!
Kurset består av to samlinger, hvor den første samlingen gjennomføres digitalt 19.-20. august, og andre samling gjennomføres fysisk i Lillestrøm kirke 18.-20.november.

 

Kursinnhold:

  • Ulike innstuderingsmetoder som passer for barnekor
  • Gode metoder for gehørsbasert og notebasert opplæring
  • Hva som kjennetegner barnestemmen, og hvordan man best tilrettelegger for en sunn stemmeutvikling
  • Oppvarming i barnekoret, praksis og teori
  • Repertoar: rammesanger, høstsanger, julesanger, sanger som passer i gudstjenesten

Fullstendig program finner du her.

 

Målgruppe:
Deltagerne må være ansatt i Den norske kirke (kirkelig fellesråd), primært med musikalsk ansvar og ha musikkfaglig utdannelse (kirkemusiker, kantor, menighetsmusiker/pedagog, kordirigent o.l.). Personer uten formell kompetanse innen musikk, men med lang praksis fra barne- og eller ungdomskor, kan også delta på kurset.

 

Kursholder:

Randi Clausen Aarflot er utdannet sangpedagog fra Barratt Due musikkinstitutt og hun har en videreutdanning i barnekorledelse fra Børnekorakademiet i København. Randi har fordypet seg i barnestemmens utvikling og det metodiske arbeidet med barnekor.

Randi er nå ansatt ved Norges musikkhøgskole som studieleder for videreutdanningen i barnekorledelse, i tillegg til at hun arbeider som korleder for tre barne- og ungdomskor. Hun har også en stilling som vokalpedagogisk konsulent i Ung kirkesang, og hun er en mye brukt kursholder. Sammen med Åshild Kyvik Bauge har Randi gitt ut boka «Sangteknikk i barne- og ungdomskoret».

I tillegg til kursholder, vil Eldbjørg Leinebø Ekre og Bernt Nordset fra FUM være tilstede som vertskap.

 

Tid og sted:

Samling 1:
Samlingen holdes torsdag 19.august – fredag 20. august 2021.

Samlingen gjennomføres digitalt.
 

Samling 2:

Samlingen holdes torsdag 18.november – lørdag 20.november 2021.

Samlingen gjennomføres etter planen i Lillestrøm kirke, Storgata 30, Lillestrøm.
Dersom det ikke er mulig å gjennomføre samlingen fysisk pga. koronapandemien, vil den bli omgjort til en digital samling.For eksakte klokkeslett for oppstart/avslutning, se fullstendig program her.

 

Pris:

Deltakeravgiften for begge samlinger totalt er kr. 1800,-  eks. mva. pr. person.

Deltakeravgiften dekker begge kurssamlingene. På samling nr. 2 er det inkludert lunsj og pausebespisning som beskrevet i program, samt middag 18. november.

Overnatting reise må bestilles og dekkes individuelt.

Kurset er initiert og finansiert av FUM (OU-midler). Det er ikke mulig å søke FUM eller andre fagutvalg om stipend eller tilskudd til dette kurset.

Avmelding etter påmeldingsfristen faktureres med kr. 500,-
For avmelding siste 5 dager før kurset eller no-show faktureres kurset i sin helhet.

 

Spørsmål?

Spørsmål knyttet til kurset kan rettes til Eldbjørg Leinebø Ekre.

E-post: eldbjorg.ekre@ka.no

Telefon: 416 10 918

 

Påmeldingsfrist: Fredag 4. juni 2021 - det er pr 4. juni 1 plass ledig. Vi setter på venteliste de følgende som melder seg på.

Vennligst benytt elektronisk påmeldingsskjema ved å trykke på påmeldingsknappen nederst på siden (eller på hovedsiden for kurs). Bekreftelse på deltakelse sendes på e-post til deltakerne etter at påmeldingsfristen er utløpt.

Det er et begrenset antall plasser på kurset og «førstemann til mølla»-prinsippet gjelder.

Vi ber alle som melder seg på om å beskrive sin musikkfaglige kompetanse i et av kommentarfeltene i påmeldingsskjemaet.

Personvern: Les mer på vår personvernerklæring.