Tilbake til kurs

Grunnkurs for kirkeverger og daglige ledere i menighet 2023

Sted: Scandic Sjølyst

13.03.2023-18.10.2023 | 18 plasser, 17 pƄmeldt

Grunnkurs for kirkeverger og daglige ledere i menighet gir deg som ny kirkeverge eller daglig leder i menighet innføring i sentrale tema som personalledelse, saksbehandling, kirkeledelse, kirkebyggforvaltning, gravferdsforvaltning og økonomi. Kurset går over seks dager og er fordelt på to samlinger. Det er en samling på våren (13.-15.mars 2023) og en samling på høsten (16.-18. oktober 2023) 

«Som ny kirkeverge var det helt avgjørende å få en innføring i økonomi, personalansvar og organisasjonsstruktur. Stillingen omfatter utrolig mye, og kurset gav et innblikk i hvordan man skal ta fatt på jobben og utføre den på best mulig måte. Det er også en veldig viktig samlingsarena for kollegaer, hvor man kan få med seg erfaringer fra andre og knytte felleskap. Det mest verdifulle jeg tok med meg var hvor mye kunnskap de som jobber i KA sitter på og at de alltid kan hjelpe! Som kirkeverge er det umulig å kunne alt, så det er viktig å vite hvor man kan spørre.»
- Maria Nese Taxerås, kirkeverge i Vegårshei

 

Målgruppe: Kirkeverger og daglige ledere i menighet.

 

Program/tema for vårsamling 2023:
Vårsamlingen har oppstart mandag 13. mars kl. 10.00 og avsluttes onsdag 15.mars kl. 15.30. Hovedtemaene for denne samlingen er:

  • Arbeidsrett
  • Ledelse
  • Tariff
  • Arbeidsmiljø/HMS
  • Kirkens oppbygging, organisering og styringssystemer

 

Program/tema for høstsamling 2023:
Høstsamlingen har oppstart mandag 16. oktober kl. 10.00 og avsluttes onsdag 18. oktober innen kl. 15.30. Hovedtemaene for denne samlingen er:

  • Kirkebyggforvaltning; oppgaver, ansvar, saksbehandling og bruk av Kirkebyggdatabasen i forvaltningen av kirkebyggene
  • Fellesrådet som gravferdsmyndighet; Lov og forskrift, aktuelt, fellesrådets rolle, kirkevergens rolle, etikk og verdighet, tilrettelegging for livssynsmessig mangfold mv.
  • Økonomiarbeid i menighetsråd og kirkelig fellesråd; Plan og budsjettarbeid, regnskap og årsoppgjør mv.
  • Saksbehandling, arkiv og IKT i Den norske kirke
  • Aktuelle kirkejuridiske temaer

 

Sted:

Vårsamlingen holdes på Scandic Sjølyst, Sjølyst plass 5, Oslo.
Her finner du Scandic Sjølysts hjemmesider med kart, veibeskrivelse mm.

Høstsamlingen holdes på Scandic Ambassadeur, Strømsø Torg 7, Drammen.
Her finner du Scandic Ambassadeurs hjemmesider med kart, veibeskrivelse mm. 

 

Pris:
Prisen for oppstart i mars 2023 er totalt kr. 14 690,- (inkl. overnatting og middag) / kr. 9 730,- (eksl. overnatting og middag).

 

Prisen er fordelt på følgende:

Deltakeravgift kr. 5500,-

Opphold kommer i tillegg:

Opphold vårsamling 13.-15.mars 2023: Med overnatting og middag (helpensjon) kr. 4550,- (inkl. 3 kursdager med lunsj, to overnattinger i enkeltrom med frokost og middag) / Uten overnatting kr. 1950,- (inkl. 3 kursdager med lunsj), eventuell middag kommer i tillegg (kr. 455,- pr. kveld).

Opphold høstsamling 16.-18.oktober 2023: Med overnatting og middag (helpensjon) kr. 4 640,- (inkl. 3 kursdager med lunsj, to overnattinger i enkeltrom med frokost og middag) / Uten overnatting kr. 2280,- (inkl. 3 kursdager med lunsj), eventuell middag kommer i tillegg (kr. 510,- pr. kveld).         

Avmelding etter påmeldingsfristen faktureres med kr. 500,-
For avmelding siste 5 dager før kurset eller no-show faktureres kurset i sin helhet.

 

Faktura: 

Vi fordeler betalingen på de to samlingene. Deltakeravgiften og opphold for første samlingen man deltar på, faktureres i mars 2023. For den andre samlingen man deltar på faktureres kun opphold, og fakturaen kommer i oktober 2023. Det gis ingen reduksjon i prisen ved uteblivelse fra en eller flere kursdager.

 

Anbefalt litteratur:

Lovsamling for Den norske kirke.
Lovsamlingen er et godt verktøy i det daglige arbeidet, og vi anbefaler at alle har denne med på begge samlingene. Denne finnes tilgjengelig på nett her.

 

Kursbevis:

Deltakere mottar kursbevis ved fullført kurs. For å få kursbevis må man delta alle seks kursdager.

 

Påmeldingsfrist: Fredag 10.februar 2023

Påmeldingsfristen er utløpt og den elektroniske påmeldingen er stengt. Dersom du ønsker å delta, kan du ta kontakt med Anja Høiby-Nikolaisen

Personvern: Les mer på vår personvernerklæring.